Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 242 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aleksander Kopka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 2. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Barbara Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Zuzanna Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 4. Wczesna twórczość użytkowa i działalność Witolda Lutosławskiego w kontekście audiosfery XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Wioleta Muras

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Manualne i niemanualne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Maria Kuder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 6. Administracja lokalna u schyłku I Rzeczpospolitej. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Przemysław Wojciech Jędrzejewski

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 7. Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Edyta Justyna Chomentowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 8. Możliwości badania gospodarki mikroregionów El-Zuma/El-Detti i Tanqasi na podstawie szczątków zwierzęcych znalezionych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Urszula Bogumiła Iwaszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 9. Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dawid Łukasz Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 10. Wykorzystanie internetowych źródeł danych w świetle teorii estymacji na przykładzie wtórnego rynku nieruchomości w Polsc...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maciej Eryk Beręsewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 11. Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim. Na przykładzie konurbacji katowickiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Piotr Spórna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 12. Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karolina Anna Paluszek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 13. Stochastyczne zmiany fenotypu dzielących się bakterii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Joanna Danuta Jaruszewicz-Błońska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 14. Ocena znaczenia profilu ekspresji mikroRNA w patogenezie i progresji tłuszczakomięsaków dobrze zróżnicowanych (WDLPS) i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Magdalena Koczkowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 15. Charakterystyka mikrotranskryptomu wątrobowca Marchantia polymorpha.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Halina Pietrykowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Neurofizjologiczne mechanizmy leżące u podstaw zwiększonej wydolności nornic rudych selekcjonowanych w kierunku wysokieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Prawdzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 17. Oporność na L-asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zmianami genetycznymi w genach IKZF1, TP53, ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Ewa Karolina Wrona

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 18. Charakterystyka podłoża molekularnego niedosłuchu izolowanego w grupie polskich pacjentów - zastosowanie techniki sekwen...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Katarzyna Agnieszka Niepokój

  Instytut Matki i Dziecka

 19. Badanie nad eozynofilami jako potencjalnym celem terapeutycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Marek Rafał Grosicki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 20. Termogeneza poposiłkowa u biegaczowatych w warunkach normoksji i hipoksji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gozdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Zmiany w proteomie grzyba strzępkowego Cunninghamella echinulata podczas degradacji organicznych związków cyny

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Soboń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 22. Charakterystyka struktury populacji bakterii środowiskowych bytujących w wodach otrzymujących oczyszczone ścieki ze szcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kinga Aniela Bondarczuk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 24. Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Jacek Nowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 25. Zdarzenie Ireviken na Niżu Polskim - rekonstrukcja warunków sedymentacyjnych przy zastosowaniu kompleksowej charakteryst...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Justyna Smolarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 26. Polskie mołdawity - zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Tomasz Tadeusz Brachaniec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 27. Kontrola oddziaływań międzyatomowych za pomocą rezonansów Feshbacha przy ultrawąskich przejściach optycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Borkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Sprzężenie elektron-fonon w grafenie epitaksjalnym hodowanym na SiC: badania z wykorzystaniem bramkowania w roztworze

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Johannes Robert Binder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Strukturalne i dynamiczne aspekty oddzialywan elektrostatycznych proteaszy HIV-1.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Prashant Kumar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 30. Nowe podejście do syntezy optycznie czystych polihydroksylowych pochodnych dekaliny i hydrindanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Marcin Malik

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 31. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek węglowych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Weronika Dużyńska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 32. Katalizatory bimetaliczne złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, chara...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 33. Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności p...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Borowiecki

  Politechnika Warszawska, POlitechnika Warszawska

 34. Języki i Uczenie w General Game Playing

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jakub Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Problemy komunikacyjne w bezprzewodowych sieciach sensorowych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Andrzej Różański

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Skalowanie mocy impulsowych laserów światłowodowych opartych o nasycalne absorbery na bazie grafenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jan Tarka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 37. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agata Katarzyna Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 38. Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zag...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Aleksander Strzałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

 39. Biomimetyczna matryca hydrożelowa do długoterminowej hodowli komórek

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agata Stefanek

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 40. Efekt nanoskali w biokompozytowych strukturach na osnowie tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Andrzej Miklaszewski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 41. Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne - otrzymywanie i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 42. Badanie i modelowanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza w układzie koncentrycznych dysz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Wojasiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 43. BADANIE DYNAMIKI ZALEWANIA DYSZY CIECZĄ PODCZAS FORMOWANIA SIĘ KOLUMNY PĘCHERZY

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Dzienis

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 44. Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu. Studium "Wyjaśnienia do Ewangelii Marka" Teofylakt...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Monika Julia Czarnuch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny

 45. Wzajemne związki i wymiana kulturowa w ramach konstruktywistycznej sieci awangardy w Polsce, Flandrii i Holandii w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Michał Wenderski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 46. Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filo...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Dorota Smywińska-Pohl

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 47. Problematyka technologiczna i konserwatorska budownictwa warownego terenu Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach (XIII - ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Karolina Renata Witkowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych

 48. Sanskrycka poezja figuratywna (ćitrakawja) w teorii i praktyce

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Hermina Lucyna Cielas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 49. Wierzenia i praktyki religijne w "Ziemi Czerwonej": zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Bere...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Liliana Zych

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 50. Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Gochna

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN