Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 362 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Jacek Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Quasi-eksperymentalne analizy polityk mobilności akademickiej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Płoszaj

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 3. Zmiany pokrywy lodowej w Morzach Nordyckich od końca ostatniego zlodowacenia. Paleogenetyczny zapis zmian klimatu.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Media społecznościowe w pracy organów ścigania.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 5. Wpływ teksturowania powierzchni tarczy na właściwości tribologiczne układu trzpień-tarcza

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Paweł Pawlus

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 6. Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybrany...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iwona Pińskwar

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 7. Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

 8. Mechanizmy komórkowe and efekty in vivo selektywnych inhibitorów dehydrogenazy mleczanowej A w eksperymentalnych modelac...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Ryszard Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 9. Projektowanie fotoprzełączalnych rozbrajaczy biomateriałów zbudowanych z włókien amyloidowych.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Niedziałek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kotus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Na pograniczu siarki i fluoru - nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Barbasiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 12. Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań mult...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Przemysław Makarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 13. Zaangażowanie RIPK4 w regulację inwazyjności komórek czerniaka zależną od ścieżki Wnt/b-katenina.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 15. Nieobsadzone orbitale naturalne w układach kulombowskich

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Jerzy Ciosłowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 16. Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Wołowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 17. Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Hura

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Dualizm rozwoju gmin w Polsce w kontekście polityk i aspiracji społeczności lokalnych oraz czynników zewnętrznych - na t...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 19. Skład izotopowy chityny bezkręgowców wodnych jako narzędzie do określenia procesów mających wpływ na ekosystemy jezior g...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Gąsiorowski

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 20. Rozmaitości typu Calabi-Yau

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Kapustka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 21. Karbeny jako nowa platforma budowy wysoce uporządkowanych monowarstw organicznych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Rekonstrukcja przebiegu ewolucji grup podlegających szybkiej radiacji za pomocą różnych genomów i metod na przykładzie m...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Krzysztof Szpila

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 23. Zaprojektowane de novo, strukturalnie rozbudowane foldamery peptydowe i ich użycie do konstrukcji inhibitorów oddziaływa...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska

 24. Badania nad długofalowymi (12 mikrometrów), wysokotemperaturowymi detektorami kaskadowymi do wykrywanie etanu.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Antoni Rogalski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 25. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kijek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 26. Kompleksowa analiza czynników warunkujących przebieg i następstwa kliniczne kleszczowego zapalenia mózgu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Sambor Grygorczuk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 27. Studia wykonalności diagnostyki opartej na sztucznej inteligencji

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Paweł Kudela

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Ewa Słaby

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 29. Wgląd w dywergencję genomową i adaptację azolową europejskich populacji Fusarium graminearum sensu stricto

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kulik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 30. Identyfikacja białek wchodzących w interakcje z kompleksem kohezynowym oraz określenie roli tych interakcji dla stabilno...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Ireneusz Litwin

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 31. Wyrażanie ocen i negocjowanie postaw w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz Trybunału Konst...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 32. Uregulowania prawne relacji pomiędzy dziedzicami a chłopami na centralnych ziemiach polskich w okresie od zniesienia pod...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Pomianowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 33. Efekty relatywistyczne w oddziaływaniu pola laserowego z materią

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Herman

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 35. Wektorowe modele korekty błędu ze zmienną strukturą kowariancyjną w bayesowskiej analizie oraz predykcji zjawisk makroek...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Pajor

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 36. Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 37. Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów "lab on a mat"

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Agata Michalska-Maksymiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 38. Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Iwona Komaniecka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 39. Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja?

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 40. Epigenomiczne, immunogenetyczne i proteomiczne strategie identyfikacji determinant komórek NK o prognostycznym znaczeniu...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 41. Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Polak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

 42. Genetyczna historia Polaków

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Węgleński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 43. Aktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Ryszard Smolarczyk

  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

 44. Grafowe modelowanie procesów wyszukiwania

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dereniowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 45. Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu wynagrodzeń

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Układy ciekłokrystaliczne jako źródła elektrycznie przestrajanego białego światła laserowego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jarosław Myśliwiec

  Politechnika Wrocławska

 47. Badanie wpływu modyfikacji elektrolitu oraz materiału elektrodowego cieczami jonowymi z anionem 2,5-dihydroksybenzenosul...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Lota

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 48. Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Magdalena Strus

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 49. Efekty dożylnej suplementacji żelaza na czynność mezotelium u chorych dializowanych otrzewnowo

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Andrzej Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 50. Dynamika przepływu powietrza oraz transportu eolicznego piasku w obrębie i ponad roślinnością - znaczenie dla powstania ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Patrick Hesp

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych