Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów

2018/29/B/ST10/01120

Słowa kluczowe:

Gondwana Ryfting wczesno-paleozoiczny bimodalny magmatyzm otwarcie oceanu Rei typologia cyrkonu izotopy Hf i O wieki U-Pb w cyrkonach REE w cyrkonach wrostki w cyrkonach Sudety Masyw Czeski

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia
  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mirosław Jastrzębski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 761 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-10

Zakończenie projektu: 2022-06-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.