Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 100 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Immobilizowane kultury bakteryjne do produkcji wodoru w fermentacyjnych procesach ciągłych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Roman Józef Zagrodnik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 3. Anatomia nie(rozumu): szaleństwo, obłąkanie, choroba psychiczna w literaturze ukraińskiego modernizmu (Łesia Ukrainka, O...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Iwona Elżbieta Boruszkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 4. (Re)constructing Beirut: heritage, memory and a post-war metropolis

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Natalia Puzon

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 5. Wybrane aspekty handlu kobietami w Argentynie i Brazylii - studium porównawcze

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Kotarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 6. Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Tomasz Michał Kochańczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Mechanizm potranskrypcyjnej regulacji supresora nowotworowego SIAH1 przez białka Pumilio i Nanos

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Piotr Sajek

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 8. Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Pogoda

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 9. Rola białek MBNL w metabolizmie mRNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Jakub Sznajder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 10. Proteomiczna i metabolomiczna analiza płynów ustrojowych w poszukiwaniu biomarkerów wybranych chorób

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Paweł Dereziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 11. Rewizja europejskich gatunków mszyc z rodzaju Eulachnus Del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae: Lachninae).

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mariusz Kanturski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karwat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Synteza i właściwości katalityczne nowych pochodnych witaminy B12.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Maciej Łukasz Giedyk

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 14. Ceramiczne elektrolity o strukturze granatu z grupy Li7La3Zr2O12 dla technologii All-Solid-State Batteries

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Emil Hanc

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 15. Światłowody mikrostrukturalne z metalicznymi inkluzjami

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Maciej Napiórkowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Neurobiologiczne i poznawcze korelaty kłamstwa w kontekście społecznym

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marcel Falkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Doczyszczanie ścieków komunalnych po oczyszczaniu biologicznym w procesach sorpcji i ciśnieniowych technikach membranowy...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Gabriela Agnieszka Liszczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 18. Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Orylska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 19. Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortazar, Szostak)

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Małgorzata Barska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 20. Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Wojciech Milczarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 21. Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Adam Stefan Żurek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii

 22. Polityka monetarna, kreacja kredytu i polityka makroostrożnościowa a skłonność sektora finansowego do kryzysów

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Karaś

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 23. Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetyczne.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marzena Rusanowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 24. Rozwój i zastosowanie narzędzia bioinformatycznego do oceny jakości modeli struktur RNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marcin Magnus

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 25. Teoretyczne badania nad strukturą receptorów związanych z białkiem G. Narzędzia wspomagające modelowanie homologiczne or...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Stefan Mateusz Mordalski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Piekarowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 27. Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Elżbieta Siwińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 28. Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycz...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Judyta Strakowska

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 29. Warstwy diamentowe otrzymywane metoda CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemiczny...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Kowalska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 30. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodn...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Piotr Antoszczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM

 31. Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jakub Łukasz Flotyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 32. Funkcja masy w niejednorodnych modelach kosmologicznych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Jan Jakub Ostrowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Nowe syntetyczne analogi kapu mRNA i ich zastosowania w badaniach biochemicznych i strukturalnych nad enzymatycznym komp...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Jarosław Ziemniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Termodynamiczne, strukturalne i fizykochemiczne właściwości ciekłych stopów Al-Li-Zn

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marcela Ewa Trybuła

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 35. Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Irena Audzeyenka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 36. Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 37. Identyfikacja, oczyszczanie i badanie właściwości bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Marta Zalewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Wpływ inwestycji w budowę gniazda na dostosowanie bogatki Parus major.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iga Alicja Góźdź

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 39. Development of Novel Inorganic-Organic Chitin-based Composites Obtained under Extreme Biomimetic Conditions

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Wysokowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 40. Rola polisjalilacji białek adhezji komórkowej w mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Łukasz Szewczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 41. Metody wyboru klasyfikatorów jednoklasowych na potrzeby klasyfikacji kombinowanej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Marcin Krawczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 42. Między partycypacją a eskapizmem. Nowe strategie performatywne i teatralne w przestrzeni publicznej na przykładzie prakt...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 43. Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Sobczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 44. ródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach-dostawcach technologii środowiskowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Marczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 45. Efektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Łukaszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 46. Postawy pracowników organizacji formalnych wobec zmiany organizacyjnej. Analiza socjologiczna

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Witold Jacek Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 47. Molekularne mechanizmy działania flawonoidów jako substancji modulujących transkryptom komórek ludzkich.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Moskot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 48. Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapi...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Mariusz Maszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 49. Mikroprzepływy dwufazowe w biochemii i mikrobiologii

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Stanisław Kamiński

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 50. Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) z ligandami

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Sekuła

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności