Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 593 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Drapieżnictwo rzekome w zoochorii: w jaki sposób pojawienie się obcego gatunku wpływa na interakcje pomiędzy rodzimą roś...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 2. Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podsta...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Konarzewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 3. Brzuchorzęski (Gastrotricha) palmiarni jako model do badań nad zmiennością fenotypową i różnorodnością kryptyczną...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: lic. Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 4. Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienione...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Izabela Święcicka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 5. Hipoteza Czerwonej Królowej a ewolucja molekularna pasożytów - badania na przykładzie gatunków z rodzaju Gyrodactylus...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mateusz Konczal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 6. Żyworodność skorków: interakcje pomiędzy tkankami matki i zarodka podczas rozwoju Arixenia i Hemimerus

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Szczepan Biliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 7. Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 8. Identyfikacja mikro- i makroczynników siedliskowych determinujących pionowe rozmieszczenie niesporczaków w lasach strefy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Weronika Erdmann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 10. Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce (DeepClim)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Barbara Górska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Różnice w architekturze podrostów cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościow...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Olga Orman

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 12. Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populacje wioślarek planktono...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 13. Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Wrzosek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 14. Wzorzec związanej z wiekiem i płcią zmienności gęstości mineralnej szkieletu i częstości złamań osteoporotycznych od neo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Wpływ jakości środowiska na natężenie konfliku międzypłciowego

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Łukasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Gadawski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Czy kompromis między regulacją temperatury ciała a oszczędzaniem wody warunkuje sukces migracji ptaków wróblowych?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Wojciechowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dominika Włoch-Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 19. Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu arktycznych fiordów, w aspekcie przestrze...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Sławomir Kwaśniewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Truncatelloidea (Mollusca: Caenogastropoda) źródeł i jaskiń byłej Jugosławii: endemizm, specjacja, przepływ genów i poch...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Falniowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Analiza ewolucji genomów mitochondrialnych papug na przykładzie rodzaju Amazona (rząd: Psittaciformes)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Kroczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 22. Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle a...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dorota Kidawa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 23. Jak fiołek wonny (Viola odorata L.) broni się przed patogenami i szkodnikami - cyklotydy jako rodzaj roślinnego układu o...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Błażej Ślązak

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 24. Związek pomiędzy zmiennością receptorów toll-like a występowaniem zakażeń wywołanych przez pasożytnicze pierwotniaki na ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Edyta Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 25. HIDEA - Ukryta różnorodność planktonu w Arktyce Europejskiej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Agata Weydmann

  Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii

 26. "Czuję więc jestem" - morfologia i ultrastruktura sensilli czułkowych mszyc (Hemiptera: Aphidomorpha) oraz ich znaczenie...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mariusz Kanturski

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Czy maszyneria apoptotyczna jest starą adaptacją do warunków tlenowych?

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Kaczanowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji na przykładzie dziuplaków

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mazgajski

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Alicja Laska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 30. Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Walas

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu Arktyki

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Węsławski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Wpływ inwazyjnych kaukaskich barszczy na ptaki terenów rolniczych i owady zapylające w kontekście heterogeniczności kraj...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emilia Grzędzicka

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 33. Czy syndrom samozapłodnienia jest odwracalny? Ewolucja cech reprodukcyjnych u Caenorhabditis elegans po przywróceniu obl...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Weronika Antoł

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 34. Wpływ introgresji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej struktury geograficznej na zmienność genów głównego układu zgodn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 35. Rekonstrukcja przebiegu ewolucji grup podlegających szybkiej radiacji za pomocą różnych genomów i metod na przykładzie m...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szpila

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Integratywne badania radiacji adaptacyjnej w starożytnych jeziorach - przykład endemicznej grupy gatunków kiełży (Gammar...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Mamos

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 37. Różnorodność biologiczna i wzorce rozmieszczenia skorupiaków z grupy Peracarida południowo-wschodniej Australii (BIOPASS...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 38. Genetyczne podstawy odporności i mikroflora jelitowa u ptaka synurbijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Maciej Kamiński

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. W jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Horodecki

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Łukasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 41. Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Maciej Mańko

  Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii

 42. Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dró...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 43. Metal accumulation and tolerance to zinc and lead of suspension-cultured cells of selected Viola L. species from metalli...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Klaudia Sychta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii