Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Uszkodzenia genomu, status p53 i przejawy stresu nitrozacyjnego-oksydacyjnego w procesie indukowanego przez metotreksat ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Dąbrowska

  INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO

 2. Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Tadeusz Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 3. Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Wpływ kwasu liponowego i nitrogliceryny na aktywność dehydrogenazy aldehydowej w badaniach in vitro. Implikacje dla posz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Lidia Włodek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 5. Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na jej ek...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Mirosław Andrusiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Wpływ hodowli in vitro na ekspresję genów efektu matczynego w oocytach i zarodkach świni

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Wasielak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 7. Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) - ekspresja, poziom oraz czynniki modyfikujące intensywność prz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Anna Justyna Korzekwa

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 8. Identyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciadlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Michał Widłak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 9. Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Michał Widłak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 10. Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na leki w B-komórkowej ostrej białacz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Juszczyński

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 11. Rola cytokin o działaniu pro-zapalnym i przeciw-zapalnym w procesie epileptogenezy oraz ich interakcja z neuroprzekaźnik...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr n. med. Piotr Maciejak

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 12. Znaczenie skóry w patogenezie nadciśnienia tętniczego u człowieka

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Angelika Kinga Chachaj

  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 13. Opracowanie modeli komórkowych do badań farmakologii molekularnej receptorów histaminowych H3 i H4.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tadeusz Piotr Karcz

  Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 14. Aktywność przeciwwirusowa nowych acyklicznych fosfonianowych analogów nukleozydów zawierających ugrupowanie 1,2,3-triazo...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Iwona Elżbieta Głowacka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 15. Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z eks...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Radzisław Kordek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii, Zakład Patologii

 16. Ocena immunomodulacyjnej roli glikolipidów w autoimmnulogicznej demielinizacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. med. Beata Śliwińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 17. Zmiany cech skurczu i potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Zuzanna Zofia Dobrzyńska z.d. Sowińska

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 18. Wpływ 5-tygodniowego treningu wibracyjnego na właściwości elektrofizjologiczne motoneuronów mięśni kończyn tylnych w rdz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Bączyk

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 19. Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Andrzej Paweł Nagalski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Wpływ Kisspeptyny na sekrecję gonadotropiny LH w badaniach in vivo i in vitro u karasia srebrzystego Carassius gibelio....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Czesław Gosiewski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 21. Rola hormonów steroidowych oraz czynników luteotropowych i luteolitycznych w regulacji ekspresji i funkcji błonowych rec...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Karolina Kowalik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 22. Nowe peptydy angiotensynowe - powstawanie i rola w tkance tłuszczowej w szczurzym modelu otyłości i oporności na działan...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Rafał Marcin Olszanecki

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 23. Aby lepiej leczyć osoby w podeszłym wieku z chorobami układu sercowo-naczyniowego: czy nebiwolol jest lepszy od metoprol...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Michał Maria Mączewski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 24. Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 25. Rola endogennego układu opioidowego w zachowaniach prospołecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Badanie kompetencji rozwojowej oocytów i zarodków świń w oparciu o analizy molekularne i nowoczesne techniki mikro-optoe...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Bartosz Kempisty

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 27. Korelaty zmian magnetyczno-rezonansowych w mózgach zwierząt na diecie wysokotłuszczowej: obraz histologiczny i zachowani...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Stefan Gaździński

  INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO

 28. Mechanizmy przeciwmiażdżycowego działania stymulacji receptora Mas dla angiotensyny 1-7 w modelu doświadczalnym myszy z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dominik Stanisław Skiba

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Badanie przeciwmiażdżycowego działania beta-adrenolityków trzeciej generacji, na udoskonalonym modelu eksperymentalnym m...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jacek Józef Jawień

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 30. Wpływ przewlekłego przeciążenia mięśnia na cechy motoneuronów i jednostek ruchowych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Andrzej Krutki

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 31. Rola astrocytów i metabolizmu komórkowego w procesie funkcjonalnej kompensacji uszkodzenia układu dopaminergicznego mózg...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Kuter

  Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk

 32. Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych - ich znaczenie dla działania opioidow...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Małgorzata Żychowska

  Instytut Farmakologii PAN

 33. Analiza proteomu endometrium i zarodków świni domowej (Sus scrofa domestica)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Justyna Ewa Kołakowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 34. Badanie mechanizmu działania przeciwnowotworowego analogów witaminy D w skojarzeniu z anastrozolem w modelu ludzkiego ra...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Beata Filip-Psurska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 35. Zaangażowanie metaloproteinaz w przebudowę jajowodu ptaków podczas przerwy w nieśności

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Magdalena Leśniak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 36. Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji polskiej.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maruszak

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 37. Wpływ antyandrogenu (flutamidu) na ekspresję wybranych genów w jednostce matczyno-płodowej świni.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Iwona Wieciech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Hamowanie procesu przerzutowania czerniaków po działaniu promieniowania protonowego - poszukiwanie mechanizmów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna A. Urbańska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 39. Mechanizmy modyfikacji przekaźnictwa pobudzającego i plastyczności synaptycznej powstających w korze czołowej szczura po...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. Wpływ ligandów receptorów 5-HT7 i NMDA o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym na aktywność neuronów grzbietowego ją...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Instytut Farmakologii PAN

 41. Badania nad etiopatogenezą molekularną dziedzicznych polineuropatii czuciowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dagmara Jadwiga Kabzińska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 42. Badanie wpływu leków przeciwdepresyjnych na poziom neurotrofin w surowicy i mózgu szczura w mechanizmie zależnej od czas...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Sławomir Kuśmider

  Instytut Farmakologii PAN

 43. Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Ewa Kot

  Instytut Farmakologii PAN

 44. Prześledzenie mechanizmów powstawania leptynooporności indukowanej ciążą u owiec

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Ewa Szczęsna

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 45. Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalnia okrężnicy u myszy ka...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Michał Brzozowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 46. Związek pomiędzy systemową reakcją zapalną a objawami depresji u pacjentów po udarze mózgu.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Dziedzic

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 47. Układ renina- angiotensyna w raku piersi- badania nad metabolizmem i rolą Angiotensyny-(1-12) w modelu in vitro.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Beata Agnieszka Bujak-Giżycka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 48. Reorganizacja rdzeniowej sieci neuronalnej wywołana elektryczną stymulacją nerwu obwodowego u szczurów z całkowicie prze...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Skup

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 49. Wpływ czynników zewnętrznych na dynamikę różnicowania nabłonka oddechowego w kontekście wykorzystania metod ciliogenezy ...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Zuzanna Katarzyna Bukowy-Bieryłło

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 50. Wpływ płynu zebranego z loży pooperacyjnej po śródoperacyjnym napromienianiu (IORT) guza piersi na populację komórek now...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karolina Zaleska

  Wielkopolskie Centrum Onkologii