Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 321 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Joanna Luc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Czy estetyka wyzwala człowieka? - emancypacja i "Kroniki" Bolesława Prusa w optyce Ranciere'a i Foucaulta

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dorota Kutyła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Piotr Biłgorajski

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 4. Idee polityczne Ludwika Królikowskiego (1799-1879?) w perspektywie semantycznej i transnarodowej w świetle nowych źródeł...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 5. Rozliczenia z korupcją polityczną i nadużywaniem stanowisk w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach osie...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Szumski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 6. Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Analiza czynników wpływających na przekonania dotyczące Antropogenicznej Zmiany Klimatu i na stopień poparcia wobec rozw...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Zbigniew Bohdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? Analiza na podstawie Bayesowskiego uśredniania modeli.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Piotr Dybka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 9. Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Amadeusz Miązek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 10. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 11. Kapitał zakładowy spółki z o.o. jako narzędzie ochrony jej wierzycieli w ujęciu prawno-porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Regiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 12. Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kamila Czepczor-Bernat

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 13. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Ocalewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 16. Poczucie zamknięcia w przestrzeni publicznej wnętrza urbanistycznego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego a współczynn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Sumlet

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

 17. Ocena neuroprotekcyjnych właściwości piceatannolu w modelowych układach biologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Joanna Gerszon

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających s...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Angelika Długosz-Pokorska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 19. Rola miedzi w regulacji komórkowych mechanizmów eksportu żelaza w prozapalnych makrofagach.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aneta Jończy

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ subpopulacji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na wydajność lipolizy lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Wieczorek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 21. 2-ketoglutaran i 2-hydroksyglutaran jako potencjalne metaboliczne modulatory procesu aktywnej demetylacji DNA u chorych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Martyna Modrzejewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 22. Profilowanie ekspresji miRNA w ciele szklistym u chorych z retinopatią cukrzycową proliferacyjną

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Agnieszka Rafalska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 23. Badanie własności nanomechanicznych ściany oskrzeli w remodelingu dróg oddechowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Stachura

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 24. Szybka screeningowa analiza fazy wydechowej i osocza u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Błażej Kusz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 25. Mikrobiom jelitowy a choroba niedokrwienna serca

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Emilia Sawicka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 26. Wpływ klenbuterolu na układ immunologiczny koni wyścigowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. wet. Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 27. Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspo...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Gęgotek

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 28. Ftalimidowe pochodne porfirazyn inkorporowane w liposomach jako potencjalne fotouczulacze dla terapii fotodynamicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Falkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 29. Badania obecności ksenobiotyków środowiskowych w płynie pęcherzykowym kobiet poddających się procedurze zapłodnienia poz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Klimowska

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 30. Czy atrakcyjne samce gupików mają więcej wnuków? Testowanie kluczowych hipotez doboru płciowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Karolina Przesmycka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 31. Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji heterotermicznego gryzonia

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Przybylska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Wpływ żółwi morskich Caretta caretta (Linnaeus 1758) na biogeografię okrzemek (Bacillariophyta) w świetle badań na wybrz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marta Krzywda

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 33. Analiza molekularnych mechanizmów mrozoodporności u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adam Augustyniak

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 34. Mikrobiomika przewodu pokarmowego lina (Tinca tinca L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Tomasz Dulski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 35. Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki ar...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Klaudia Kosek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 36. Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Daniel Strzelecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku brzozy dla Wrocławia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Daria Bilińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 38. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Anna Sieczka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 39. Analiza źródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Alicja Caputa

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 40. Mechanizm adsorpcji metanu na minerałach ilastych w warunkach geologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Ziemiański

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 41. Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i ucz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Kamila Pawluszek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 42. Charakterystyki optyczne ziaren pyłku sosny i ich wpływ na jakość pomiarów zdalnych w Bałtyku.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Pawlik

  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 43. Selektywny i wielokrotny odczyt z wielomodowej pamięci kwantowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Adam Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 44. Perturbacyjny opis rozpraszania cząstek w relatiwistycznych teoriach pól kwantowych z długozasięgowymi oddziaływaniami...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Paweł Duch

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Optyczne badania półprzewodnikowych drutów kwantowych otrzymanych metodą para-ciecz-ciało stałe

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Jakub Płachta

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 46. Struktura i dynamika wody w wybranych układach (ciecze jonowe, dyspersje nanocząstek metali)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Paulina Filipczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 47. Określenie mechanizmów i kinetyk reakcji indukowanych radiacyjne w wodnych roztworach dekstranu i metakrylanu dekstranu....

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Kamila Szafulera

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 48. Molekuły o zaprojektowanych właściwościach na bazie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Grzelak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 49. Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Kamila Pachnowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Fizykochemii Nanomateriałów

 50. Badanie właściwości antyoksydacyjnych cieczy jonowych otrzymanych ze związków pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Kamil Czerniak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej