Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 410 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 2. "Religia a globalizacja"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Krystyna Mrozek-Dumanowska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 3. Krajobraz kulturowy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Beata Maria Frydryczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej

 4. Zebranie, naukowe opracowanie i wydanie w językach oryginalnych wraz z tłumaczeniem polskim późnoantycznych tekstów syno...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 5. Czy prawda jest pojęciem niewinnym? Filozoficzno-logiczna analiza deflacjonizmu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Historia klasycznej filozofii indyjskiej, buddyzm, sceptycyzm i materializm

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Michał Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 7. Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu sp...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Paweł Gut

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 8. Analiza logicznych i matematycznych założeń w traktatach Piero della Francesca

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ryszard Romuald Mirek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 9. Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Małgorzata Prusak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 10. Filozofia indyjska okresu późniego Objawienia (śruti) wczesnych tekstów Pamięci (smrti) (V p.n.e.- II n.e.)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 11. Weryfikacja dokonań ekumenicznych na obszarze Polski w okresie 1964 -2014

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFM Conv

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 12. Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relac...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Bylica

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 13. Leonard Nelson a problem niemożliwości teorii poznania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Kubalica

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 14. Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Lucyna Przybylska

  Uniwersytet Gdański

 15. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patocki

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dariusz Bęben

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 16. 80 lat badań nad dedukcją naturalną i rachunkami sekwentowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Indrzejczak

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Filozoficzno Historyczny

 17. Ucieleśnienie poznania muzycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jakub Ryszard Matyja

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 18. Historia idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie fi...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Wendland

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 19. Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 20. Logika erotetyczna w modelowaniu liniowego i dystrybutywnego przetwarzania pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 21. "Z metodologii badań nad źródłami twórczości: figura muzy i współczesne formy jej (nie)obecności"

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Bogna Jowita Obidzińska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie, Wydział Filozoficzny UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 22. Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponu...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Agnieszka Komorowska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 23. Istnienie Boga. Badania dotyczące ontologicznych dowodów.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mirosław Szatkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 24. Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Andrzej Galewicz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Ontologiczny argument Goedla: historia, modyfikacje, rozszerzenia i kontrowersje

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Kordula Świętorzecka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 26. Polemika Gassendiego z Descartes'em - badania na podstawie tekstów źródłowych wraz z przekładem trzech tekstów na język ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Usakiewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

 27. Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Adam Jarosław Andrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Ewolucyjno-memetyczne wyjaśnienie zjawiska religijności. Analiza filozoficzna.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Kowalczyk-Purol

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 29. Świadomość w kognitywistyce, filozofii umysłu i dziedzinach pokrewnych - próba jednolitego ujęcia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Adam Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 30. Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 31. Nasr Abu Zajd - odnowiciel myśli muzułmańskiej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Aleksander Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 32. Ontologia relacji i tożsamość społeczna

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Maciej Rojek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 33. Pojęcie intencji na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Zaręba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Structures of Dialogue in Debate and Financial Discourse: Modelling an 'Ore' for Argument Mining_x000D_ (Struktury dialo...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Olena Yaskorska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 35. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Janusz Dobieszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Jerzy Kiełbasa

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 37. Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu. Studium "Wyjaśnienia do Ewangelii Marka" Teofylakt...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Monika Julia Czarnuch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny

 38. Co to jest populacja? Darwinowska perspektywa

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Adrian Krzysztof Stencel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 39. Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Działalność przemysłu farmaceutycznego - etyczne wyzwania i nowa biopolityka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Emilia Ewa Kaczmarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 41. Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jacek Jan Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 42. Czym jest myślenie obrazami?

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 43. Pluralistyczne teorie prawdy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Paweł Czerniawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 44. Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Rafał Zawisza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 45. Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jean- Paula Sartre'a.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Agata Chojnacka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 46. Estetyka Li Zehou jako forma poznania

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Rafał Banka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 47. Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Damian Luty

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 48. Jednostkowość i treść

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maria Joanna Matuszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 49. Partycypacyjna decyzja polityczna: warunki zaangażowania obywatelskiego w dobie postpolityki.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jolanta Sawicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 50. Semantyka zmodyfikowanych predykatów

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Olga Poller

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny