Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmienności przepływu i przepływów ekstremalnych na biota rzek i równin zalewowych strefy umiarkowanej w obliczu zróżnicowanych presji

2018/31/D/ST10/03817

Słowa kluczowe:

związki przepływ-ekologia przepływy środowiskowe modelowanie statystyczne modelowanie hydrologiczne zmiany klimatu systematyczne przeglądy literatury

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • NZ8_7: Hydrobiologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mikołaj Piniewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 199 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-03

Zakończenie projektu: 2022-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Effect of a Summer Flood on Benthic Macroinvertebrates in a Medium-Sized, Temperate, Lowland River IF: 2,544
  Autorzy:
  Chattopadhyay S., Oglęcki P. Keller A. Kardel I. Mirosław-Świątek D., Piniewski M.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2021, tom: 13(7), strony: 885), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/w13070885 - link do publikacji
 2. G2DC-PL+: a gridded 2 km daily climate dataset for the union of the Polish territory and the Vistula and Odra basins IF: 9,197
  Autorzy:
  Piniewski M., Szcześniak M., Kardel I., Chattopadhyay S., Berezowski T.
  Czasopismo:
  Earth Syst. Sci. Data (rok: 2021, tom: 13, strony: 1273–1288), Wydawca: Copernicus
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5194/essd-13-1273-2021 - link do publikacji
 3. What evidence exists on the impacts of flow variability on fish and macroinvertebrates of temperate floodplain rivers in Central and Western Europe? A systematic map protocol
  Autorzy:
  Keller A., Chattopadhyay S., Piniewski M.
  Status:
  Złożone