Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Algorytmy aproksymacyjne w obliczu niepełnej informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Wydajne algorytmy wyszukiwania najbliższych sąsiadów w przestrzeniach wielowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Karol Węgrzycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 3. Obliczeniowa metoda analizy retoryki danych tekstowych z wykorzystaniem grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Lukasz Augustyniak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 4. Algorytmy komputerowej analizy obrazów laryngowideostroboskopowych krtani dla wspomagania obiektywnej diagnostyki zaburz...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Kopczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 5. Wysokowydajne materiały termoelektryczne do konwersji energii oparte na domieszkowanych Cu2S i Cu2Se

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Mikuła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 6. Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych architektur sprzętowych w modelowaniu mechanizmów rozwoju mikrostruktury z w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Sitko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 7. Analiza doskonałości struktury krystalicznej w mikroobszarach monokryształów z nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddział...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamil Gancarczyk

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 8. Projektowanie nanokompozytów ditlenku tytanu z nanocząstkami srebra i grafenem do zastosowań fotokatalitycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Kaja Spilarewicz-Stanek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 9. Wpływ wirującego pola magnetycznego na aktywność lakazy i peroksydazy Dyp1B w procesie modyfikacji ligniny i dekompozycj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agata Wasak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 10. Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Martyna Trukawka

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 11. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem inteligentnych systemów pomiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Krzysztof Gajowniczek

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 12. Analiza procesu korozji wysokotemperaturowej stali w fazie gazowej, w obecności fazy stałej oraz niskotopliwych mieszani...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agata Mlonka-Mędrala

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 13. Monofiletyzm versus parafiletyzm, ponownie? Rewizja taksonomiczna Aa Rchb.f. i Myrosmodes Rchb.f. (Orchidaceae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Sławomir Nowak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 14. Fonologia języka staroangielskiego i języków brytańskich w okresie V-XI wiek n.e. w świetle teorii kontaktów językowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Zajączkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 15. Reprezentacja muzyczna we współczesnej estetyce, filozofii i semiotyce. Twórczość Arnolda Schoenberga wobec kategorii re...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Iwona Sowińska-Fruhtrunk

  Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 16. "Władze PRL wobec kryzysów w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979-1989"

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 17. Sycylijskie narzędzia włókiennicze z epoki brązu: opracowanie zabytków i studia porównawcze nad ich funkcjonalnością...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Żebrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 18. Informacje w getcie warszawskim: źródła i znaczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maria Ferenc Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 19. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Samo-selekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Joanna Machlańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Koncepcja katafatycznego kodu prawa, jej doniosłość teoretyczna i użyteczność dla zasad techniki prawodawczej. Ku rozstr...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Kasprzyk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 24. Radzenie sobie ze stresem wśród kobiet doznających przemocy. Rola oceny poznawczej w procesie rewiktymizacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Michał Sieński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 25. Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agata Cybulska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 26. Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agata Kozłowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 27. Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Paweł Głodowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Zrozumienie współdziałania/roli nieufosforylowanych i ufosforylowanych form komponentów wchodzących w skład kompleksu IS...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Hanna Nowicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 29. Znaczenie kompleksu białkowego RFC dla dynamiki oraz architektury przestrzennej fabryk replikacyjnych w jądrach komórkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Maciej Krupa

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Badania nad rolą Nampt (wisfatyna/PBEF) w regulacji wydzielania kortykotropiny.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Celichowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Katedra Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 31. Wpływ wybranych chemokin na aktywność oraz transmisję synaptyczną neuronów w centralnym i podstawnobocznym kompleksie ci...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Sowa

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Joanna Janiszewska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 33. Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Bartłomiej Tomasik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 34. Epitopy konformacyjne cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej DR psa (DLA-DR) jako nowe cele w diagnostyce i tera...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Marta Lisowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 35. Poszukiwanie markera różnicującego poszczególna stadia NAFLD/NASH, poprzez analizę korelacji kwasów tłuszczowych i ich p...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Dominika Maciejewska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 36. Potencjał immunosupresyjny aktywowanych komórek owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skór...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. Emanuel Kolanko

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 37. Opracowanie schematu typowania sekwencyjnego MLST Pseudomonas putida wraz z molekularną charakterystyką szczepów tego ga...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Paweł Urbanowicz

  Narodowy Instytut Leków

 38. Czynniki wpływające na szybkość rozwoju tolerancji pokarmowej u dzieci z alergią na białka mleka krowiego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Kaczorowska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 39. Poszukiwanie mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany stężenia cholesterolu w mitochondriach w następstwie wysiłku fizyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Damian Flis

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 40. Wpływ sztucznego światła w nocy na interakcję zwierzęta planktonowe-ryby planktonożerne w systemach pelagicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Tałanda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 41. Relacje taksonomiczne i filogenetyczne wybranych taksonów Ranunculus sect. Batrachium (Ranunclulaceae, Plantae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 42. Rola akustycznych sieci komunikacyjnych w orientacji przestrzennej na przykładzie derkacza (Crex crex).

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Kwiatkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 43. Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Weronika Żukowska

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Wpływ suplementacji diety bezglutenowej mieszaniną krótko- i długołańcuchowych fruktanów typu inuliny na profil lotnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Natalia Drabińska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 45. Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Błażej Wójkiewicz

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Analiza i identyfikacja fosfoprotein pochodzących z wybranych odcinków układu rozrodczego ogiera

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Mietelska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 47. Wpływ poziomu transkrypcji genów hsp na kondycję wybranych stadiów rozwojowych pasożyta roślin Meloidogyne hapla Chitwoo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Łukasz Flis

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Woźniak

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 49. Asymptotyczne niezmienniki multiplikatywnej rodziny ideałów jednorodnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Grzegorz Malara

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 50. Metoda bezpośrednia dedykowana poszukiwaniu całek pierwszych jednorodnych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Szumiński

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii