Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

2011/03/B/HS4/01148

Słowa kluczowe:

ekonomika kultury ekonomika muzeów infrastruktura społeczna rozwój społeczno-gospodarczy kreatywna gospodarka

Deskryptory:

 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 197 056 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 800 PLN
 2. aparat fotograficzny. Za kwotę 2 992 PLN
 3. oprogramowanie do laptopa, program CorelDraw. Za kwotę 367 PLN
 4. oprogramowanie do laptopa, program Microsoft Office. Za kwotę 350 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Czasopismo:
  Zarządzanie Publiczne (lista B, 8 punktów) (rok: 2014, tom: nr 2 (28), strony: 49-62), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7366/1898352922804 - link do publikacji
 2. Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz, J. Działek
  Czasopismo:
  Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (rok: 2014, tom: 5, strony: 19-39), Wydawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  Status:
  Opublikowane
 1. Multicultural heritage of Galicia in the contemporary museum activities in southern Poland
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Konferencja:
  2nd Heritage Forum of Central Europe (rok: 2015, ), Wydawca: International Cultural Centre
  Data:
  konferencja 11-14.06.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Konferencja:
  Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej (rok: 2015, ), Wydawca: Urząd Miasta Zabrze
  Data:
  konferencja 21-22.05.2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Libraries and museums as breeding grounds of social capital and creativity: potentials and challenges in the post-socialist context
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz, J. Działek
  Książka:
  Creative economies, creative communities: Rethinking place, policy and practice, S. Warren, P. Jones (eds.) (rok: 2015, tom: -, strony: 145-169), Wydawca: Ashgate
  Status:
  Opublikowane
 2. Valuing built heritage in the postsocialist context. The case of the castle and park complex in Łańcut
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Książka:
  Heritage counts (rok: 2016, tom: 2, strony: 163-180), Wydawca: Garant, Katholieke Universiteit U Leuven
  Status:
  Opublikowane
 3. Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Książka:
  Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków (rok: 2012, tom: -, strony: 135-149), Wydawca: ICOMOS, Politechnika Lubelska
  Status:
  Opublikowane
 4. monografia autorska
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz, współpraca J. Działek
  Książka:
  Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury (rok: 2016, tom: 13, strony: 396 s.), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowane
 5. Endogeneous factors in turning heritage into a local development asset. Experiences of small towns in Poland
  Autorzy:
  M. Murzyn-Kupisz
  Książka:
  Small and medium towns' attractiveness at the beginning of the 21st century (rok: 2014, tom: 33, strony: 77-96), Wydawca: Presses Universitaires Blaise Pascal, collection CERAMAC
  Status:
  Opublikowane
 6. Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
  Autorzy:
  J. Działek, M. Murzyn-Kupisz
  Książka:
  Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie (rok: 2014, tom: -, strony: 191-217), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowane