Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

2014/15/B/ST10/04229

Słowa kluczowe:

paleoceanografia paleośrodowisko zmiany klimatu mikropaleontologia sedymentologia

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr hab. Mariusz Kędzierski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 371 055 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy pogranicza kampanu i mastrychtu na podstawie sukcesji margli fukoidowych z Kropiwnika (jednostka skolska, Karpaty Zewnętrzne)
  Autorzy:
  Kędzierski, M. & Leszczyński, S.
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 28.06.2016-01.07.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Sedimentation on the northern Tethys margin during the Campanian–Maastrichtian Boundary Event: case study from the Skole Nappe of the Polish Carpathians
  Autorzy:
  Kędzierski, M. & Leszczyński, S.
  Konferencja:
  10th Int. Symp. Cretaceous (rok: 2017, ), Wydawca: Geologische Bundesanstalt
  Data:
  konferencja 21-26.08.2017
  Status:
  Opublikowane
 3. Czy Trichichnus isp. to (bio)geobateria?
  Autorzy:
  Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A.
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-23.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 4. A record of deep-sea sedimentation controlled by eustasy, climate and tectonics: case study from the Campanian-Maastrichtian of the Polish Carpathians
  Autorzy:
  Leszczyński, S. & Kędzierski, M.
  Konferencja:
  33rd International Meeting on Sedimentology (rok: 2017, ), Wydawca: International Association of Sedimentology
  Data:
  konferencja 10-12.10.2017
  Status:
  Opublikowane
 5. Analiza zespołów nannoplanktonu wapiennego pogranicza kredy i paleogenu w profilu Bąkowiec, jednostka skolska
  Autorzy:
  Wierzbicki, A. & Kędzierski, M.
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21—23 września 2016
  Status:
  Opublikowane