Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy krążenia jonów żelaza pochodzących z rozpadu biodegradowalnych nanocząstek ZnO domieszkowanych żelazem w orga...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paula Patrycja Kiełbik

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 2. Udział aneksyn i fetuiny A w regulacji procesu mineralizacji

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Łukasz Bożycki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a (myszy mdx)...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Wpływ stanu zapalnego wywołanego podawaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych na kodowanie chemiczne neuronów jelit...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. wet. Marta Czajkowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 6. Rola kwasu alfa-liponowego w niwelowaniu mózgowych powikłań insulinooporności

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Krzysztof Maciejczyk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 7. Zespół bezdechu śródsennego u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej- wpływ na stabilność blaszki miażdżycowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Artur Andrzej Nahorecki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Angiologii

 8. Metabolity fenylopropanowe i terpenowe w kulturach in vitro Agastache rugosa - cennej dalekowschodniej rośliny lecznicze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Sylwia Zielińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analiutyki Medycznej

 9. Rola szlaku PERK-eIF2alpha w przeżyciu oraz potencjale kancerogennym komórek z ekspresją onkogenu Bcr-Abl doświadczenia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Monika Kusio-Kobiałka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. Rola tlenku azotu w modulowaniu działania L-dopa. Badania w szczurzym modelu parkinsonizmu wywołanym podaniem 6-OHDA.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kazimiera Lorenc-Koci

  Instytut Farmakologii PAN

 11. Wpływ onkogenu ras na ekspresję białka BNIP3 regulującego autofagię w warunkach hipoksji. Konsekwencje dla wrażliwości n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Leon Strządała

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 12. WPŁYW PRZEWLEKŁEGO PODAWANIA WYBRANYCH NOWYCH LEKÓW PRZECIWPADACZKOWYCH: OKSKARBAZEPINY, LAMOTRYGINY I TOPIRAMATU NA ICH...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. med. Kinga Katarzyna Borowicz

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 13. Nowe Środki Alkilujące Mniejszą Bruzdę Helisy DNA - Projektowanie, Synteza i Badanie Właściwości Przeciwnowotworowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adam Józef Mieczkowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 14. Rola oddziaływań pomiędzy ErbB2/ErbB3 i kompleksem tetraspanina CD151/integryny wiążące lamininę w raku sutka: Implikacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Radzisław Kordek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 15. Udział wybranych mechanizmów epigenetycznych i genetycznych w powstawaniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Adam Antczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 16. Anatomia i ultrastruktura żeńskich narządów rozrodczych bazalnych grup skorupiaków (Remipedia i Branchiopoda). Testowani...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kazimierz Jaglarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Test hipotezy "tempa życia": procesy starzenia u nornic z linii selekcjonowanych w kierunku wysokiego metabolizmu tlenow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agata Marta Rudolf

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 18. Diagnostyka molekularna kardiomiopatii z zastosowaniem sekwencjonowania DNA następnej generacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Rafał Tomasz Płoski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 19. Wpływ biologii nowotworów na krążące komórki nowotworowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Piotr Religa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 20. Wrażliwość luteolityczna a zdolność odwrócenia regresji ciałek żółtych u świni

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Adam Janusz Zięcik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 21. Dawki i odpowiedź biologiczna w tarczycy, płucach, jądrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka krtani i raka s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Julian Malicki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Elektroradiologii

 22. Charakterystyka układu KISS-1/GPR54 kluczowego regulatora procesów rozrodczych u szczurów z indukowaną eksperymentalnie ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Helena Śliwowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 23. Ocena aktywności sztucznej cytokiny Hyper IL-11 (H11) w procesie megakariocytopoezy i tworzenia płyek krwi.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Hanna Dams-Kozłowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 24. Badanie skuteczności reakcji fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją na ludzkich komórkach nowotworowych wrażliwych i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Julita Kulbacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 25. Molekularne podstawy tworzenia spoidła wielkiego

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Bartkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózgu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 27. Badanie efektywności działania przeciwnowotworowego nowych syntetycznych triterpenów na poziomie indukcji autofagii oraz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Natalia Magdalena Lisiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 28. Molekularne podłoże zaburzenia ekspresji betaglikanu w raku endometrium

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Kamil Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Ocena występowania oraz znaczenia klinicznego mikroprzerzutów i izolowanych komórek nowotworowych w obrębie układu chłon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. med. Arkadiusz Andrzej Spychała

  Wielkopolskie Centrum Onkologii

 30. Analiza migracji limfocytów Th17 przez barierę krew-mózg podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym ukła...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dagmara Weronika Wójkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 31. Poszukiwanie biologicznego podłoża zróżnicowanej podatności na substancje psychoaktywne u szczurów na podstawie sensytyz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewa Taracha

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 32. Próby identyfikacji i określenia zmian funkcjonalnych genów związanych ze sprawnością intelektualną i poznawczą.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bal

  Instytut Matki i Dziecka

 33. Dystrofie obręczowo-kończynowe (LGMD): mutacje, białka i szlaki biochemiczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 34. Pochodne stilbenu i stilbazolu jako potencjalne inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2) o możliwych właściwościach przeciwn...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Miłosz Jakub Regulski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 35. Analiza morfologiczno-fenotypowa niedrobnokomórkowych raków płuca o niskim stopniu zrożnicowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Jolanta Szade

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 36. Wpływ substancji zaburzającej systemy endokrynne - 4,para nonylofenolu - na efekty toksyczne przekazywane przez receptor...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Joanna Litwa

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa - przedklini...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Maria Filip

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 39. Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu sel...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Franciszek Koteja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bogumił Sadowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 41. Receptory opioidowe w zwojach podstawy mózgu jako cel terapii uzależnienia od alkoholu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii PAN

 42. Wpływ stresu separacji od matki na przekaźnictwo synaptyczne i plastyczność synaptyczną w ciele migdałowatym szczura....

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Danielewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Rola 1 i 2 typu receptora oreksyn (OXR1, OXR2) w regulacji funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 44. Lokalna endokrynna funkcja rezystyny na poziomie jajnika

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Agnieszka Małgorzata Rak-Mardyła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Czy tkanka tłuszczowa może korzystnie wpływać na długość życia? Ocena potencjalnych mechanizmów, ze szczególnym uwzględn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Adam Gesing

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 46. Wpływ supresji receptorowej sygnalizacji histaminowej na przebieg i późniejsze skutki zapalenia mięśnia sercowego. Badan...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesława Agnieszka Fogel

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 47. PrP amyloid jako model tworzenia amyloidu u myszy transgenicznych zakażonych przewlekłą chorobą wyniszczającą, nową chor...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Piotr Liberski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 48. Wpływ stanu zapalnego na skłonność mózgu do napadów epileptycznych. Pozapalne zmiany struktury tkanki nerwowej jako wyzn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 49. Wpływ wzbogaconego środowiska na procesy epigenetyczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewelina Bator

  Instytut Farmakologii PAN

 50. Rola microRNA w patogenezie modelu doświadczalnego stwardnienia rozsianego.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dominika Justyna Książek-Winiarek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski