Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 113 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Praktycyzm krakowski a jego metafizyczne założenia

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Magdalena Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 2. Trauma bezkresu: F. Nietzsche, J. Lacan, T. Bernhard. Nihilizm w filozofii i sztuce w perspektywie idei nieskończoności....

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Krzysztof Polak

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 3. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Saryusz-Wolska

  Polska Akademia Nauk, Zagraniczne Stacje Naukowe PAN, Centrum Badań Historycznych w Berlinie

 4. Ekonomia literatury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Tomczok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 5. Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 6. Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Milena Ratajczak-Mrozek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 7. Instytucjonalizacja wzorców zrównoważonej produkcji w branży paliwowo-energetycznej.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 8. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w j...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Działek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 10. Mechanizm regulacji kompleksu NMD kontroli jakości RNA u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Izabela Krystyna Wawer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 11. Ocena potencjału do różnicowania jak i właściwości immunomodulujących mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aleksandra Habich

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych

 12. Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji polskiej.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maruszak

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 13. Czynniki neurotroficzne w procesach protekcji oligodendrogleju oraz ochrony integralności aksonów u pacjentów z rzutowo-...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 14. Synteza nienasyconych pochodnych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ) jako prekursorów nowych organiczno - nieorga...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Dudziec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 15. Nanorurki węglowe jako magnetyczne nanonośniki w chemioterapii celowanej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Sławomir Boncel

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 16. Realizacja bramki logicznej w chiralnym nematycznym ciekłym krysztale o geometrii klina

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Urszula Anna Laudyn

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 17. Spektroskopia optyczna nanomateriałów bazujących na krzemie domieszkowanych lantanowcami

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Zatryb

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 18. Mikroreometria przepływowa jako nowe narzędzie badań właściwości reologicznych płynów w skali mikro

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Piotr Michał Domagalski

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 19. Wpływ dodatku Ni do Al na kształtowanie struktury i właściwości granic rozdziału Al/ZrB2

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Nowak

  Instytut Odlewnictwa

 20. Al-wara'. Zjawisko "skrupulatności religijnej" a duchowość i społeczeństwo muzułmańskie w III/IX w.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Wilk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 21. Model spójności postaw i celów menedżerskich ze strategiami przedsiębiorstw. Strategie behawioralne

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Piórkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 22. Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Głód

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 23. Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: Perspektywa organizacyjna

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Ingram

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 24. Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Euro...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Góra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Maria Jagielska-Burduk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 26. Mapa zmian genetycznych w komórkach guzów pierwotnych i ognisk odległych raka jelita grubego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Krzysztof Goryca

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 27. Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za deregulację homeostazy wapniowej prowadzącej do zaburzeń metabolizmu GABA ...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Boczek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 28. Charakterystyka zmian parametrów mechanicznych i strukturalnych biomaterialów w przebiegu zuzycia endoprotez stawu biodr...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Łukasz Łapaj

  Instytut Obróbki Plastycznej

 29. Udział insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu w rozwoju i progresji raka jasnokomórkowego nerki

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Czarnecka

  Wojskowy Instytut Medyczny

 30. Interakcje pomiędzy roślinnymi substancjami aktywnymi biologicznie zawartymi w paszy, a wybranymi lekami stosowanymi w l...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marta Mendel

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 31. Funkcje maksymalne i operatory całek singularnych w przypadku ciągłym i dyskretnym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na wiązanie pestycydów z materią organiczną gleby

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Irmina Ćwieląg-Piasecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 33. Grzebień częstotliwości optycznych jako narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektroskopii molekularnej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Masłowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 35. Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Zając

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 36. Nowe materiały ciekłokrystaliczne o niskiej absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego (NIR oraz MWIR)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Przemysław Kula

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 37. Projektowanie i weryfikacja algorytmów sterowania w sieciowych układach regulacji

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Przemysław Ignaciuk

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 38. Algorytmy parametryzowane w problemach grafowych oraz wyszukiwaniu wzorca permutacji.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Adam Cygan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Niekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcania austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktó...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Muszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 40. Analiza zjawiska udarowych prądów włączania i zjawisk powiązanych transformatorów nadprzewodnikowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Karol Komarzyniec

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 41. Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 42. Opracowanie metodologii audytu organizacyjnych zasobów niematerialnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Magdalena Ujwary-Gil

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

 43. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Agnieszka Dej

  Instytut Rozwoju Miast

 44. Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papi...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Znaczenie fizjologiczne transporterów metali ciężkich CsMTP5, CsMTP6 i CsMTP7, reprezentujących trzy odrębne filogentycz...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Magdalena Migocka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 46. Etiologia złośliwych nowotworów skóry u psów w kontekście udziału genu p53

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Jasik

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 47. Identyfikacja tzw. potrójnie ujemnych raków piersi z nieaktywną ścieżką naprawy DNA w mechanizmie homologicznej rekombin...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Wenancjusz Domagała

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 48. Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i czą...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Monika Grzyb

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 49. Rola polisacharydowych składników ściany komórkowej probiotycznych bakterii Lactobacillus casei oraz Lactobacillus parac...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Sabina Barbara Górska-Frączek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 50. Wykorzystanie technik proteomicznych do oceny wpływu diety z różnym udziałem fruktanów typu inulinowego na zmiany profil...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Herosimczyk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt