Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 92 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Filogeografia nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) oraz zmienność genetyczna w populacjach nornika zwyczajnego i norni...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Stojak

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 2. Nowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzap...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Maciej Stanisław Sałaga

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 3. Decyzje odnośnie rodzicielstwa i nierówności w płacach kobiet i mężczyzn. Analiza na przykładzie Polski.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Cukrowska-Torzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Maria Kozaczkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 5. Wielkoskalowe profilowanie mikroRNA w szczurzym modelu padaczki skroniowej.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Bot

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 6. Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych zdefiniowanych elektrostatycznie w nanorurkach węglowych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Edyta Natalia Osika

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 8. Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Anna Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 9. Metody integracji wieloskalowej informacji biologicznej w sztucznych systemach uczących się

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Julian Zygmunt Zubek

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Jan Adam Tuziemski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 11. Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamen...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Łukasz Adam Gołuński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 12. Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Hajduk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny

 13. Polarony spinowe i orbitalne w układach silnie skorelowanych elektronów_x000D_ (Spin- and orbital-polarons in strongly c...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tadeusz Bieniasz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Kubicka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wydział Architektury

 15. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anita Bernatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Od jednego do wielu jonów magnetycznych Mn2+ w kropce kwantowej.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Koperski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 17. Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w tkankach ex vivo w mysich modelach chorób cywilizacyjnych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Zofia Pacia

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 18. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Piotr Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 19. Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w zadaniach komputerowo wspomaganego projektowania leków.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Sabina Marta Podlewska

  Instytut Farmakologii PAN

 20. Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Jan Krzysztof Nowak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, Wydział Lekarski I

 21. Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kolasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 22. Mikroskopia rezonansowa transportu kwantowego w grafenie

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Alina Maria Mreńca-Kolasińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 23. Charakterystyka i biologiczne znaczenie odpowiedzi transkrypcyjnej indukowanej interferonem typu I zależnej od STAT2 lec...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Błaszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 24. MODELOWANIE PROCESÓW WYMIANY CIEPŁA I MASY W WYMIENNIKU Z M-OBIEGIEM STOSOWANYM W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Demis Pandelidis

  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska

 25. Zimne gazy atomowe: od układów z polem cechowania po lasery atomowe

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Arkadiusz Kosior

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Powszechny dochód podstawowy. Studium z filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Karol Szlinder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 27. Laserowa mikroobróbka i modyfikacja polimerów na potrzeby wytwarzania stentów biodegradowalnych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Bogusz Dawid Stępak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 28. Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Alina Magdalena Brzęczek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 29. Sygnatury W.G. Sebalda. Zwierzęta - Widma - Ruiny

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Kończal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 30. Zastosowanie parylenu C do funkcjonalizacji powierzchni implantów: zapobieganie infekcji i poprawa biozgodności

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Katarzyna Gołda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Biogeneza wybranych mikroRNA związanych z odpowiedzią rośliny na stresy abiotyczne.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Agata Knop

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 32. Porównawcza analiza strukturalno-funkcjonalna in silico białek STAT i IRF, w celu identyfikacji związków chemicznych, dz...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Szeląg

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 33. Udział kinaz SNF1-related typu 2 (SnRK2) w odpowiedzi roślin na stres środowiskowy

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Patrycja Szymańska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 34. Mikrownęki zbudowane ze związków selenu i telluru: technologia, właściwości magneto-optyczne i laserowanie

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jean-Guy Eric Rousset

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 35. Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 36. Konsekwencje naruszenia symetrii elektrosłabej w świetle nowych wyników z LHC

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Marek Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 37. Badanie oddziaływania fikoliny H z lipopolisacharydami bakteryjnymi i efekty biologiczne tych interakcji

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Michalski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 38. Badania w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwro...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Paula Anna Zaręba

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum

 39. Znaczenie interakcji układu endokanabinoidowego i endowaniloidowego w leczeniu bólu przewlekłego - potencjał terapeutycz...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Natalia Eleonora Małek

  Instytut Farmakologii PAN

 40. Atomistyczne symulacje transportu masy w niejednorodnych układach międzymetalicznych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Piotr Paweł Sowa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 41. Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Stud...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Adam Michalak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 42. Wpływ chronicznej depozycji antropogenicznego azotu organicznego na oddziaływania pomiędzy roślinami a konsumentami ich ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 43. Charakterystyka biochemiczna i strukturalna białka zaangażowanego w proces sporulacji - proteinazy YabG.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Przemysław Jacek Golik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Środowiska kombatanckie w II Rzeczpospolitej (1920-1926). Sytuacja społeczna, kształtowanie etosu a dążenia do zmiany po...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Ewa Urbanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 45. Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Elżbieta Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 46. Badanie produkcji mezonów Upsilon w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Leszek Krzysztof Kosarzewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 47. Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Czarnecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Wydział Ekonomii

 48. Analiza zależności między biogenezą mikroRNA a spliceosomem u roślin

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Agata Katarzyna Stępień

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 49. Obszerna analiza obserwacji fotometrycznych HT Cassiopeiae, będącej "kamieniem z Rosetty" pośród nowych karłowatych....

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Karolina Bąkowska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 50. Kognicja sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksander Jakubowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji