Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1416 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu....

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr Bartosz Grzybowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Zaawansowane nanomateriały wielofunkcyjne dla nieliniowej optyki i fotoniki

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Nyk

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 3. Redukcja dwutlenku węgla fotokatalizowana półprzewodnikami typu p

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 5. Lawinowa emisja fotonów w nano- i sub-mikrometrycznych nieorganicznych kryształach domieszkowanych jonami lantanowców

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Bednarkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Nowe kompozyty smektytów z nanocząstkami TiO2 otrzymanymi metodą odwróconej mikroemulsji do zastosowań fotokatalitycznyc...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 7. Roztwory stałe półprzewodnikowych tlenków potrójnych dla nowych struktur obliczeniowych - przełączanie rezystancyjne ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Dawid Przyczyna

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

 8. Synteza oraz badanie własności nanodrutów analogów błękitu pruskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Sas

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Krysztofik

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 10. Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem w...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Giedyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 11. Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paweł Michałowski

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 12. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Duch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 13. Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła

  Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 14. Materiały bioaktywne nowej generacji o wysokim potencjale terapeutycznym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Barbara Zagrajczuk

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 15. Analiza granic międzyfazowych w nowoczesnych kompozytach tlenki metali ziem rzadkich-stop magnezu/aluminium z wykorzysta...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Matus

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 16. Nowe antrachinonowe półprzewodniki o charakterze donorowo-akceptorowym: synteza, charakterystyka strukturalna, spektrosk...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kamil Kotwica

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk