Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza współpracy firm turystyki biznesowej z dostawcami wybranych wysoko specjalistycznych usług biznesowych (WSUB) w Krakowie oraz perspektywy rozwoju tej współpracy

2011/01/D/HS4/03983

Słowa kluczowe:

turystyka biznesowa wysokospecjalistyczne usługi biznesowe współpraca Kraków

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Borodako 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 179 825 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 42 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stacja dokująca do laptopa (replikator). Za kwotę 659 PLN
 2. Dyktafony (2 szt.). Za kwotę 680 PLN
 3. Projektor multimedialny. Za kwotę 3 920 PLN
 4. Laptop wraz z oprogramowaniem (3 szt.). Za kwotę 13 935 PLN
 5. Dysk zewnętrzny (3 szt.). Za kwotę 1 284 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2013, tom: 303, strony: 31-40), Wydawca: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
  Status:
  Opublikowane
 2. Usługi firmowe – wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce
  Autorzy:
  Jadwiga Berbeka , Krzysztof Borodako , Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Turystyki (rok: 2014, tom: 1(25), strony: 213-230), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowane
 3. Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej
  Autorzy:
  Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (rok: 2014, tom: 1(24), strony: 23-35), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  Status:
  Opublikowane
 4. Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli k rakowskich PCO
  Autorzy:
  Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  Vistula University Working Papers (rok: 2015, tom: 40, strony: 17.05.2019), Wydawca: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  Status:
  Opublikowane
 5. The potential of local KIBS companies as a determinant of the development of tourism in Krakow IF: 0,8
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  Tourism Economics (rok: 2013, tom: 1, strony: 21), Wydawca: IP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5367/te.2013.0351 - link do publikacji
 6. Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej
  Autorzy:
  Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2014, tom: 23, strony: 191-209), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 7. Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  SAGE Open (rok: 2015, tom: Jan-Mar, strony: 10.01.2019), Wydawca: SAGE Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1177/2158244015569669 - link do publikacji
 8. External and Internal Factors Motivating Outsourcing of Business Services by Meeting-Industry Companies: A Case Study in Krakow, Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka & Michał Rudnicki
  Czasopismo:
  Journal of Convention & Event Tourism (rok: 2015, tom: 0,668055555555556, strony: 93-115), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/15470148.2015.1013170 - link do publikacji
 1. The significance of the location of KIBS firms for the Krakow"s business tourism companies
  Autorzy:
  Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI
  Książka:
  Knowledge – Economy – Society. Challenges of the Contemporary Management (rok: 2014, tom: 3, strony: 227-236), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Cooperation as a source of innovation in the tourism sector of Krakow
  Autorzy:
  Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI
  Książka:
  Tourism Research in a Changing World (rok: 2014, tom: 1, strony: 206-222), Wydawca: Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria
  Status:
  Opublikowane
 3. Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Książka:
  Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej (rok: 2014, tom: 1, strony: 144), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 4. Development of Knowledge Intensive Business Services in the context of business tourism changes in Krakow in a period of economic destabilisation
  Autorzy:
  Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI
  Książka:
  Managing Disruption and Destabilisation (rok: 2014, tom: 1, strony: 307-319), Wydawca: International Management Foundation
  Status:
  Opublikowane
 5. Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Książka:
  Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań (rok: 2015, tom: 1, strony: 150), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 6. KIBS as a factor in meetings industry competitiveness creation in Krakow, Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
  Książka:
  Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness (rok: 2016, tom: 1, strony: rozdz. 9 (brak obecnie stron), całość: 352 strony), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęte