Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Monofiletyzm versus parafiletyzm, ponownie? Rewizja taksonomiczna Aa Rchb.f. i Myrosmodes Rchb.f. (Orchidaceae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Sławomir Łukasz Nowak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 2. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Daniel Maksymilian Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Monika Chylińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 4. Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Michna

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 5. Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jadwiga Helena Guerrero van der Meijden

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 6. Funkcje i metody dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze tańca

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Tomasz Ciesielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 7. Koniec tradycji grobowców komorowych, jako przejaw przemian kulturowych społeczności Syro-Palestyny w okresie rzymskim...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 8. Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania wielowarstwowej tożsamości...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alina Żywia Kaczmarek

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Aleksandra Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Konferencja urzędowa jako forma postępowania administracyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Robert Kamil Siuciński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 11. Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Justyna Zofia Wiśniowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Joanna Sztachańska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 13. Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agata Kozłowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 14. Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Monika Prill

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Wpływ palmitylacji na zależne od Zn(II) oddziaływanie pomiędzy koreceptorem CD4 a kinazą tyrozynową Lck.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Marta Kocyła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 16. Znaczenie kompleksu białkowego RFC dla dynamiki oraz architektury przestrzennej fabryk replikacyjnych w jądrach komórkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Maciej Włodzimierz Krupa

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Efekt łącznych podań fluoksetyny i cynku w modelu przewlekłego stresu unieruchomienia u myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Misztak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 18. Nowoczesne badania mikrostruktury cewników pępowinowych w celu poznania mechanizmów generowanych przez nich powikłań...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Alina Agnieszka Sobczak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 19. Poszukiwanie nowych molekularnych czynników ryzyka restenozy w stencie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Kamil Antoni Bujak

  ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA

 20. Ocena związku między anizocytozą a charakterystyką ilościową i jakościową miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Anna Oleksiak

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 21. Naczynia chłonne miokardium jako element biorący udział w przebudowie serca w modelu zwierzęcym cukrzycy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Zabost

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 22. Poszukiwanie markera różnicującego poszczególna stadia NAFLD/NASH, poprzez analizę korelacji kwasów tłuszczowych i ich p...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Dominika Ewa Maciejewska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 23. Badania nad molekularnym mechanizmem aktywności przeciwwirusowej lateksu z Chelidonium majus L.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Oskar Musidlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Nowy nieenzymatyczny mechanizm działania gingipain, głównych czynników wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Izabela Teresa Główczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 25. Potencjał immunosupresyjny aktywowanych komórek owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skór...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. Emanuel Rafał Kolanko

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 26. Teranostyki zawierające nanoporowate sieci metalo-organiczne do zastosowania wziewnego w terapii gruźlicy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Gabriela Małgorzata Wyszogrodzka

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 27. Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych, lekopodobnych ligandów wielofunkcyjnych, ukierunkowanych w stronę ha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Dawid Marcin Panek

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 28. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Edyta Martyna Wysokińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 29. Udział pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas maltophilia na antybiotyki i chemioterapeu...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Olga Marianna Zając

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 30. Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działania_x000D_ _x000D_ _x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Dagmara Fedorowicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Introgresja genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w strefach mieszańcowych traszek

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 32. Rola akustycznych sieci komunikacyjnych w orientacji przestrzennej na przykładzie derkacza (Crex crex).

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Kwiatkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 33. Wpływ wybranych komponentów białkowych ejakulatu knura na właściwości biologiczne plemników uzyskanych z różnych etapów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Karolina Danuta Wasilewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 34. Rola neurokininy A i B w lokalnej regulacji wydzielania prolaktyny u loszek podczas cyklu rujowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Wioleta Dorota Czelejewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 35. Analiza właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez szczep Rhodococcus opacus FCL106...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Czemierska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 36. Analiza i identyfikacja fosfoprotein pochodzących z wybranych odcinków układu rozrodczego ogiera

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Alicja Mietelska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 37. Wpływ poziomu transkrypcji genów hsp na kondycję wybranych stadiów rozwojowych pasożyta roślin Meloidogyne hapla Chitwoo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Łukasz Flis

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Walidacja zapisu lokalnych zmian hydrologicznych w oparciu o porównanie rekonstrukcji z osadów jeziornych i torfowiskowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krzysztof Paweł Pleskot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 39. Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paulina Maziarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 40. Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marta Szubska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 41. Geomorfologiczne znaczenie form skałkowych Sudetów Zachodnich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aleksandra Olimpia Michniewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 42. Korelacje dwuciałowe w układach kilku ultrazimnych atomów o różnych masach

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Daniel Zdzisław Pęcak

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 43. Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Rafał Ołdziejewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 45. Fluorescencyjne biosensory oparte na kropkach kwantowych i zasadach purynowych/pirymidynowych - synteza, właściwości i p...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łucja Anna Rodzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Receptory molekularne jako narzędzie do badania oddziaływań agonistów/antagonistów receptorów histaminowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Ewa Walczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 47. Zbadanie wpływu metody syntezy na zjawisko zachodzenia szerokopasmowej anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z na...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Mariusz Stefański

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Piechocki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 49. Porfiryny jako nowe, inspirowane naturą katalizatory fotoredoks

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa