Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 459 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Diagnoza wybranych nieprawidłowości chodu na podstawie wielomodalnej analizy ruchu.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Adam Świtoński

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu

 2. Nawigacja robota mobilnego uwzględniająca informację semantyczną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Barbara Janina Siemiątkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 3. Analiza numeryczna sztucznej hipertermii z wykorzystaniem różnych modeli przepływu biociepła

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Piotr Turchan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 4. Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytm...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Antoni Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 5. Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych metodami sprzętowymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 6. Rozwój i analiza uogólnień metody lasu losowego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: Pan Miron Bartosz Kursa

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 7. Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Paweł Czarnul

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 9. Metody i algorytmy organizacji obliczeń w klasie anelastycznych modeli numerycznych dla przepływów geofizycznych na nowo...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 10. Kody w Z^2: rozstrzygalność i algorytmy weryfikacji, własność defektu, gęstość asymptotyczna, pokrycia, słabe kody...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr Włodzimierz Krzysztof Moczurad

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Andrzej Grytczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jakub Dawid Michaliszyn

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Automatyczne algorytmy hp adaptacyjne do przetwarzania danych tomograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Tomasz Sieniek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 14. Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne własności

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Nowe metody służące do automatycznej syntezy i eksploracji danych sekwencyjnych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Radosław Ziembiński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 16. Algorytmy i metody dla platform Crowdsourcing nowej generacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Adam Wierzbicki

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Informatyki

 17. Wydajne algorytmy dla słabych form niedeterminizmu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Paweł Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Aspekty prywatności wybranych systemów złożonych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Piotr Syga

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 19. Obliczenia rozproszone w sieciach dynamicznych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. GROSHEC - W kierunku procesora metod zbiorów przybliżonych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 21. Kodowanie obrazów i wielokanałowych zapisów EEG z użyciem adaptacyjnej predykcji komponentów polifazowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marek Parfieniuk

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 22. Granice rozstrzygalności w teorii automatów

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Parys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Metody bioinformatyczne integracji wysokoprzepustowych danych biologii molekularnej dla analizy radiowrażliwości.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Polańska

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 24. Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 25. Wspomagane wiedzą dziedzinową wykrywanie z danych modeli procesów i ich zmian oraz zastosowanie opracowanych metod do pr...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jan Bazan

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 26. Statystycznie spójne i skalowalne algorytmy uczące dla klasyfikacji strukturalnej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Jerzy Dembczyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 27. Środek ciężkości pamięci

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Przemysław Ernest Spurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Algorytmy ewolucyjne w globalnej indukcji drzew modelowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Czajkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 29. Modele i algorytmy dla pewnej klasy dyskretno-ciągłych problemów rozdziału zasobów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Waligóra

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 30. Konstruowanie specyfikacji i weryfikacja oprogramowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Marcin Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 32. Przyrostowe uczenie się macierzy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kotłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 33. Metody minimalizacji zaburzeń w algorytmach i protokołach opartych na błądzeniu kwantowym

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Przemysław Wiesław Sadowski

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 34. Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr Józef Pieprzyk

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 35. Semantyczne sieci tensorowe do analizy wielkich zbiorów danych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Gawron

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 36. Zastosowanie modeli generacyjnych i dyskryminacyjnych uczenia maszynowego do automatycznej korekty błędów gramatycznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Roman Grundkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Dane biometryczne w systemach bezpieczeństwa z ograniczonymi zasobami - uwierzytelnianie i ich ochrona.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Mariusz Wodo

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 38. Energooszczędny system komputerowy dla obliczeń wielkiej skali

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Marzena Niewiadomska-Szynkiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 39. Zastosowania logiki z funcjami częściowymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jean Marie de Nivelle

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Opracowanie modeli i metod włączania wiedzy do maszyn wektorów wspierających

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Orchel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 41. Dyfuzja informacji w temporalnych sieciach społecznych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Radosław Witold Michalski

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 42. Modelowanie i sterowanie zjawiskiem korelacji wydajności algorytmów i zużycia energii w równoległych środowiskach oblicz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Rojek

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 43. Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Ukrywanie się w sieciach społecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marcin Jan Waniek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jarosław Andrzej Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Wieloskalowe modelowanie mechanizmu indukowanej przez ceramid śmierci komórek nerwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Weronika Hanna Wronowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Natalia Maria Szóstak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 48. Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Marek Rumiński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 49. Klasyfikacja z grupą otwartą na podstawie danych o dużej wymiarowości - z zastosowaniami w dziedzinie Text Mining

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Henryk Józef Maciejewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 50. Wiarygodność Modeli Horyzontalnego Transferu Genów

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Mykowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki