Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uwarunkowania zabezpieczania starości w polskich gospodarstwa domowych

2011/01/B/HS4/00970

Słowa kluczowe:

zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych potrzeby gospodarstw domowych postawy względem oszczędzania i zabezpieczania okresu starości wzorce gromadzenia zasobów w gospodarstwach domowych

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Małgorzata Maria Rószkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 140 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie dotyczy. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Kondycja i postrzeganie sytuacji ekonomicznej a postawy i zachowania wobec oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych
  Autorzy:
  Małgorzata Rószkiewicz
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2013, tom: bd., strony: 12), Wydawca: Instytut Badania Rynku i Konsumpcji
  Status:
  Opublikowane
 2. Problemy analityczne meta-analizy - badanie zależności między cechami poszczególnych badań i ich wynikami
  Autorzy:
  Małgorzata Rószkiewicz
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (rok: 2013, tom: bd, strony: 10), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 3. Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych
  Autorzy:
  Agnieszka Pleśniak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe - Studia Ekonomiczne (rok: 2013, tom: bd, strony: 14), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 4. Hojność systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach - identyfikacja cech usług społecznych
  Autorzy:
  Agnieszka Pleśniak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe (rok: 2011, tom: 201, strony: 145-156), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 5. Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland IF: 0,677
  Autorzy:
  Adam Sliwinski, Tomasz Michalski and Malgorzata Roszkiewicz
  Czasopismo:
  The Geneva Papers (rok: 2013, tom: 38, strony: 62-87), Wydawca: The International Association for the Study of Insurance Economics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1057/gpp.2012.21 - link do publikacji
 6. Czynniki sprzyjające posiadaniu zabezpieczenia materialnego w polskich gospodarstwach domowych
  Autorzy:
  Małgorzata Rószkiewicz
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2013, tom: bd., strony: 13), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowane
 7. Objective and subjective factors shaping saving behaviours – the case of Polish households IF: 1,293
  Autorzy:
  Małgorzata Rószkiewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Consumer Studies (rok: 2013, tom: 38, strony: 13), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/ijcs.12129 - link do publikacji
 8. Empirical evidence on factors shaping the savings rate of Polish households
  Autorzy:
  Małgorzata Rószkiewicz
  Status:
  Złożone