Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Uzasadnienia teorii sprawiedliwości: dziedzictwo Rawlsa

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Sebastian Szymański

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 2. Rola Kościoła w porządkowaniu życia społecznego w Cesarstwie Rzymskim w świetle epistolografii łacińskiej przełomu IV i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Krawczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 3. Ucieleśnienie poznania muzycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jakub Matyja

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 4. Ujawnianie polityczności. Związki pomiędzy filozofią, estetyką, polityką i sztuką w projekcie "Le Partage du sensible" J...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Łukasz Andrzejewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Gilbert Ryle a współczesna debata dotycząca "wiedzy jak"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Bolesław Czarnecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Twórczość Amanda Ivanschiza (1727-1758) w kontekście przemian stylistycznych na przełomie baroku i klasycyzmu - monograf...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Jochymczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 7. Recepcja mitu o Narcyzie w kulturze Zachodu. Pożądanie narcystyczne a samopoznanie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Gotchold

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 8. Zapinki z wczesnego okresu wpływów rzymskich (fibule grup II-IV wg klasyfikacji Oscara Almgrena) na obszarze kultury Dol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Chilińska-Früboes

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta - identyfikacja czy...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Kazimierczak

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 10. Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urszula Ryciuk

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 11. Informatyczny model międzynarodowych stosunków energetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państw i regionów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Rządkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 12. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komp...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 13. Rozumienie kierunkowości u dzieci a formowanie związków liczby z przestrzenią

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Patro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Polscy rolnicy ekologiczni - nowy model relacji pomiędzy przyrodą a społeczeństwem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Bereś

  Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

 15. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Iwona Kudlińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- badanie podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dorota Jankowska (wcześniej Dziedziewicz)

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 17. Znaczenie obróbki proteolitycznej w molekularnych funkcjach pełnionych przez białko MCPIP.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Łukasz Skalniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Nowa metoda bioinformatyczna do predykcji miejsc wiązania ligandów w strukturach RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Philips

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 19. Wpływ gęstości fingerprintów molekularnych na efektywność rozpoznawania chemicznych wzorców strukturalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Rafał Kurczab

  Instytut Farmakologii PAN

 20. Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Filip Leonarski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 21. Zależność między strukturą chromatyny a splicingiem alternatywnym w Arabidopsis thaliana: sekwencjonowanie RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Jakub Dolata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 22. Charakterystyka mechanizmów regulacji kompleksu egzocystu w komórkach roślinnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Michał Michalak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 23. Rola czynnika transkrypcyjnego STAT3 w komórach macierzystych czerniaka i identyfikacja genów od niego zależnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dorota Kulesza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 24. Rola systemu oreksyna - receptory oreksyny w biologii komórek nabłonka prostaty człowieka. Badania na liniach komórek pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marta Szyszka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 25. Neurobiologiczne podłoże różnic płciowych w nabywaniu, wygaszaniu i odnawianiu warunkowego strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Mikosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 26. Ocena aktywności prokariotycznych modułów TA jako dwuskładnikowego modelu terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Łukasz Wieteska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii Medycznej

 27. Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7).

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Piotr Witczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 28. Porównanie mechanizmu działania kwasu walproinowego i levetiracetamu jako inhibitorów deacetylaz histonów w komórkach no...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Patrycja Kwiecińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Zaburzenia homeostazy pierwiastków niezbędnych i zmiany poziomu metali toksycznych w materiałach alternatywnych pacjentó...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Woźniak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 30. Wpływ pasożytów krwi na częstość występowania kojarzeń pozapartnerskich u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Edyta Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Uttaran Maiti

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsb...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Liliana Keslinka-Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 33. Wirusy bakteryjne pochodzące ze ścieków komunalnych w wodach morskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agata Jurczak-Kurek

  Instytut Oceanologii PAN

 34. Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra powstałych w procesach niskotemperaturowych na przykładzie złoża rud miedz...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Gabriela Kozub-Budzyń

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 35. Rekonstrukcja środowiska wczesnej jury basenu pienińskiego w oparciu o skład izotopowy tlenu i węgla węglanów i skamieni...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Agnieszka Arabas

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 36. Oddziaływanie fali orograficznej na pole baryczne i cyrkulację powietrza na przedpolu Tatr Polskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Szmyd

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 37. Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Łuszczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 38. Symulacje oscylacji neutrin i tła dla laboratorium SUNLAB

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Małgorzata Harańczyk

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 39. Produkcja i pułapkowanie atomów antywodoru w celu badania fundamentalnej symetrii CPT

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Marcin Zieliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Badania reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy niskich energiach

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Natalia Targosz-Ślęczka

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 41. Zależność energetyczna produkcji hiperonu Lambda i Anty-Lambda w oddziaływaniach pp w zakresie pędów wiązki 13-158 GeV/c...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Andrzej Wilczek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 42. Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Mazalski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 43. Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektryc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Kamil Kutorasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Nowe układy bioanalityczne bazujące na DNAzymach o aktywności peroksydazowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Kosman

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 45. Wykorzystanie włókien szklanych pokrytych warstwą aluminium i włókien z czystego aluminium jako nośników związków mierzo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marta Słomińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 46. Weryfikacja i kwantyfikacja ilościowego charakteru syntonów na podstawie serii kokryształów kwasów dihydroksybenzoesowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Hoser

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Synteza i charakteryzacja nowych materiałów anodowych o strukturze spinelu (Li4Ti5O12) oraz kompozytów: Li4Ti5O12-C/Ag d...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Monika Michalska

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 48. Otrzymywanie i badanie właściwości nowych materiałów węglowo-metalicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Dominik Jamioła

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 49. Oksokompleksy renu(V) jako nowe katalizatory reakcji przeniesienia atomu tlenu i epoksydacji olefin.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mariusz Wolff

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 50. Synteza analogów deltorfiny I i dermorfiny modyfikowanych alfa-alkilo-beta-azydo(amino)alaninami w pozycji 2 lub 3.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anika Lasota

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny,