Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metody programowania rozproszonych systemów rekonfigurowalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Joanna Beata Kupis

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 2. Badanie zależności rekombinacji początkowej jonów od liniowego przekazania energii w komorach rekombinacyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Grzegorz Maciak

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 3. Modelowanie niestacjonarnego zależnego od sygnału szumu w równoległym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Damian Pięciak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 4. Sprzęgacz mocy sygnałowej i pompującej o zwiększonej sprawności transmisji sygnału

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Dorota Stachowiak

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 5. Opracowanie nowej metody tomografii holograficznej o poszerzonej funkcji przenoszenia obrazowania trójwymiarowego wykorz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Julianna Kostencka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 6. Wpływ koordynacji jonów glinu i cynku na mikrostrukturę i strukturę szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-MgO-K2O-Na2O-ZnO

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Leśniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 7. Nanoinżynieria funkcjonalizowanych powierzchni Au/GaN: Dynamika labilnych oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy fa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Igor Stanisław Dzięcielewski

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 8. Innowacyjne materiały hybrydowe MxOy-lignina jako funkcjonalne nośniki w procesie immobilizacji enzymów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Łukasz Zdarta

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 9. Wpływ modyfikacji składu chemicznego na strukturę krystaliczną i właściwości cieplne tlenków typu A2B2O7

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Stopyra

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 10. SYNCHRONIZACJA WIRUJĄCYCH WAHADEŁ ORAZ BELEK POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ REGULARNYCH I CHAOTYCZNYCH.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zofia Joanna Szmit

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 11. Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Ryszard Zembrzycki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 12. Eksperyment EUSO-TA - kalibracja detektora i pomiary promieniowania kosmicznego najwyższych energii w koincydencji z eks...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Dariusz Plebaniak

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 13. Chińska filozofia historii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dawid Rogacz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 14. Badania przyczynowe we współczesnej ekonomii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Mariusz Łukasz Maziarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Uwarunkowania rozwoju fundamentalizmu muzułmańskiego w północnej Nigerii. Przypadek Boko Haram

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Sabina Brakoniecka

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 16. Tablicowe systemy logiki wiążącej motywowane filozoficznymi interpretacjami spójników języka naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Mateusz Klonowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 17. Pomiędzy pamięcią a archiwum. Film amatorski w Polsce 1956-1981 w świetle relacji filmowców-amatorów oraz polityki archi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Paulina Ewa Haratyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 18. Od złoża do palety malarza: pozyskiwanie i szlaki handlowe azurytu, malachitu i smalty na obecnym terytorium Polski (XVI...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Sylwia Svorová Pawełkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Zmienność strukturalna osad Delty Nilu jako element polityki urbanizacyjnej władców egipskich w III tysiącleciu p.n.e....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Natalia Barbara Małecka-Drozd

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 20. Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kinga Żyto

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 21. Informacja o normach społecznych a preferencje konsumentów odnośnie dóbr środowiskowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Zagórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Lisińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpiecze...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 24. Wyczerpanie prawa autorskiego w dobie społeczeństwa informacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Maria Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. Psychologiczne i społeczne aspekty kształtowania podziemnych stacji metra: właściwości przestrzenne a komfort i bezpiecz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 26. Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Zyta Jabłońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewa Magdalena Radomska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 28. Mechanizmy neuropoznawcze i ich związki z funkcjonowaniem społecznym osób chorujących na schizofrenię.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Martyna Joanna Krężołek

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 29. Funkcja nowych czynników zaangażowanych w mechanizm NMD u roślin.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Katarzyna Sulkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 30. Nowe możliwości zastosowania inhibitorów kinazy PERK w szlaku zależnym od czynnika eIF2alfa w terapii przeciwnowotworowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Wioletta Julia Rozpędek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 31. Fosforylacja czynnika inicjacji translacji eIF2alpha jako regulator syntezy prozapalnych i sygnałowych cytokin przez kom...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Wioleta Dudka-Ruszkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. AP-1: nowy czynnik w regulacji fenotypu sekrecyjnego związanego ze starzeniem komórek nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Aneta Strzeszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Rola nowo odkrytych mutacji w genie helikazy RECQL4 w patobiologii ludzkiego glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Sylwia Katarzyna Król

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Weronika Paulina Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Paweł Popek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Czynniki wpływające na niestabilność genetyczną w ostrych białaczkach limfoblastycznych B-komórkowych (B-OBL) u dorosłyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karolina Karabin

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 37. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amid...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Daśko

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sebastian Lijewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 39. Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o p...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Alicja Mikołajczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 40. Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfika...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Ewa Kordalewska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 41. Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie - herbicyd Roundup na torach kolejowych i skutki jego stos...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Olga Agnieszka Bemowska-Kałabun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 42. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Wpływ struktury induktorów odporności roślin na ich skuteczność biologiczną

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Piotr Andrzej Lewandowski

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 44. Dynamika molekularna w roztworach hydrokoloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Malgorzata Ewa Florek-Wojciechowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 45. Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Hanna Karolina Hajdukiewicz

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 46. Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Maciej Tomasz Liro

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 47. Parametryzacja osłabiania promieniowania słonecznego przez chmury w prognozie indeksu UV dla Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Guzikowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Analiza wykorzystania jednowymiarowego modelu hydraulicznego do oceny wpływu roślinności szuwarowej na rozdział wód i ks...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Marcinkowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 49. Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosforu w osadach d...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Katarzyna Julia Koziorowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 50. Ocena redukcji ładunku rumowiska unoszonego w wezbraniach opadowych przez mały zbiornik wodny w zlewni miejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Adam Grzegorz Krajewski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska