Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 259 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Izabela Kujawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 2. Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bo...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Pawlina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 3. Mechanizm działania nowatorskich ekstraktów roślinnych i ich wpływ na odporność na stres Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Godlewska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 4. Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej kry...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Wojnarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 6. Biodostępność i prozdrowotne właściwości kwasów hydroksycynamonowych ziarna kawy modyfikowane w procesie prażenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Grzelczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 7. Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rybacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 8. Dieta typu zachodniego jako potencjalny czynnik ryzyka progresji choroby Alzheimera: wpływ diety typu zachodniego na pro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: Angelika Więckowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Techniki nadkrytyczne w pozyskiwaniu oraz oznaczaniu związków o właściwościach antyoksydacyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Aneta Krakowska-Sieprawska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 10. Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po d...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Przemysław Wencel

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Lewandowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 12. Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Dominika Gapska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 13. Rola ekspresji testyny w przedinwazyjnym oraz inwazyjnym raku szyjki macicy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Aneta Popiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 14. Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Bełcik

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 15. Badanie mechanizmów powstawania i ewolucji deformacji jądrowej w obszarze A~100.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: Jakub Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Augustyniak

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 17. Zespół bezdechu śródsennego u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej- wpływ na stabilność blaszki miażdżycowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: Artur Nahorecki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Angiologii

 18. Mechanizm funkcjonowania zawęźlonych białek

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ1

  Kierownik: Agata Perlińska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 19. Rozwój i zastosowanie metod identyfikacji oddziałujących molekuł na podstawie analizy koewolucji sekwencji.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Aleksandra Jarmolińska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Społeczeństwo i przestrzeń osiemnastowiecznego miasta na przykładzie Krakowa

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Ewa Kaźmierczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 21. Wpływ utleniania powierzchni filcu węglowego na mechanizm reakcji redoks wanadu w środowisku kwaśnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Justyna Piwek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 22. Synteza i badanie wpływu podstawnika metaloorganicznego na właściwości biologiczne koniugatów komplesków metaloorganiczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Karolina Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 23. Wykorzystanie pochodnych seryn jako prekursorów w syntezie farmakoforów morfolinowych i piperazynowych posiadających czw...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Aleksandra Narczyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Geneza, klasyfikacja i znaczenie siedliskowe lamelli glebowych w utworach piaszczystych i pyłowych południowej Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Gus-Stolarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 25. Rozkład przestrzenny frekwencji i nieważnych głosów w wyborach w Polsce w latach 2000-2019

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Skorupska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 26. Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i arc...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Przemysław Decewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 27. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczenie właściwości transportowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektry...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Paulina Kamińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 29. Asymptotyczne bezpieczeństwo w teorii grawitacji, portal Higgsa i Konforemny Model Standardowy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Kwapisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym związków bioaktywnych z roślin nieoleistych (Soligado gigatea, Medica...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Olga Wrona

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 31. Określenie zmian zachodzących w mięśniach emu (Dromaius novaehollandiae) w procesie dojrzewania mięsa, z uwzględnieniem ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Mateusz Bucław

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 32. Rola kompleksu egzocysty w transporcie białek cytoplazmatycznych do rzęski pierwotnej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: Sylwia Niedziółka

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do zastosowań w ogniwach słonecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Myron Rudysh

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 34. Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Magdalena Miodyńska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 35. Zastosowanie autorskiej metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego dla rozwijających się krajów Europy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Karaś

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 36. Nanostrukturalne katalizatory plazmowe do konwersji ditlenku węgla do gazu syntezowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Ryszard Kapica

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 37. Przekład w trójkącie językowym (niemiecko-polsko-czeskim) na przykładzie przekładów dzieł Herty Müller

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Christian Altmann

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 38. Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Maciej Mańko

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 39. Badanie mechanizmów tworzenia wodorku żelazowo - magnezowego z austenitu stopowego w procesie mechanochemicznej syntezy...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Magdalena Rzeszotarska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 40. Angiogenne właściwości makrofagów stymulowanych Interleukiną 6

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: Ewelina Pilny

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 41. Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Szetela

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 42. Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Magda Kozak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 43. Zintegrowana analiza poziomów paleogleb kluczem do rekonstrukcji paleośrodowiskowych przełomu permu i triasu w basenie g...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Karol Jewuła

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 44. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne starzejących się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Edyta Kawka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 45. Opracowanie nowej metody nanoszenia kompozytowych powłok NiAl(CrB2) przez mechaniczne wbijanie proszku w podłoża metalic...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Szlezynger

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Dziedziniec Kompleksu Kultu Królewskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze rytualnym i ideologicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Adrianna Madej

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 47. Analiza ekspresji miRNA z rodziny let-7 w kontekście mutacji BRAF oraz potencjalne wykorzystanie cf-DNA i miRNA w płynne...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: Ewelina Perdas

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 48. Związek TXNDC5 i kalretikuliny ze zmniejszeniem stresu ER umożliwiającym opornym komórkom szpiczaka plazmocytowego omini...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Tadeusz Kubicki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 49. Brat czy kyzyn? Pluton Sakar (Bułgaria) i jego powiązania z Plutonem Karkonosze (Polska) podczas Orogenezy Waryscyjskiej...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Anna Sałacińska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 50. Badania interakcji i zależności PK/PD inhibitorów fosfodiesteraz w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: Artur Świerczek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum