Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 250 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania nad wpływem fitoestrogenów sojowych na regulację endogennej syntezy choliny i gromadzenia lipidów w wątrobie...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Ewelina Żuk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 2. Wpływ wybranych regionów/motywów w genomie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora oraz zmiany gospodarzy w t...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Daria Budzyńska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 3. Relacje polsko-rosyjskie z perspektywy emigracji. Pola współpracy i rywalizacji na przykładzie głównych centrów emigracy...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Łukasz Dryblak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 4. Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Justyna Janowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Wokół pałaców: porównawcze i kontekstualne studia nad dolnymi miastami mykeńskimi.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Piotr Zeman

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 6. Udział naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w regulacji oraz modulacji śródskórnych komórek tłuszczowych (dWAT)...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Katarzyna Walendzik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 7. Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Młodzikowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 8. Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji - obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Szoszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 9. Badanie mechanizmu i roli autofagii indukowanej przez Interferon-Lambda2 na progresję gruczolakoraka piersi i trzustki i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Rafał Pingwara

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 10. Synteza związków makrocyklicznych zawierających motyw butadiynowy z wnęką o różnej geometrii

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Marcin Małecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 11. Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej i cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodu morskiego w Arktyce Europejskiej (...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: Agata Grynczel

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Dendrymer PAMAM jako nośnik mesalazyny dla zwiększenia efektywności terapii nieswoistych zapaleń jelit - badania in vitr...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Michał Gorzkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Rola teorii spiskowych w służbie mobilizacji politycznej w procesach radykalizacji i uzasadniania systemu

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Babińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczu...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Bartosz Malak

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 15. Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Daniel Gajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 16. Rozwój umiejętności integracji litery z głoską u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Plewko

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Innowacyjne zastosowanie inteligencji obliczeniowej do analizy rozpadu Bs->Ds*K* oraz autonomicznej oceny jakości danych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Wojciech Krupa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 18. Ocena skuteczności proinwestycyjnych mechanizmów interwencyjnych w rozwoju gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Pawłowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 19. Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Vadim Krysko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 20. Rola bis-retinoidu A2E w modyfikacji właściwości fotochemicznych i fototoksycznych wybranych kompleksów w układach model...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: Justyna Furso

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 21. Porównanie wpływu bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS) na jelitowy układ nerwowy ze szczególnym uwzględnieniem przekaźn...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Krystyna Makowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 22. Elektrotermiczny uśredniony model przełącznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy przetwornic DC-DC...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Górecki

  Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny

 23. Wpływ termicznej modyfikacji włókien węglowych na ich właściwości elektrokatalityczne w reakcji wydzielania tlenu z wody...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Karolina Kordek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 24. Stabilność struktury populacji i systemów genetycznych żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Krzysztof Kolenda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 25. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Maurycy Rzymowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOF-MS

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Martyna Lubinska-Szczygeł

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Algorytmiczne aspekty przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych w systemach rozproszonych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Karol Gotfryd

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 28. Podmiotowe uwarunkowania motywacji oraz poziomu wykonania w sportach wytrzymałościowych: Rola perspektywy czasowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Pruszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 29. Zastosowanie monitoringu biologicznego do oceny ekspozycji na fipronil u właścicieli zwierząt domowych stosujących prepa...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Wojciech Rodzaj

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 30. Internacjonalizacja i innowacje wzornicze w branży meblarskiej - eksploracja współzależności

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Dobrochna Augustyniak

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

 31. Analiza korelacji między metodą polimeryzacji a otrzymaną strukturą i właściwościami polimerycznych flawonoidów

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Małgorzata Latos-Brózio

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 32. Genetyczne podstawy odporności i mikroflora jelitowa u ptaka synurbijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Maciej Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna wielofunkcyjnych luminescencyjno-plazmonowo-magnetycznych nanokompozytów typu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Przemysław Woźny

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 34. Analiza cyklu życia biofilmu na elektrodach bioreaktora elektrolitycznego i ocena kluczowych parametrów odpowiedzialnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: Michał Gaworski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 35. Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długot...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: Anna Figiel-Dąbrowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Inspirowane naturą superhydrofobowe powłoki galwaniczne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Karolina Chat

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 37. Transkryptomiczne biomarkery ostrego zespołu wieńcowego i odpowiedzi na podwójną terapię przeciwpłytkową u młodych doros...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Kędziora

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 38. Konstytucyjna metylacja genu BRCA1 i jej związek z germinalnymi zmianami w regionie promotorowym i wzorem metylacji geno...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: Karolina Prajzendanc

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 39. Mała epoka lodowcowa a kryzys gospodarczy w Polsce wczesnonowożytnej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Kozłowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 40. Wpływ dostępności różnych form azotu na ekspresję genów związanych z akumulacją karotenoidów u marchwi

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Oleszkiewicz

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 41. Zamieranie drzew a pielęgnacja zieleni - wpływ kontrastujących procesów na bioróżnorodność terenów miejskich

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Arkadiusz Fröhlich

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 42. Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżni...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Kacper Choromański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 43. Wpływ elastyczności podłoża hodowlanego na rekrutację taliny do kontaktów zogniskowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmi...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Iwona Sadura

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Synteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Natalia Stopikowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 46. Uogólnione kanały Pauliego w ewolucji kwantowych układów otwartych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Katarzyna Siudzińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Onur Çavdar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 48. Analiza oczekiwanej długości życia jako głównego czynnika determinującego zachowanie prospołeczne u mrówek: działania ra...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Filip Turza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 49. Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywa...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Majchrzak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 50. Nowa grupa wysokonapięciowych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw sodowych Na-ion z udziałem anionowej pary redok...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Gabriela Ważny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw