Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Filmy polielektrolitowo - lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Magdalena Włodek

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 2. Wyjaśnienie mechanizmów wygaszania luminescencji d-f jonów Ce(3+) i Pr(3+) w Sr2GeO4

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Fiączyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 3. Funkcjonalizowane pochodnymi (S)-proliny układy cyklotrifosfazenu, ich synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Natalia Gutowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Synteza oksokompleksów metali przejściowych jako prekursorów materiałów funkcjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Krupiński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Łapińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 6. Określenie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skan...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Burczyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 7. Badanie mechanizmu regulacji rozmiaru nanocząstek ZnO otrzymywanych w mikrofalowej syntezie solwotermalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jacek Wojnarowicz

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 8. Wieloskalowe modelowanie mechanizmu indukowanej przez ceramid śmierci komórek nerwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Weronika Wronowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Nanoinżynieria funkcjonalizowanych powierzchni Au/GaN: Dynamika labilnych oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy fa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Igor Dzięcielewski

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 10. Odporne na zużycie i utlenianie wysokotemperaturowe, nowe kompozyty in situ z układu Fe-Cr-Ni-Mo-C

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wieczerzak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 11. Badanie mechanizmów wydzielania węgla z paliw gazowych na powierzchni materiałów porowatych w warunkach przepływu lamina...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Motyliński

  Instytut Energetyki

 12. Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów na bazie polimerów naturalnych z dodatkiem glikozaminoglika...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Beata Kaczmarek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 13. Innowacyjne materiały hybrydowe MxOy-lignina jako funkcjonalne nośniki w procesie immobilizacji enzymów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Zdarta

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 14. Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Zembrzycki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 15. Chińska filozofia historii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dawid Rogacz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 16. Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło i wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Alicja Gzowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 17. Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Gutowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 18. Zmienność strukturalna osad Delty Nilu jako element polityki urbanizacyjnej władców egipskich w III tysiącleciu p.n.e....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Natalia Małecka-Drozd

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 19. Opracowanie zabudowy insuli późnorzymskiej z dzielnicy Maloutena w Nea Paphos (Cypr) przy użyciu nowych metod dokumentac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Julia Mikocka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 20. Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kinga Żyto

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 21. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Wiśniewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych

 22. Armakuna: rytualne funkcje inkaskich "łaźni" na przykładzie zespołu ceremonialnego Chachabamba (Sanktuarium Historyczne ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: lic. Dominika Sieczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 23. Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Lisińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 24. Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych - studium z eksperymentalnej filozofii prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Skoczeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. Ochrona konsumentów w gospodarce współpracy (ang. collaborative economy) - analiza prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 26. Terroryzm i media: modelowanie komunikatu przez interakcję jako element mediatyzacji terroryzmu w telewizji amerykańskie...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 27. Psychologiczne i społeczne aspekty kształtowania podziemnych stacji metra: właściwości przestrzenne a komfort i bezpiecz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 28. Rola styku skroniowo-ciemieniowego w ocenie zgodności bodźców nadchodzących i przewidywanych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Jurewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Agregacja amyloidu Ab indukowana jonami miedzi. Symulacje reakcji -- dyfuzji w realistycznej trójwymiarowej rekonstrukcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Wojciech Goch

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 30. Funkcja nowych czynników zaangażowanych w mechanizm NMD u roślin.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Sulkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 31. Rola ścieżki sygnałowej Hippo w rozwoju drzewa dendrytycznego i synaptogenezie w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Rojek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Rola nowo odkrytych mutacji w genie helikazy RECQL4 w patobiologii ludzkiego glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Sylwia Król

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Koniugaty nanocząstek z przeciwciałem monoklonalnym - nowe otwarcie w celowanej terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Monika Marcinkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Wpływ jamamarinu na funcjonowanie układu rozrodczego, rozwój embrionalny i wczesno-larwalny chrząszcza Tenebrio molitor ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karolina Walkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 35. Rola oksydazy NADPH Nox4 w dysfunkcji śródbłonka naczyniowego spowodowanej działaniem docetakselu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Szczepaniak

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 36. Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Siddarth Agrawal

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 37. Genetyczne podłoże schizofrenii a mutacje somatyczne w tkance mózgowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Krystyna Wasilewska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 38. Wpływ Major Histocompatibility Complex Class I (MHC I) na dobór naturalny i zaburzenia rozrodu u koni

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Joanna Jaworska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 39. Czynniki wpływające na niestabilność genetyczną w ostrych białaczkach limfoblastycznych B-komórkowych (B-OBL) u dorosłyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karolina Karabin

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 40. Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapal...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewelina Kałużna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 41. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amid...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Daśko

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 42. Molekularne mechanizmy dużej wrażliwości komórek patogennych grzybów z rodzaju Cryptococcus na działanie nowego, potencj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Niedźwiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Fotoimmunoterapia nowotworów z nadekspresją receptora HER2 z zastosowaniem wektora opartego na cząsteczce affibody.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Justyna Mączyńska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 44. Przejściowe obniżenie zdolności generowania siły skurczu jednostek ruchowych po spadku częstotliwości pobudzeń: nowe zja...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Grzesiak

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 45. Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika warunkującego progresję no...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Matysiak-Kucharek

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 46. Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra o...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Zależna od płci odpowiedź molekularna jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) na warunki niedoboru składników pokarm...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mariola Rabska

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, wyst...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Pawlak

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 49. Rola antyoksydantów w procesie biodegradacji butylowych związków cyny przez wybrane szczepy grzybowe, ze szczególnym uwz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Paulina Siewiera

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Mgr inż. Norbert Szymański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Wydział Leśny