Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prozodycznie uwarunkowana wariacja fonetyczna w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Adam Wojciech Olender

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 2. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 3. Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Kajzer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 4. Południowe Pomieszczenie Amona w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari - opracowanie oraz przygotowanie do publikacji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Kapiec

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 5. Armakuna: rytualne funkcje inkaskich "łaźni" na przykładzie zespołu ceremonialnego Chachabamba (Sanktuarium Historyczne ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: lic. Dominika Sieczkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Jak zmieniają się w czasie determinanty cen surowców? Analiza na podstawie modeli dynamicznie uśrednianianych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Michał Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 8. Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 9. Konwersja nieważnych czynności prawnych - analiza funkcjonalna i prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Bławat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 10. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autnomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agnieszka Król

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 11. Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - badania longitudinalne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Klaudia Szczygieł

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 12. Moralność milcząca: badanie głęboko zakorzenionych w sposobie doświadczania świata elementów tła moralnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Waldemar Marek Rapior

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 13. Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Józef Basiński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 14. Badania systemu toksyna-antytoksyna PemIKSp kodowanego przez chromosomowe DNA bakterii Staphylococcus pseudintermedius

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Monika Janczak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 15. Agregacja amyloidu Ab indukowana jonami miedzi. Symulacje reakcji -- dyfuzji w realistycznej trójwymiarowej rekonstrukcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Wojciech Goch

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Możliwa rola ekstraktu z wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) oraz deiminazy argininy (ADI) w nitrylacji syntazy tymi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Izabela Chmielewska-Kassassir

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii Strukturalnej, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 17. Badanie roli Lipokaliny-2 w nieprawidłowych procesach plastyczności neuronalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marta Szychowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Rola ścieżki sygnałowej Hippo w rozwoju drzewa dendrytycznego i synaptogenezie w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Olga Rojek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Rola nerek i oksygenazy hemowej 1 (HO-1) w metabolizmie żelaza oraz detoksykacji hemu w przebiegu żółtaczki noworodków -...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aleksandra Janina Bednarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Rola oksydazy NADPH Nox4 w dysfunkcji śródbłonka naczyniowego spowodowanej działaniem docetakselu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Szczepaniak

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 21. Neuronalne korelaty powstawania i wygaszania długotrwałej pamięci strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kacper Łukasiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Wpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Monika Anna Wolak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 23. Genetyczne podłoże schizofrenii a mutacje somatyczne w tkance mózgowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Krystyna Barbara Wasilewska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 24. Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Adrian Drapała

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 25. Rola reaktywnych form azotu w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aneta Maria Manda-Handzlik

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 26. Ukryte patogeny- identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego u pacjentów dializowanych i po przeszcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marcelina Maria Kubicka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 27. Immunomodulujące właściwości nanosystemów zawierających substancje aktywne błonowo oraz ich potencjał w terapii nowotwor...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewelina Piktel

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 28. Mechanizm działania bisfenoli BPA, BPS i BPF na podstawie badań in vitro komórek spermatocytów mysich GC-2spd(ts)

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Iwona Sidorkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 29. Synteza i badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i fotouczulaczami jako materi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Dorota Anna Chełminiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 30. Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Janas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Analiza zjawiska imprintingu genetycznego sekwencji niekodujących białek u świni, na przykładzie genów kodujących mikroR...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Klaudia Pawlina

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

 32. Wpływ nanocząstek srebra (Ag-NPs) syntetyzowanych biologicznie na aktywność metaboliczną komórek ssaczych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Małgorzata Chojniak

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 33. Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Aneta Anna Basińska

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 34. Wpływ restrykcyjnego żywienia samic w okresie okołozapłodnieniowym na poziom metylacji DNA endometrium i zarodków podcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kamila Zglejc

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 35. Porównanie potencjału chemoprewencyjnego różnych odmian wybranych owoców jadalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Izabela Maria Koss-Mikołajczyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 36. Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Milena Anna Różycka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 37. Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Katarzyna Dragańska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Modele Gorącej Ciemnej Materii i ich konsekwencje fenomenologiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Szczerbiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Jakub Mateusz Rydzewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Bez - odczynnikowa fotodegradacja związków organicznych metodą przygotowania próbki wody do analizy specjacyjnej z wykor...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewa Justyna Biaduń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Wzmocnienie plazmoniczne z nowej perspektywy: fotofizyka porfiryn przyłączonych do nanocząstek złota z otoczką krzemionk...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Maria Kelm

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Synteza nowych związków kompleksowych palladu i rutenu zawierających ligandy monoaminokarbenowe oraz badanie ich aktywno...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Jan Aleksander Lorkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 45. Synteza oksokompleksów metali przejściowych jako prekursorów materiałów funkcjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Krupiński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Określenie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skan...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Burczyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 47. Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, pe...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Robert Andrzej Tomala

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Problemy separacji grafów z perspektywy złożoności parametryzowanej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Paweł Komosa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Emilia Dobromiła Pruszyńska-Karbownik

  INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

 50. Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikro...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Piotr Paweł Kurgan

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki