Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie własności fizycznych układów silnie skorelowanych elektronów kryształów chalkogenidkowych typu Xn(PY3)m...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tetiana Babuka

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 2. Badanie zmian topografii obszaru rogówkowo-twardówkowego spowodowanych noszeniem soczewek kontaktowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Alejandra Consejo

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 3. Badanie Układów Podwójnych z Akreującym Białym Karłem poprzez Symulacje Numeryczne

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Diogo Belloni

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 4. Naukowy opis procesu czytania u dzieci z wadami słuchu i dzieci niesłyszących. Różnice w ruchach gałek ocznych podczas o...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marzena Rusanowska

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Kowalski

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 6. Filozofia negatywności Hegla i Zizka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Bartosz Wójcik

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 7. Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 8. Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magdalena Herman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania wielowarstwowej tożsamości...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alina Kaczmarek

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Herodowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Celińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Obłąkowska-Kubiak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 13. Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Południak-Gierz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Kibice jako "Żydzi" versus antysemici stadionowi. Analiza i interpretacja tożsamości żydowskiej kibiców Ajaxu Amsterdam,...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bogna Wilczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Dynamika efektywności regulacji emocji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karol Lewczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 16. Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne - porównawcze studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Mączka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 17. Badania nad patogenezą zaburzeń poznawczych oraz neurofunkcjonalnych u pacjentów z zespołem Noonan. Rola defektów genów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: lek. Natalia Braun-Walicka

  Instytut Matki i Dziecka

 18. Wpływ statyn na metabolizm komórek śródbłonka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Izabela Broniarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 19. Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Monika Prill

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Poszukiwanie nowych markerów epigenetycznych u muszki owocowej (Drosophila melanogaster)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marta Starczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 21. Dynamika ekspresji genów kodujących główne czynniki wirulencji w trakcie procesu infekcyjnego in planta u fitopatogenów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Agata Motyka-Pomagruk

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 22. Czy oddziaływania z albuminą są istotne dla metalozależnej toksyczności peptydów beta-amyloidowych?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Stefaniak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 23. Stworzenie protokołu wirtualnego badania przesiewowego do projektowania nowych związków hamujących rozwój wirusa Ebola...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Dawid Warszycki

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Badanie zmian cytogenetycznych: aberracji chromosomowych i disomii jednorodzicielskiej u nosicieli zespołu Bartha w celu...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Teresa Płatek

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 25. Badanie mechanizmu wpływu mutacji R132H genu dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1R132H) na różnicowanie i przeżywalnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Kamila Rosiak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Biologii Nowotworów

 26. Wpływ różnych protokołów stymulacji owulacji na parametry krzepnięcia i fibrynolizy.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Magdalena Piróg

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 27. Kompleksowa ocena właściwości skrzepów fibrynowych u chorych ze stenozą aortalną - wpływ oksydacji fibrynogenu na rozwój...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Jakub Siudut

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 28. Nowe mechanizmy upośledzenia fibrynolizy w cukrzycy typu 2.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Agata Bryk

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Nowoczesne badania mikrostruktury cewników pępowinowych w celu poznania mechanizmów generowanych przez nich powikłań...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Alina Sobczak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 30. Wpływ jednoczesnego zahamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład endokannabinoidów FAAH i MAGL przez JZL195 na układ ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marek Toczek

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Genotypy, anybiotykooporność oraz czynniki wirulencji gronkowców izolowanych od kotów domowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. wet. Karolina Bierowiec

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 32. W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniajacych CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, dzia...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Sitek

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 33. Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych, lekopodobnych ligandów wielofunkcyjnych, ukierunkowanych w stronę ha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Dawid Panek

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 34. Apoptotyczne mechanizmy starzenia się mięśni szkieletowych; zapobieganie poprzez wysiłek fizyczny

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Morawin

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 35. Introgresja genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w strefach mieszańcowych traszek

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 36. Czy domniemane komórki macierzyste mogą inicjować procesy nowotworzenia w jajniku świni: zaangażowanie związków o aktywn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kamil Wartalski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 37. Wpływ wybranych komponentów białkowych ejakulatu knura na właściwości biologiczne plemników uzyskanych z różnych etapów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Karolina Wasilewska-Sakowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 38. Wpływ ligandów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) gamma na syntezę cytokin w błonie mięśnio...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Kurzyńska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 39. Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu, w strefie oddziaływania hydrosfery i atmos...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Iwona Niedźwiecka

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paulina Maziarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 41. Charakterystyka technogenicznych cząstek magnetycznych oraz przenoszonych przez nie potencjalnie toksycznych pierwiastkó...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Maria Szuszkiewicz

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 42. Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osad...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Krajewska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 43. Poznawanie własności materii jądrowej pod niejednym kątem - badanie korelacji kątowych zidentyfikowanych hadronów w szer...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Lipiec

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 44. Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Rafał Ołdziejewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Materiały hybrydowe - na pograniczu urządzeń neuromorficznych oraz układów logiki rozmytej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Kacper Pilarczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 46. Modelowanie i charakterystyka procesów absorpcji dwufotonowej w wybranych białkach fluorescencyjnych metodami chemii teo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Dawid Grabarek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 47. Analiza oddziaływań wybranych gatunków bakterii z nanostrukturami plazmonicznymi z wykorzystaniem wzmocnionej powierzchn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Evelin Witkowska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Opracowanie metody opartej o polaryzację fluorescencji do poszukiwania ligandów o wysokim powinowactwie względem białek ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Nowicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Enancjioselektywna reakcja Dielsa-Aldera glioksalanów: poszukiwanie nowych katalizatorów i zastosowanie w syntezie pocho...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Matylda Stefaniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 50. Badanie właściwości mechanicznych i elektronowych cienkich warstw organicznych na modyfikowanych jonowo półprzewodnikach...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Konrad Szajna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej