Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 287 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Fuzja tożsamości osobistej i grupowej oraz jej konsekwencje dla postaw i zachowań jednostki.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 2. Socjologia wiedzy Norberta Eliasa

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Bucholc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Szymon Łuczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Molekularna ewolucja wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i jej wpływ na wirulencję wirusa.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beata Hasiów-Jaroszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Algorytmiczna teoria sprawności pamięci roboczej na przykładzie przetwarzania kwantyfikatorów w języku naturalnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Zajenkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 6. Opracowanie modelu prognostycznego zmian morfodynamicznych w strefie brzegowej morza

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Gabriela Gic-Grusza

  Uniwersytet Gdański

 7. Grafika europejska a polskie malarstwo religijne doby późnego baroku

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zbigniew Adam Michalczyk

  Instytut Sztuki PAN

 8. Koncepcja przedsiębiorczości jako wzajemnego oddziaływania sposobności i intencji.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej - uwarunkowania i implikacje

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Ochrona własności intelektualnej w erze internetu. Analiza ekonomiczna.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Uwarunkowania, metody oraz efekty opracowywania i wdrażania ekoinnowacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Adam Piotr Ryszko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 12. Ocena wpływu zróżnicowanej podaży wapnia oraz dodatku inuliny w diecie na absorpcję wapnia i ekspresję genów związanych ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Urszula Krupa-Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 13. Identyfikacja i charakterystyka specyficznych białek plazmy nasienia karpia (Cyprinus carpio L)-zastosowanie metod klasy...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Mariola Aleksandra Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 14. Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Bartosz Kalinowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 15. Rola nie kodujących RNA w adaptacji do warunków lokalnych.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Świeżewski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 16. Badania strukturalne proteinaz o nieznanym mechanizmie katalitycznym. Utworzenie unikatowego zespołu badań strukturalnyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Grzegorz Dubin

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 17. Badania nad liniami transmisyjnymi o ujemnej prędkości fazowej oraz ich zastosowaniem w nowych układach mikrofalowych....

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Sławomir Gruszczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. Inżynieria powierzchni implantów tytanowych w aspekcie zwiększenia ich biozgodności w zastosowaniach w układzie sercowo-...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Agnieszka Aleksandra Sowińska

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 19. Badanie mechanizmów deformacji i rekrystalizacji w materiałach o strukturze heksagonalnej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sebastian Wroński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 20. Pozasytuacyjne determinanty reakcji konsumentów wobec kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Zasuwa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 21. Teoria pluripotencjału i równanie Monge"a-Ampère"a na rozmaitościach prawie zespolonych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Szymon Zdzisław Pliś

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 22. Badanie skuteczności reakcji fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją na ludzkich komórkach nowotworowych wrażliwych i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Julita Kulbacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 23. Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jakub Matusik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 24. Proteomiczna analiza układu rozrodczego pstrąga tęczowego: identyfikacja białek specyficznych dla plazmy nasienia pstrąg...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Jadwiga Nynca

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 25. Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory to...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Nicole Dołowy-Rybińska

  Instytut Slawistyki PAN

 26. Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr inż.arch. Anna Kulig

  POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 27. Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 28. Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Justyna Sikorska

  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza

 29. Cechy biologii bassa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywanych zmian klimatu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Zięba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Midkina, multipotencjalna cytokina, w nieswoistych zapaleniach jelit (choroba Crohn"a i wrzodziejące zapalenie jelita gr...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Krzystek-Korpacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 31. Mechanizm wyładowań elektrycznych rozwijających się w syntetycznych i naturalnych estrach biodegradowalnych pod wpływem ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Paweł Rózga

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 32. Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bernadetta Zawilińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 33. Badanie kwantowej interferometrii mezonów K

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Eryk Mirosław Czerwiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Robert Pązik

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 35. Model predykcji zagrożenia budynków i obiektów liniowych na terenach podlegających deformacjom powierzchni i algorytm ws...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Malinowska

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 36. Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmode...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Szmytkowska

  Uniwersytet Gdański

 37. Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Grębosz

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 38. Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Modrzejewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 39. Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu drugiej wojny światowej w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Szymoniczek

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 40. Reakcje społeczne wobec polskich emigrantów ekonomicznych w Północnej Anglii po 2004 roku.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Piotr Smoczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 41. Cholekalcyferol a przebieg tocznia rumieniowatego układowego w ocenie nowych czynników patogenetycznych, profilaktycznyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jarosław Bogaczewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 42. System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 43. Metateza w syntezie związków aromatycznych - ogólne podejście i synteza docelowa

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Mariusz Rafał Kędziorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Nowa metoda wykrywania anomalii sieciowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Wojciech Władysław Mazurczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 45. Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci optycznych 100+ Gbit/s

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 46. Badania nad mechanizmami i kinetyką procesu degradacji termicznej paliwa do turbinowych silników lotniczych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jarosław Sarnecki

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 47. Modelowanie trwałości materiałów dla nowoczesnej energetyki na podstawie prób pełzania

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński

  Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

 48. Porphyromonas gingivalis: naturalne systemy obronne i regulatorowe

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Pyrć

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 49. Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy w fenomenologii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Witold Płotka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 50. Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separcji toksycznych jonów metali za pomocą immoblilizowanych membran

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jolanta Kozłowska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy