Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej.

2011/03/B/HS4/01154

Słowa kluczowe:

regionalizm regionalizacja Azja Wschodnia

Deskryptory:

 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Karolina Klecha-Tylec 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 250 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 7 554 PLN
 2. Tablet multimedialny. Za kwotę 6 333 PLN
 3. Zewnętrzne nośniki pamięci (6 szt.). Za kwotę 0 PLN
 4. Kserokopiarka. Za kwotę 6 027 PLN
 5. Projektor multimedialny. Za kwotę 4 797 PLN
 6. Tablica interaktywna. Za kwotę 0 PLN
 7. Komputer stacjonarny wraz z monitorem oraz drukarką wielofunkcyjną. Za kwotę 4 294 PLN
 8. Laptop. Za kwotę 6 448 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego – ujęcie geoprzestrzenne
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2016, tom: 35/1, strony: 132-143), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. ASEAN towards the transformation of East Asian regionalism
  Autorzy:
  K. Klecha-Tylec
  Czasopismo:
  "Economics" (rok: 2012, tom: 1, strony: 33-44), Wydawca: Publishing House of Wrocław
  Status:
  Opublikowane
 1. Wyzwania rozwojowe mikropaństw Południowego Pacyfiku na przykładzie Tuvalu
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Konferencja:
  Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 20.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. The origins and transformation of East Asian financial regionalism
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Konferencja:
  New Dynamics of Europe-East Asia Regional Cooperation (rok: 2016, ), Wydawca: University of Lodz, Faculty of International and Political Studies, Lodz City Office, The Marshal"s Office of the Lodz Region, Polish Institute of International Affairs, Europe-China Academic Network
  Data:
  konferencja 5-6.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie Dialogu Azja-Europa
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Konferencja:
  Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Data:
  konferencja 26.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Azja Północno- i Południowo-Wschodnia – analiza porównawcza subregionów Azji Wschodniej
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Konferencja:
  Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 16.10.2016
  Status:
  Przyjęte
 1. Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej – wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Książka:
  Ekonomia rynków międzynarodowych. Wybrane problemy (rok: 2015, tom: 1, strony: 68-76), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Chiny a regionalizm wschodnioazjatycki – implikacje dla Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Książka:
  Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości (rok: 2014, tom: 1, strony: 41-59), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 3. autorstwo monografii
  Autorzy:
  K. Klecha-Tylec
  Książka:
  Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej (rok: 2013, tom: 1, strony: ss. 335), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Opublikowane
 4. East Asian initiatives of short-term support of liquidity in the face of the crisis in the Eurozone
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Książka:
  Global and regional implications of the euro area crisis (rok: 2014, tom: 1, strony: 200-213), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowane
 5. -
  Autorzy:
  Karolina Klecha-Tylec
  Książka:
  The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia (rok: 2017, tom: -, strony: ss. 382), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Opublikowane