Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 431 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. "Religia a globalizacja"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Mrozek-Dumanowska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 2. Ontologia metafizyki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Garbacz

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II

 3. Teoria mechanizmów reprezentacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Miłkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 4. Historia klasycznej filozofii indyjskiej: szkoły niebramińskie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 5. Badanie strategii retorycznych w dialogu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Budzyńska

  INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

 6. Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 7. OSOBLIWOŚĆ EWOLUCYJNA NATURY LUDZKIEJ. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, u...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Gut

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 8. Człowiek jako słowo i ciało. Ku nowej koncepcji podmiotowości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 9. Leonard Nelson a problem niemożliwości teorii poznania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kubalica

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 10. Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Roszak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

 11. Tożsamość i tradycja. Patrystyczne źródła myśli Tomasza z Akwinu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Roszak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

 12. Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Typologizacja wyników badań naukowych tzw.szkoły rewizjonistów zachodnioeuropejskiej islamistyki, poświęconych alternaty...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Grodzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 14. Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Koczanowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 15. Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Grzeliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 16. Mesjańskie pojęcie czasu we współczesnych teoriach politycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Pospiszyl

  Fundacja No Local

 17. Kazimierz Ajdukiewicz - u źródeł systematycznej aksjologii dynamiki wiedzy naukowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Drałus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 19. Trauma bezkresu: F. Nietzsche, J. Lacan, T. Bernhard. Nihilizm w filozofii i sztuce w perspektywie idei nieskończoności....

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Polak

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 20. Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 21. ródła krytyki przyczynowej koncepcji działania

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Barcz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 22. Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 23. Współczesne przemiany intymności w perspektywie filozofii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 24. Indywidualność i tożsamość przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Błażej Skrzypulec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponu...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Komorowska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 26. Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Różyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 27. Religia w sporze liberałów i komunitarian.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marta Turkot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Sonia Kamińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 30. Szczęście jako wartość ostateczna - ujęcie analityczne.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna de Lazari-Radek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 31. Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Ca...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Martyna Koszkało

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 32. Probabilizm Rudolfa Carnapa.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Paweł Pruski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Wawer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Recepcja kategorii Wschodu przez polskie środowiska ezoteryczne na przełomie XIX i XX wieku i jej kulturowo-religijne ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Modelowanie rozumowań abdukcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Urbański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 36. Topiltzin jako aktor: analiza misterium religijnego prehiszpańskiej Mezoameryki oraz jego związków z aspektami kalendarz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Arnold Lebeuf

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 37. Rozwój agnostycyzmu w filozofii anglosaskiej od końca XIX do początku XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Sylwia Wilczewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 38. Bezbłędna niezgoda we współczesnych teoriach semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Karczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 39. Nasr Abu Zajd - odnowiciel myśli muzułmańskiej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 40. Ontologia relacji i tożsamość społeczna

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Rojek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 41. Myśl moralna oświecenia brytyjskiego w filozofii George'a Berkeleya (1685-1753)

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marta Szymańska-Lewoszewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 42. Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistyczny...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Gładziejewski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 43. Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aleksander Kopka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Niezdaniowe akty mowy

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi.Wolność człowieka a hipoteza teis...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Wydział Filozofii

 46. Stara Akademia Platońska - ostatni okres

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Dembiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 47. Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr Marcin Wysocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Wydział Teologii

 48. Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Tomaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 49. Powszechny dochód podstawowy. Studium z filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Szlinder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 50. Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Leszek Wroński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny