Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sztuka wrocławskich artystek lat 70. XX w. w świetle ich mikronarracji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Zofia Reznik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2. Czystka gatunkowa. Polityczny wymiar tępienia szczurów w Polsce po 1945 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Gabriela Jarzebowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales", Wydział "Artes Liberales"

 3. Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Grzegorz Bartusik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 4. Od nomadycznego pasterstwa do wczesnego państwa: wykorzystanie metod bioarcheologicznych do rekonstrukcji procesów społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 5. Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kamil Anduła

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych

 6. Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Szymon Stereńczak

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 7. Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magda Malec

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 8. Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 9. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Justyna Nowak

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 10. Stawanie się rodzicem więźnia. Proces radzenia sobie z doświadczeniem uwięzienia dorosłego dziecka w perspektywie badań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Nauk o Wychowaniu

 11. Rola długich niekodujących RNA w regulacji alternatywnego splicingu i w remodelowaniu struktury chromatyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Elżbieta Wanowska

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 12. Mechanizmy aktywacji ścieżek naprawy DNA Short-Patch oraz Long-Patch w różnych fazach cyklu komórkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Oskar Szelest

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 13. Rola oddziaływań międzykomórkowych z udziałem receptorów FgfR1 i FgfR2 w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Klimczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 14. Wpływ stresu wywołanego separacją od matki na fizjologię i morfologię neuronów jądra niepewnego, jako struktury zaangażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Guguła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 15. Identyfikacja jednogenowych przyczyn poronień nawracających, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karolina Matuszewska

  Wydział Lekarski I, Wydział Lekarski I

 16. Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek progenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Agnieszka Wachsmann

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 17. Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z an...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Puszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 18. Entomopatogenne grzyby strzępkowe jako biokatalizatory w procesie otrzymywania steroidów o cennych aktywnościach biologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Ewa Kozłowska

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 19. Kultury zawiesinowe wybranych gatunków Viola L. do badania akumulacji cynku i ołowiu oraz tolerancji na stres wywołany m...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Klaudia Sychta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 20. Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Kaczmarski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 21. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 22. Charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych i jego udział w koinfekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Joanna Maj-Paluch

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 23. Potencjał prozdrowotny owoców jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia L.) - badania in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Rutkowska

  Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny

 24. Asymptotyczne własności skorelowanych błądzeń losowych z czasem ciągłym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Żórawik

  Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 25. Nowa metoda przewidywania wartości funkcji termodynamicznych dla minerałów z grupy apatytów

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Puzio

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 26. Czy organizmy kryptogamiczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój gleby i sekwestrację węgla organicznego na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paulina Wietrzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 27. Analiza produkcji zidentyfikowanych hadronów w zderzeniach Ar+Sc w zakresie pędów wiązki 13A-150A GeV/c.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Maciej Lewicki

  Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii

 28. Podstawowe własności cząstek nierozróżnialnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Marcin Karczewski

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 29. Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Łukasz Golon

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 30. Wolframowa oksydoreduktaza aldehydu z Aromatoleum aromaticum - badania mechanizmu reakcji katalitycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Winiarska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 31. Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Helena Butkiewicz

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 32. Modyfikacja amorficznych krzemionek za pomocą związków amonowych w celu otrzymania kwasowych nośników katalizatorów iryd...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Kot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 33. Głębokie nauczanie w reprezentacji długich danych sekwencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Konrad Żołna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Funkcjonalizowane nanorurki węglowe solami selenofosforowymi jako komponenty ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Sandra Żarska

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 35. Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Majchrowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 36. Wykorzystanie zarodkowania hetero- i homogenicznego w procesie spiekania reakcyjnego granatu itrowo-żelazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamil Wojciechowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 37. Wpływ zawartości tantalu kontrolowanego stałymi ilorazami Al/Ti na rozdystrybuowanie pierwiastków stopowych, morfologię ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Grudzień

  Instytut Odlewnictwa

 38. Przemiany siarkowodoru i amoniaku w obecności podstawowych składników syngazu wskutek oddziaływania ciepłą plazmą mikrof...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Wnukowski

  Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

 39. Ocena wpływu wybranych monomerów pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplast...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paulina Kasprzyk

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 40. Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Joanna Bok-Badura

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 41. Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Karol Kleczka

  Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 42. Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Piotr Sawczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 43. Wyrażenia dzierżawcze w językach duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Alicja Piotrowska

  Wydział Neofilologii, Wydział Neofilologii

 44. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Olga Nowicka

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 45. Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Celina Strzelecka

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometry...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Zaremba

  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 47. Ocena możliwości zachowania wsi olęderskich na terenach zagrożonych powodzią

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. arch. Joanna Lewandowska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 48. Wpływ efektów behawioralnych na wycenę prywatnych dóbr konsumpcyjnych - podejście eksperymentalne.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Brzozowicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Radosław Pałosz

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 50. Sprawiedliwość naprawcza w prawie kontraktowym: analiza filozoficzno-prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Szymon Osmola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji