Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 213 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 2. Katalog rękopisów i starodruków karaimskich

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Németh

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filologiczny

 3. Po(st)graniczne narracje miejskie. Literackie i archiwalne re-konstrukcje żydowskiego Szczecina

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Wolski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 4. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 5. Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Horodecka

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 6. Optymalizacja decyzji zakupowych w procesach zarządzania projektami

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Tomasz Błaszczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 7. Instrumenty transferu ryzyka powodzi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Dubel

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

 8. Lojalność klientów biur podróży w Polsce - uwarunkowania, modele, wyniki badań

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Michalska-Dudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 9. Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykładzie produkcji mleka

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Babuchowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Holistyczny model relacyjny - pomiędzy motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Skowron

  Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

 11. Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantycki...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Małgorzata Zachara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Media jako przestrzeń deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: bu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Wagner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Stworzenie hybrydowej, bazującej na metagenomie metodyki oceny różnorodności biologicznej i potencjału toksykogenicznego...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Grzegorz Koczyk

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 14. Lokalna endokrynna funkcja rezystyny na poziomie jajnika

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Agnieszka Rak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Molekularne podstawy funkcjonowania ciałka żółtego ciążowego świni w warunkach doświadczalnego ograniczenia działania an...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Grzesiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Poszukiwanie mutacji odpowiedzialnych za wystąpienie niedosłuchu z użyciem metod Targeted DNA Capture i sekwencjonowania...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Pollak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 17. Identyfikacja nowych czynników genetycznych w rozwoju wrodzonych schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego z wykorzyst...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Bartłomiej Budny

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 18. Identyfikacja czynników klinicznych i markerów biologicznych związanych z ryzykiem zachorowania na chorobę afektywną dwu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n.med. Aleksandra Rajewska-Rager

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 19. Klasyfikacja procesów oczyszczania ścieków zawierających leki przeciwbakteryjne na podstawie zmian ich aktywności mikrob...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Baran

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 20. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie zwią...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Sebastian Demkowicz

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 21. Ocena ryzyka introdukcji i rozprzestrzenienia wirusów grypy ptaków w Polsce

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 22. Teoria spektralna procesów Levy'ego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 23. Ocena intensywności denudacji chemicznej w zależności od czasu przebywania wody w systemie wodonośnym.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 24. Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Ostapowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Geometria układów Pfaffa i zastosowania w teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Kryński

  Instytut Matematyczny PAN

 26. Generowanie, przetwarzanie i odtwarzanie wielu kolektywnych wzbudzeń w parach atomowych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Wasilewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. Dynamika zmian konformacyjnych w pierścieniach piranozowych: modelowanie komputerowe

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Wojciech Płaziński

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 28. Wpływ dostępnej przestrzeni reakcyjnej na aktywność pojedynczych cząsteczek enzymów zamkniętych w strukturach typu lipos...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Hubert Piwoński

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 29. Cienkowarstwowe magnetyczne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Fitta

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 30. Materiały hybrydowe zawierające cząstki o rozmiarze nanometrycznym wyróżniające się wysoką wartością przenikalności elek...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aleksandra Wypych-Puszkarz

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 31. Nowe metody służące do automatycznej syntezy i eksploracji danych sekwencyjnych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Radosław Ziembiński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 32. Reprezentacja zmiennych w czasie scen 3D wykorzystując model Sieci Atomowych Kształtów

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Przemysław Głomb

  INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN

 33. Analiza zjawisk zachodzących podczas pełzania nowych, wysokokrzemowych stopów stopów Mg-Si-X(Mn,Sn,Zn)

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Rzychoń

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 34. Wieloskalowa metodologia 3D wyznaczania własności mechanicznych stali odkształcanej w ekstra-wysokich temperaturach

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marcin Hojny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 35. Badanie nowych bezpieczniejszych metod sieciowania materiałów białkowych dla inżynierii tkankowej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Chemii

 36. Badanie wpływu obróbki termicznej komunalnych osadów ściekowych na właściwości fizyczno-chemiczne popiołu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jolanta Latosińska

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 37. Rola regulacji emocji i poziomu pobudzenia w rozwoju mechanizmów kierowania procesami uczenia się i uwagi wzrokowej u ni...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Tomalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 38. Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 39. Teoria czterech temperamentów w renesansowym piśmiennictwie polskim

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Raubo

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 40. Socrealizm od środka. Architektura wnętrz reprezentacyjnych w Polsce, 1949-1956.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Sumorok

  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych

 41. Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 42. Mieszczanie pod bronią. Militarny wymiar funkcjonowania miasta zachodnioeuropejskiego w strefie bałtyckiej w późnym śred...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Kwiatkowski

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 43. Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 44. Wpływ liczby wychowywanych dzieci na jakość życia rodzin w Europie.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Baranowska-Rataj

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii

 45. Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 46. Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretyczno - dogmatyczna na tle porównawczym.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Renata Pawlik

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 47. Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Sł...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Bajda

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 48. Poszukiwanie nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondriach roślinw oparciu o znane homologii drożdżowe...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Iwona Migdał

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 49. Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Paweł Daniluk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 50. Badanie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 oraz z otyłością olbrzymią lub patologi...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Gosiewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski