Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 479 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teorioinformacyjne wnioskowanie abdukcyjne dla rekomendacji kontekstowej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Andrzej Szwabe

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 2. Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych metodami sprzętowymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 3. Narzędzia, algorytmy i modele w badaniu wspólnej ewolucji gatunków, genów i białek.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Badanie oddziaływania i przekazywania sygnału w kompleksach receptorów GPCR z arestyną

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Bezskalowaść i fenomen małego świata w grafach przepływu informacji w geometrycznych sieciach neuronowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Piersa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Badania nad połączeniem metod tensorowych oraz obliczeń miękkich do rozpoznawania wzorców.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 7. Analiza i opracowanie metod eksploracji procesów w oparciu o algorytmy szkieletowe

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Przybyłek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Innowacyjne metody wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowe...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Korytkowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 9. Procedury decyzyjne w weryfikacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Zaawasowane metody wnioskowania i techniki optymalizacyjne dla problemów klasyfikacji ontologii i sprawdzenia spójności ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Anh Linh Nguyen

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. SN@PUT: Analiza i eksploracja sieci społecznych na Politechnice Poznańskiej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Mikołaj Morzy

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 12. Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Genomika Obliczeniowa: Problemy, Algorytmy i Modele

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Metody i algorytmy organizacji obliczeń w klasie anelastycznych modeli numerycznych dla przepływów geofizycznych na nowo...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 15. Formalne podejście do praktycznych problemów ukrywaniu informacji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Klonowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Grafy w grafach -- od dobrego uporządkowania do algorytmów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jean-Florent Raymond

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 17. Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjon...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. Fuzja i niepewność w rozprzestrzenianiu informacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Nitesh Chawla

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 19. Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełniające określon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 21. DMG-α - zastosowanie metod geometrii obliczeniowej w analizie dynamiki biologicznych systemów molekularnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Robert Szczelina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Nieliniowe metody redukcji szumów w barwnych obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bogdan Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 23. Metody bezpiecznej dynamicznej kompozycji i eksploracji treści i usług VR/AR w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Walczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 24. Mechanizmy rekomendacji wirtualnych zespołów dla realizacji złożonych zadań wymagających otwartej współpracy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Adam Wierzbicki

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 25. Konstrukcja i analiza skalowalnych algorytmów dla sieci bezprzewodowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Obliczenia rozproszone w sieciach dynamicznych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Autonomiczne, samoadaptujące się metody metaheurystyczne w środowiskach dynamicznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 28. Efektywne algorytmy spójnego odtwarzania stanu w systemach zorientowanych na usługi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Anna Kobusińska

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Informatyki

 29. Eksploracja strumieni danych ze zmienną definicją klas

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Brzeziński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 30. Metodyka projektowania hierarchicznych procesów biznesowych zintegrowanych z regułami biznesowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kluza

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 31. Regułowa metoda realizacji zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem ontologicznej bazy wiedzy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Jarosław Bąk

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 32. Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Puchała

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

 33. Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 34. Projektowanie i weryfikacja algorytmów sterowania w sieciowych układach regulacji

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 35. Kognitywne Hierarchiczne Aktywne Podziały

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Tomczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 36. Metody odkrywania procesów biznesowych i rachunek procesów dla systemów zgodnych z stylem architektonicznym REST.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Stroiński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 37. Algorytmy dopasowania wielu sekwencji genomowych. Dopasowywanie sekwencji w kontekście rekonstrukcji filogenetycznej.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Adam Gudyś

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 38. Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu "Data Farming"

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Dariusz Król

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 39. Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania homologii wielkich zbiorów danych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Mateusz Juda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Sterowanie współbieżnością i odporność na awarie dla rozproszonej pamięci transakcyjnej

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wojciechowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 41. Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Knapik

  Instytut Podstaw Informatyki PAN

 42. Modele i algorytmy zarządzania zasobami współczesnych systemów informatycznych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Rządca

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Granice rozstrzygalności w teorii automatów

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Parys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Własności ilościowe dla schematów rekurencyjnych wyższego rzędu

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Parys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Modele, języki i systemy do prowadzenia niezawodnych i łatwo skalowalnych obliczeń rozproszonych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jacek Sroka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 47. Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Witold Rudnicki

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 48. Układy złożone na adaptatywnych sieciach ważonych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Lipowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 49. Modele, metody i algorytmy obliczeniowej nauki o sieciach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 50. Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania złożonych problemów transportowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jakub Nalepa

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki