Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 446 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Andrzej Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Sieci gaussowskie i sieci przekonań w bayesowskiej adaptacji i optymalizacji schematów zachowań

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Matuszak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 3. Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jakub Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Modelowanie aktywności transpozonów indukowanej stresem

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Anna Barbara Gambin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Metoda rekomendacji RMV dla doboru partnerów i usług w inkubatorach wirtualnych organizacji oparta na technikach eksplor...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Paszkiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 6. Wybrane Aspekty Skalowalności Metod Eksploracji Danych i Odkrywania Wiedzy w Bazach Danych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Dominik Antoni Ślęzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Nowe metody dystrybucji treści multimedialnych w sieciach komórkowych następnej generacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Bogdan Biernacki

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 8. Opracowanie metod i algorytmów detekcji zdarzeń nietypowych do rozpoznawania obiektów i analizy scen podwodnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Antoni Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 9. Metody planowania dla problemów zarządzania grupami bytów o różnym poziomie autonomii, sterowalności, przewidywalności i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Turek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 10. Nowe metody weryfikacji tożsamości na podstawie dynamicznych cech podpisu odręcznego z wykorzystaniem wybranych metod sz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Zalasiński

  Politechnika Częstochowska

 11. Metody i narzędzia wykorzystujące adnotacje funkcjonalne w analizie grup genów w celu poprawy jakości grupowania oraz op...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Helena Gruca

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 12. Wydobywanie wiedzy z relacyjnych baz danych za pomocą obliczeń granularnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Hońko

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 13. Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jakub Dawid Michaliszyn

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Alchimowicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 15. Procedury decyzyjne w weryfikacji_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Problemy alokacji zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Piotr Krzywkowski

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 17. Struktura i interpretacja języków programowania w paradygmacie "dowody jako programy"

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr Małgorzata Biernacka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Eksploracja regułowych baz wiedzy

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr Agnieszka Justyna Nowak-Brzezińska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 19. Metody geometryczne w informatyce kwantowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Zbigniew Włodzimierz Puchała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Nieliniowe metody redukcji szumów w barwnych obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bogdan Józef Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 21. Statyczna i dynamiczna analiza warstwowych konstrukcji płytowych spoczywających na niejednorodnym podłożu sprężystym_x00...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Buczkowski

  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 22. Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Bartosz Andrzej Kryza

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 23. Szybki solwer izogeometrycznej metod elementów skończonych jako kluczowy moduł systemu supermodelowania proliferacji now...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 24. Algorytmiczna i aksjomatyczna analiza systemów punktowania komitetów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Faliszewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 25. Sterowanie współbieżnością i odporność na awarie dla rozproszonej pamięci transakcyjnej

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 26. Metody automatycznego programowania z wykorzystaniem podejść semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Tomasz Paweł Pawlak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 27. Kodowanie obrazów i wielokanałowych zapisów EEG z użyciem adaptacyjnej predykcji komponentów polifazowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Parfieniuk

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 28. parametry modeli skończonych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Eryk Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Pozyskiwanie wiedzy z bardzo dużych geoprzestrzennych baz danych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Daniel Jasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 30. Algorytmy dokładne i przybliżone symulacji stochastycznej wielowymiarowej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

 31. Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz terapii bruksizmu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewaryst Janusz Tkacz

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 32. Przetwarzanie danych w sieciach ad hoc odporne na działanie adwersarza

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Henryk Kutyłowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 33. Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Witold Remigiusz Rudnicki

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 34. Synchronizacja automatów i hipoteza Cerny'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Szykuła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Radosław Mantiuk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 36. Metody uczenia maszynowego w sieciach złożonych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Ryszard Kazienko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 37. Wspomagane wiedzą dziedzinową wykrywanie z danych modeli procesów i ich zmian oraz zastosowanie opracowanych metod do pr...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jan Bazan

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 38. Nowa strategia wyboru zapytań w aktywnym uczeniu modeli maszynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Wojciech Marian Czarnecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Przyjazne obliczeniowo miary centralności oparte na teorii gier

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Paweł Michalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Paweł Kacper Morawiecki

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 41. Inżynieria algorytmiczna indeksów pełnotekstowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Szymon Piotr Grabowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 42. Metody tworzenia klasyfikatorów kombinowanych w oparciu o klasyfikatory jednoklasowe

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Marcin Krawczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 43. Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jakub Łukasz Flotyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 44. Metody i algorytmy odkrywania nowych zjawisk w genomach i transkryptomach za pomocą statystycznej analizy danych z nukle...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marek Stanisław Wiewiórka

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 45. Efektywne algorytmy dla grafów planarnych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sankowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Kryptografia bez zaufanych stron

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Piotr Kazana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Dane biometryczne w systemach bezpieczeństwa z ograniczonymi zasobami - uwierzytelnianie i ich ochrona.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Mariusz Wodo

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 48. Heurystyczne Algorytmy Odkrywania Ukrytych Kryteriów dla Problemów Opartych na Testach.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Paweł Marcin Liskowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 49. Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Jan Kazimierz Chorowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jan Otop

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki