Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700): komputystyka, spory o reformę kalendarza, dyskusje na temat chronologii biblijnej i ich rola w życiu społecznym

2013/08/S/HS3/00192

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka:

Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu:

dr Michał Paweł Choptiany 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN, wykorzystano 0%

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-06

Czas trwania projektu: 37 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

Pobierz popularyzatorski opis rezultatów projektu w formacie .pdf