Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 330 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola peptydaz aspartylowych Candida spp. w generowaniu hemocydyn

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Paweł Mak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Poszukiwanie, oparte na strukturze trójwymiarowej białka, selektywnego inhibitora syntazy tymidylanowej nicieni, potencj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Rode

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 3. Fitoekdysteroidy jako potencjalne leki hamujące rozwój zarażenia Toxoplasma gondii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Monika Dzitko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grz...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Monika Anna Paszkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 5. Metylacja i ekspresja genów indukowanych interferonem i rybawiryną (TP53, BCL-2, PRKR, MxA i OAS) a genotyp, poziom wire...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 6. Naskórna aplikacja antygenu białkowego jako nowa metoda terapii kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy humanizowany...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 7. Udział szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem populacji komórek produkujących IL-17 w patogenezie reumatoidalnego...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ewa Helena Kuca-Warnawin

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 8. Ocena odpowiedzi na szczepienia profilaktyczne przeciwko wybranym patogenom u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. med. Ewelina Grywalska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 9. Internalizacja ludzkich koronawirusów do komórek gospodarza

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Pyrć

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 10. Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aer...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 11. Onkogenny wpływ antygenów Heligmosomoides bakeri na limfocyty T.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 12. Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej dla rozwoju powikłań po zabiegach korekcji wad wr...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Izabela Pągowska-Klimek

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

 13. Ocena roli czynnościowej grasicy w modelu autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych z poprzedzaj...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Sebastian Giebel

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 14. Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7).

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Piotr Michał Witczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 15. Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego chimerycznego receptora antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Radosław Zagożdżon

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 16. Wpływ ścieżki sygnalnej CD200R na angiogenezę w mikorśrodowisku nowotworowym. _x000D_

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Piotr Rygiel

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 17. Inhibitory specyficzne względem wzoru molekularnego (PSI) - wprowadzenie i podstawowa charakterystyka nowej klasy inhibi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Guzik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Udział mieloidalnych komórek supresorowych w zarażeniu Heligmosomoides polygyrus u myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Klaudia Klarysa Brodaczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 19. Analiza immunogenności i aktywności terapeutycznej komórkowych szczepionek nowotworowych opartych o macierzyste komórki ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 20. Badanie znaczenia fikolin w odporności przeciwzakaźnej osób chorych na ostrą białaczkę szpikową, poddawanych chemoterapi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Sokołowska

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 21. Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Feliks Kaba

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 22. Wpływ egzosomalnego czynnika supresyjnego limfocytów T CD8+ na aktywność immunologiczną mysich makrofagów

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Bronisława Nazimek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 23. Nowe czynniki i szlaki sygnałowe regulujące ekspresję chemeryny

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Mateusz Kwitniewski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 24. Charakterystyka oddziaływań ligand-białko oraz komunikacji pomiędzy domenami grzybowych transporterów ABC związanych z o...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Kołaczkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 25. Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania lizozymu Galleria mellonella

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aneta Teresa Sowa-Jasiłek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 26. Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukie...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Urszula Czyżewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 27. Badania nad wewnątrzkomórkową lokalizacją kompleksu glikoprotein GP2/GP3/GP4 i możliwymi czynnikami jego retencji – rola...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Anna Karolina Matczuk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 28. Konstrukcja szczepionek odpornościowych opartych na żywych szczepach Salmonella enterica Typhimurium zawierających rekom...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Piekarowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 29. Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Rafał Piątek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 30. WPŁYW WYBRANYCH ANALOGÓW NUKLEOZYDÓW NA ZDOLNOŚĆ NAMNAŻANIA SIĘ WIRUSA CYHV-3 (CYPRINID HERPESVIRUS 3) W LINIACH KOMÓRKO...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Agnieszka Dorota Troszok

  Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

 31. Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotowrowych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Okrój

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 32. Współdziałanie białka PgFur z białkami związanymi z CRISPR i wybranymi regulatorowymi czynnikami transkrypcyjnymi w mech...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Michał Sylwester Śmiga

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 33. Globalna analiza miRNA w monocytach od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i twardziną układową

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marzena Ciechomska

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 34. Biochemiczna i molekularna charakterystyka enolazopodobnego białka powierzchniowego pałeczek Salmonella oraz jego rola w...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Paweł Serek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 35. Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Agata Edyta Krawczyk-Balska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Wpływ zakażenia wirusem ektromelii (ospy myszy) na aktywację komponentów sygnałowych niekanonicznego szlaku aktywacji NF...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Justyna Struzik

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 37. Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adap...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marta Małgorzata Nieckarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapal...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewelina Maria Kałużna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 39. Badanie glikolipidów z Porphyromonas gingivalis zrekonstruowanych w E .coli jako podstawy nowej szczepionki przeciwko pe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Wieslaw Swietnicki

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 40. Rola białka wiążącego RNA - HuR w ciężkiej, powiązanej z IL-17 postaci astmy.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Herjan

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 41. Rola galaniny w kształtowaniu odporności nieswoistej oraz w przebiegu zakażenia bakteryjnego u danio pręgowanego (Danio ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. wet. Natalia Nowik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 42. Immunomodulujące działanie katelicydyny LL-37 i jej amfipatycznych analogów w procesie zapalnym błony śluzowej w zakażen...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Urszula Wnorowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 43. Systemowy wplyw uremii na modelowanie odpowiedzi immunologicznej i rozwoj infekcji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: doc. dr hab. Maciej Marcin Lech

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Piotr Zdzisław Golec

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 45. Ocena roli MCPIP-1 w regulacji procesu apoptozy neutrofili.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewelina Elżbieta Dobosz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Wpływ otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową na reakcję nadwrażliwości kontaktowej mediowanej przez komórki NK u my...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Paulina Karolina Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 47. Zbadanie roli arginazy-1 jako potencjalnego celu terapii w leczeniu szpiczaka oraz w zmniejszaniu kardiotoksycznego dzia...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Adam Gołąb

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 48. Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdz...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Laskus

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 49. Pod presją immunosupresji. Mechanizmy zaniku oraz regeneracji rzadkich subpopulacji limfocytów T w modelu alogenicznej t...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Głowala-Kosińska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 50. Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wir...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Monika Grzyb

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego