Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski.

2016/23/N/NZ9/02157

Słowa kluczowe:

plantacje Paulownia bioróznorodność róznorodność funkcjonalna i strukturalna mikroroganizmów jakość gleby

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Woźniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-09

Zakończenie projektu: 2022-08-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. PAULOWNIA – SZYBKO ROSNĄCE, WIELOFUNKCYJNE DRZEWO BIOENERGETYCZNE
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Magdalena Frąc
  Czasopismo:
  Kosmos Problemy Nauk Biologicznych (rok: 2018, tom: 67, strony: 781-789), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Metagenomic Analysis of Bacterial and Fungal Community Composition Associated with Paulownia elongate × Paulownia fortunei IF: 1,396
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Jarosław Grządziel, Anna Gałązka, Magdalena Frąc
  Czasopismo:
  BioResources (rok: 2019, tom: 14(4), strony: 8511-8529), Wydawca: © 2019 NC State University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15376/biores.14.4.8511-8529 - link do publikacji
 3. Microbial Diversity of Paulownia spp. Leaves–A New Source of Green Manure IF: 1,202
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Czasopismo:
  BioResources (rok: 2018, tom: 13(3), strony: 4807-4819), Wydawca: © 2019 NC State University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15376/biores.13.3.4807-4819 - link do publikacji
 1. Analiza różnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów zasiedlających liść Paulownia sp
  Autorzy:
  Małgorzata Łyszcz, Anna Gałązka
  Konferencja:
  51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna- Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Data:
  konferencja 5-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka mykobiomu ryzosfery i endosfery szybkorosnących drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  IV.OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE "METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK (rok: 2019, ), Wydawca: POLIHYMNIA Sp.z.o.o.
  Data:
  konferencja 27.06-28.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Profil metaboliczny i aktywność mikroorganizmów glebowych w uprawie bioenergetycznych drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych". (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwerytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 8.09-11.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Struktura i funkcje interakcji mikrobiologicznych w uprawie bioenergetycznych drzew z rodzaju Paulownia
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (rok: 2021, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 25-28 marca 2021 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Struktura i różnorodność mikrobiomu korzeni Paulownia elongata x Paulownia fortunei
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Data:
  konferencja 28-29.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Metagenomics analysis of microbiome associated seedling of Paulownia tree
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  6th International Scientific Conference – Reasons and Results of Soil Environment Degradation (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Mikrobiom drzew Paulownia - analiza bioróżnorodności strukturalnej
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju" (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w KAtowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii, Katedra Biochemii
  Data:
  konferencja 12-15-06.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Analiza α- i β- różnorodności mikrobiomu i mykobiomu w systemie Paulownia - gleba ryzosferowa
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Microbs (rok: 2019, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 13.06-14.06
  Status:
  Opublikowana
 9. Microbial activity in soils under fast-growing tree Paulownia plantations in Poland
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Magdalena Frąc, Jarosław Ciepiel
  Konferencja:
  6th International Scientific Conference – Reasons and Results of Soil Environment Degradation (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą drzew Paulownia w Polsce
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Magdalena Frąc, Jarosław Ciepiel
  Konferencja:
  Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski (rok: 2018, ), Wydawca: Dział Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Data:
  konferencja 18-19.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Analiza zmienności aktywności enzymatycznej dwóch kontrastujących gleb pod uprawą Paulownia w Polsce
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Grzegorz Siebielec, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2019 r.
  Data:
  konferencja 16,1
  Status:
  Opublikowana
 12. Analiza profilu metabolicznego mikroorganizmów zasiedlających liść Paulownia spp
  Autorzy:
  Małgorzata Łyszcz, Anna Gałązka
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Biotechnologia – energia jutra (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Data:
  konferencja 19 -20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Analiza różnorodności metabolicznej mikroorganizmów glebowych jako wskaźnik jakości gleb w uprawie drzew Paulowni
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Grzegorz Siebielec, Magdalena Frąc
  Konferencja:
  Krajowa Platforma Glebowa, "Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny" (rok: 2019, ), Wydawca: IUNG-PIB Puławy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw
  Data:
  konferencja 26,06
  Status:
  Opublikowana
 14. Metagenomics analysis of rhizosphere microbiome of fast–growing Paulownia spp
  Autorzy:
  Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Magdalena Frąc, Jarosłąw Ciepiel
  Konferencja:
  3rd International Conference "Soil in the Environment (rok: 2018, ), Wydawca: Department of soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Science
  Data:
  konferencja 16-19.09.2018
  Status:
  Opublikowana