Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym sprawczości i wspólnotowości osób uśmiechających się.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii PAN

 2. Rola Kościoła w porządkowaniu życia społecznego w Cesarstwie Rzymskim w świetle epistolografii łacińskiej przełomu IV i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Karol Krawczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 3. Ujawnianie polityczności. Związki pomiędzy filozofią, estetyką, polityką i sztuką w projekcie "Le Partage du sensible" J...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Łukasz Tomasz Andrzejewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 4. Gilbert Ryle a współczesna debata dotycząca "wiedzy jak"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Bolesław Lech Czarnecki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 5. Przedmiotowość, czasowość, powszedniość, teatralność. Michael Fried i sztuka po modernizmie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Krzysztof Pijarski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Lwowski ośrodek edtyrstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych w latach 1864 - 1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maria Agnieszka Dutkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 7. Przedmioty kościane z terenu dorzecza górnej Odry w okresie wpływów rzymskich. Technologia wytwarzania i funkcja

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Michał Diakowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 8. Od królewskiego faworyta do opozycjonisty. Działalność polityczna i wojskowa Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" (1547-1603)...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Łabędź

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 9. Twierdza Kraków i jej wpływ na życie oraz rozwój miasta w latach 1846 - 1918

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Jakub Mikulski

  Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS

 10. Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Małgorzata Rogala

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 11. Modelowanie rozwoju gospodarczego z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej - krytyczne studium Malezji.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paweł Łukasz Raja

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Mgr Kinga Magdalena Smoleń

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 13. Postrzegana zdolność w zakresie realizacji celów epistemicznych jako element procesu epistemicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paweł Marcin Strojny

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 14. Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod "Storyline" i "Piramida Skojarzeń"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Joanna Maria Smogorzewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 15. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komp...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Jacek Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 16. Konstrukcja Skali Cynizmu Historycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Adrian Dominik Wójcik

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 17. Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Orylska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 18. Rola czynników transkrypcyjnych Stat1 i Stat3 w regulacji transkrypcji uba7 i jmjd3, kluczowych mediatorów stanu zapalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Piotr Przanowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 19. Senescencja komórek nowotworów pochodzenia glejowego in vitro - wyjaśnienie mechanizmu i jego praktyczne implikacje

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewelina Anna Stoczyńska-Fidelus

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 20. Identyfikacja naturalnych substratów oraz fizjologicznych partnerów mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 z Arabidopsis thal...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Elwira Smakowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 21. Nowa metoda bioinformatyczna do predykcji miejsc wiązania ligandów w strukturach RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Philips

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 22. Zależność między strukturą chromatyny a splicingiem alternatywnym w Arabidopsis thaliana: sekwencjonowanie RNA_x000D_...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Jakub Jacek Dolata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 23. Całościowe przewidywanie kooperatywnych elementów regulatorowych w genomach eukariotycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksander Albert Jankowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności interneuronów L2 w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Ewelina Katarzyna Kijak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Mechanizmy przeciwmiażdżycowego działania stymulacji receptora Mas dla angiotensyny 1-7 w modelu doświadczalnym myszy z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dominik Stanisław Skiba

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 26. Mutacje genu perforyny (PRF1) jako wykładnik roli nadzoru immunologicznego w patogenezie i przebiegu klinicznym ostrej b...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Aleksandra Jasińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 27. Badanie profilu mutacji somatycznych w raku pęcherzykowym tarczycy metodą sekwencjonowania masywnie równoległego. Porówn...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Stefan Wojtaś

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 28. Wzorzec molekularny granulocytów obojętnochłonnych w ziarniniaku Wegenera

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marcin Piotr Surmiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Robert Tomasz Dymarek

  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 30. Wpływ ustawienia miednicy oraz napięcia mięśni synergistycznych na aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kuba Kacper Ptaszkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 31. WPŁYW LIGANDÓW RECEPTORÓW ADENOZYNOWYCH A2A NA BEHAWIORALNE EFEKTY SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCEJ (KOKAINA) ORAZ NATURALNEJ N...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Karolina Agnieszka Wydra

  Instytut Farmakologii PAN

 32. Wirusy bakteryjne pochodzące ze ścieków komunalnych w wodach morskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agata Jurczak-Kurek

  Instytut Oceanologii PAN

 33. Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe - charakterystyka antyżywianiowego mechanizmu działania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Mateusz Krzysztof Wierzbicki

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

 34. Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Mateusz Stankiewicz

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 35. Badanie wrażliwości w oparciu o wariancję dla układów równań różniczkowych z opóźnionym argumentem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Jan Tadeusz Poleszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Asymptotyczna teoria reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maciej Wojciech Dołęga

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Asymptotyczne własności ekstremów lokalnie samopodobnych i wielowymiarowych procesów gaussowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Kamil Piotr Tabiś

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra powstałych w procesach niskotemperaturowych na przykładzie złoża rud miedz...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Gabriela Anna Kozub

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 39. Biomineralizacja i diageneza szkieletu u pierwotnych koralowców sześciopromiennych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Janiszewska

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 40. Indukowana polem magnetycznym rekonstrukcja powierzchni Fermiego w układach silnie skorelowanych elektronów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Bochenek

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polska Akademia Nauk

 41. Nowe układy bioanalityczne bazujące na DNAzymach o aktywności peroksydazowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Joanna Kosman

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 42. Badania nad zastosowaniem ukladów donorowo- akceptorowych na bazie nanostruktura półprzewodnikowa - chromofor w układach...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Adam Bursa

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 43. Kompozyty na bazie stopu aluminium wzmacniane nanorurkami węglowymi - wytwarzanie, mikrostruktura, właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Rasiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 44. Polimery koordynacyjne miedzi(II) w aspekcie badań strukturalno - magnetycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Świtlicka

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii

 45. Nanoagregaty polimerowe w badaniach właściwości optoelektrycznych poli(3-heksylotiofenu)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Urszula Bielecka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 46. Badanie zależności struktura-aktywność bifunkcjonalnych peptydów, agonistów receptorów opioidowych i antagonistów recept...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jolanta Dyniewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 47. Nowe katalizatory kwasowe aktywne w estryfikacji glicerolu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Stawicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 48. Analiza i rozpoznawanie tekstur i w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórny...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Leszek Andrzej Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 49. Wielokanałowe scalone układy do równoczesnego pomiaru czasu interakcji i zdeponowanego ładunku dla potrzeb detektorów pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kamil Kasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 50. Opracowanie metody oceny mózgowego przepływu krwi z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczych pomiarów optycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Daniel Franciszek Milej

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN