Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmienności przepływu i przepływów ekstremalnych na biota rzek i równin zalewowych strefy umiarkowanej w obliczu zróżnicowanych presji

2018/31/D/ST10/03817

Słowa kluczowe:

związki przepływ-ekologia przepływy środowiskowe modelowanie statystyczne modelowanie hydrologiczne zmiany klimatu systematyczne przeglądy literatury

Deskryptory:

  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • NZ8_7: Hydrobiologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mikołaj Piniewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 199 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-03

Zakończenie projektu: 2022-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.