Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 136 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Adam Kazimierz Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Rozszerzenie parametryzacji pola siłowego OPLS-AA na wybrane cząsteczki fosfolipidów w oparciu o obliczenia kwantowo-mec...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Wójcik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mariusz Moraczewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 4. Zastosowanie stabilizowanych glutationem nanocząstek złota w połączeniu z doksorubicyną w mięsakach poiniekcyjnych kotów...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Katarzyna Agnieszka Zabielska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 5. Ciekłokrystaliczne przetworniki z nanostrukturami metamateriałowymi o przestrajalnych parametrach w zakresie bliskiej po...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Kowerdziej

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 6. Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakop...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sebastian Granica

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adam Stanisław Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 8. Historiografia sztuki chińskiej w Europie, 1600-1950

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Izabela Kopania

  Instytut Sztuki PAN

 9. Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym - w kierunku zrównoważonego podejścia

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Kazimierz Kułaga

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 10. Udział genu WWOX mechanizmach różnicowania neuronalnego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Katarzyna Kośla

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 11. Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych alfa-metyleno-delta laktonów w wybranych liniach komórkowych...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Gach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 12. Rola niekonwencjonalnej miozyny VI w mięśniu sercowym i jej udział w rozwoju kardiomiopatii

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Emilia Wojtera

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 13. Występowanie i charakterystyka genotypowa krajowych szczepów Coxiella burnetii w stadach krów mlecznych oraz możliwość t...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Szymańska-Czerwińska

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 14. Nanonośniki leku w fotodynamicznej inaktywacji biofilmu drożdżaków

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jan Józef Sobczyński

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 15. Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych ...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Wanda Bednarska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 16. Rekonstrukcja zdarzeń glacjalnych w czasie zlodowacenia Wisły na terenie Polski centralno-zachodniej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Izabela Szuman-Kalita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Modulacja właściwości magnetycznych przy pomocy reakcji redoks i bodźców optycznych: Nowe wielofunkcyjne urządzenia dla ...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Corentin Makhno Boilleau

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrako...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Wojciech Guzik

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 19. gEMiLia - gEnomic Machine Learning. Algorytmy i metody uczenia maszynowego w środowiskach chmur obliczeniowych do odkryw...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Anna Leśniewska

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 20. Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nano...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Konrad Perzyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 21. Metodyka badań kompozytów polimerowych z wykorzystaniem efektu samorozgrzania

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andriy Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 22. Ocena potencjału antyoksydacyjnego i przeciwdrobnoustrojowego grzybowej dehydrogenazy celobiozowej jako składnika opakow...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Barbara Sulej

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 23. Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 24. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jeremi Kazimierz Ochab

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Wójcik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki

 26. Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dorota Skała

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 27. Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Julia Wojnowska-Radzińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Borysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 29. Badanie funkcji kinazy mTOR w rozwoju neuronów siatkówki Danio pręgowanego in vivo i jej rola w kształtowaniu sieci neur...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Justyna Zmorzyńska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 30. Zjawisko buforowania społecznego podczas wygaszania pamieci strachu.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Górkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 31. Wykorzystanie możliwości systemu CRISPR/dCas9 oraz peptydów penetrujących komórkę w celu zapobiegania restenozie i zakrz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Maciej Gagat

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 32. Rola szlaku JAK-STAT w rewertowaniu fenotypu oporności wielolekowej przez onkostatynę M

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Andrzej Stefan Błauż

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Profil mikro RNA w egzosomach w kontekście dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego spowodowanego działaniem antracyklin -...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Justyna Monika Totoń-Żurańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 34. Mikroflora przewodu pokarmowego jako ogniwo pomiędzy wzorami żywieniowymi a metabolizmem człowieka

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Maria Malinowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 35. Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Karolina Alicja Stefanowicz

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 36. Nowe mechanizmy ukierunkowanej mutagenezy opartej na technice CRISPR/Cas, jako narzędzie w analizie funkcjonalnej genów ...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Sebastian Gasparis

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 37. Historia ewolucji niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 w Europie centralnej kluczem do współczesnej ochro...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Adrian Przemysław Marciszak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 38. Metody Monte Carlo dla skokowych procesów markowowskich.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Błażej Grzegorz Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Materia i grawitacja kwantowa w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST2

  Kierownik: dr Andrzej Tomasz Görlich

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Spinorowe antyferromagnetyczne kondensaty Bosego-Einsteina

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tomasz Świsłocki

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 41. Nowe nanokompozytowe materiały funkcjonalne na bazie hematytu_x000D_ otrzymywane techniką reaktywnego rozpylania magnetr...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Szkudlarek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 42. Nanostruktury wykazujące luminescencję opóźnioną oraz zdolność do selektywnego oddziaływania z substancją śladotwórczą n...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Adam Leśniewski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 43. Adaptacja sygnału nadawanego w celu efektywnego współdzielenia widma częstotliwościowego w sieciach małych komórek_x000D...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Adrian Kliks

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 44. Badanie właściwości grupowania galaktyk we wczesnych etapach ewolucji Wszechświata

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST9

  Kierownik: dr Anna Maria Durkalec

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 45. Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszara...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Gadziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 46. Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 47. Dipeptydylo peptydaza 8 i 9 (DPP8 i 9) w regulacji aktywności makrofagów - zastosowanie metod proteomiki do poszukiwania...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Maciej Suski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 48. Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej na stan aktywacji i różnicowanie limfo...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Urszula Natalia Skalska

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 49. Połączenia koordynacyjne kobaltu(II) jako nowe materiały magnetyczne wykazujące właściwości Single Ion Magnet SIM lub Si...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Świtlicka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 50. Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Bartosz Maria Walczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki