Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 92 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w tkankach ex vivo w mysich modelach chorób cywilizacyjnych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marta Zofia Pilarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Kognicja sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksander Jakubowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 3. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Piotr Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Jan Krzysztof Nowak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 5. Udział kinaz SNF1-related typu 2 (SnRK2) w odpowiedzi roślin na stres środowiskowy

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Patrycja Szymańska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 7. Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Czarnecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1991-2012

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Wiktor Hebda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Mykosporyna, składowa systemu UV-protekcji w plesze porostu Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. - właściwości fizykochemic...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewelina Chrapusta

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 10. Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Poszukiwanie efektów kolektywnych w neutrono-nadmiarowych izotopach o Z<38

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Michał Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 12. Badania organicznych cząsteczek fotoaktywnych z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczej oraz nieliniowej spektroskopii optyc...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Piotr Stanisław Kasprzycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Badanie procesu transferu jonów na granicy ciecz|ciecz w warunkach mikroprzepływowych.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Dawid Kałuża

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 14. Metody integracji wieloskalowej informacji biologicznej w sztucznych systemach uczących się

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Julian Zygmunt Zubek

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Biogeneza wybranych mikroRNA związanych z odpowiedzią rośliny na stresy abiotyczne.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Agata Skorupa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Od jednego do wielu jonów magnetycznych Mn2+ w kropce kwantowej.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Koperski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Analiza zależności między biogenezą mikroRNA a spliceosomem u roślin

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Agata Katarzyna Stępień

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w zadaniach komputerowo wspomaganego projektowania leków.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Sabina Marta Smusz

  Instytut Farmakologii PAN

 19. Filogeografia nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) oraz zmienność genetyczna w populacjach nornika zwyczajnego i norni...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Stojak

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 20. Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) archipelagu Svalbard na tle zmian klimatu i teorii biogeografii wysp...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 21. Polityka makroostrożnościowa a bańki na rynku nieruchomości

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Karaś

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 22. Angolscy chrześcijanie w Portugalii. Procesy konstrukcji tożsamości wspólnot ewangelikalnych w warunkach migracji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Zawiejska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 23. Konsekwencje naruszenia symetrii elektrosłabej w świetle nowych wyników z LHC

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Marek Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Mikrownęki zbudowane ze związków selenu i telluru: technologia, właściwości magneto-optyczne i laserowanie

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jean-Guy Eric Rousset

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 25. Sygnatury W.G. Sebalda. Zwierzęta - Widma - Ruiny

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Kończal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 26. Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Stud...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Adam Michalak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 27. Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Elżbieta Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 28. Badania preformulacyjne nad amorficznymi stałymi rozproszeniami tadalafilu w matrycach polimerów.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kamil Stanisław Włodarski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 29. Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Hajduk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 30. Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Jan Adam Tuziemski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 31. Mikroskopia rezonansowa transportu kwantowego w grafenie

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Alina Maria Mreńca-Kolasińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 32. Nanostruktura i właściwości transportowe przezroczystych amorficznych cienkich warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w el...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jakub Wincenty Kaczmarski

  INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

 33. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anita Bernatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Badanie zmian biochemicznych wątroby towarzyszących rozwojowi wybranych schorzeń tego organu za pomocą technik obrazowan...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kamila Natalia Kochan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 35. Decyzje odnośnie rodzicielstwa i nierówności w płacach kobiet i mężczyzn. Analiza na przykładzie Polski.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Cukrowska-Torzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Badania białek związanych z układem odpornościowym człowieka jako celów molekularnych metalozależnej hydrolizy wiązania ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Nina Ewa Wezynfeld

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 37. Lasery VCSEL z podfalową siatką dyfrakcyjną o wysokim kontraście współczynnika załamania światła

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marcin Andrzej Gębski

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 38. Badanie oddziaływania fikoliny H z lipopolisacharydami bakteryjnymi i efekty biologiczne tych interakcji

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Michalski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 39. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 40. Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewa Maria Kozaczkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 41. Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Charakterystyka i ocena wpływu glikacji syntazy cyklicznego nadtlenku prostaglandynowego typu 2 (PGHS-2) na jego aktywno...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marcin Talar

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych

 43. Wielkoskalowe profilowanie mikroRNA w szczurzym modelu padaczki skroniowej.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Bot

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 44. Powszechny dochód podstawowy. Studium z filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Karol Szlinder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 45. Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Nina Filipczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 46. Wpływ chronicznej depozycji antropogenicznego azotu organicznego na oddziaływania pomiędzy roślinami a konsumentami ich ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Zastosowanie metod kombinatoryki do badania przestrzeni stanów w wybranych modelach fizyki statystycznej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Krzysztof Siudem

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 48. Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych zdefiniowanych elektrostatycznie w nanorurkach węglowych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Edyta Natalia Osika

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 49. Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kolasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 50. Polarony spinowe i orbitalne w układach silnie skorelowanych elektronów_x000D_ (Spin- and orbital-polarons in strongly c...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tadeusz Bieniasz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej