Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 393 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poza idealizmem i realizmem: filozofia Nicolaia Hartmanna i Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 2. Metodologiczna odnowa teologii dogmatycznej.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Robert Woźniak

  Wydział Teologiczny, Wydział Teologiczny

 3. Nieprzejrzystość, rytualizacja, niepokój: Poznawcze podstawy rytuału

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Konrad Talmont-Kamiński

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 4. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Witold Płotka

  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 5. Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Żywiczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 6. Wycena zdrowotnych korzyści społecznych z redukcji zanieczyszczenia powietrza i smogu w polskich miastach. Analiza wpływ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Prognozy teorio-decyzyjne w zastosowaniach biznesowych i makroekonomicznych: własności, modele, metody testowania i reko...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Bruzda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 8. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 9. Modelowanie i prognozowanie cen mieszkań

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Trojanek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 10. Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją

 11. Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Niełaczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 12. Architektura umysłu prawniczego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 13. Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się - wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Szwarc

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 14. Bezpaństwowość w prawie publicznym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Pudzianowska

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 15. Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jakub Drożak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 16. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka długich niekodujących RNA zaangażowanych w zależną od ATM odpowiedź na uszk...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 17. Mechanizmy epigenetyczne determinujące upośledzoną odpowiedź komórek układu odpornościowego w złośliwych glejakach...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Bożena Kamińska-Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssaków

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Ajduk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 19. Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów lud...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Robert Śmigiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 20. Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowl...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 21. Inhibitory BET bromodomenowe I poprawa skuteczności terapii przeciwnowotworowej glejaka wielopostaciowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Korytowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 22. Gasdermina jako potencjalny czynnik permeabilizujący zewnętrzną błonę komórkową Pseudomonas aeruginosa i wspomagający ak...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Michał Arabski

  Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 23. Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marta Palusińska-Szysz

  Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 24. Fenotyp makrofagów aktywowanych in vitro przez komponenty biofilmu bakterii izolowanych od pacjentów z mukowiscydozą. Oc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 25. Charakterystyka klonów Streptococcus pyogenes opornych na makrolidy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Izabela Sitkiewicz

  Narodowy Instytut Leków

 26. Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) w poszukiwaniu substancji o szerokim spektrum aktywności przeciw...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 27. Wpływ powszechnie występujacych czynników środowiskowych zaburzających funkcję endokrynną na rezerwę jajnikową.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

 28. Ekspresja microRNA i jej wpływ na poziom białek o właściwościach neuroprotekcyjnych w patogenezie stwardnienia rozsianeg...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

 29. Powrót wariancji: Wpływ zmienności czasowej i przestrzennej w strukturze meta-zespołów na różnorodność i funktjonowanie ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Werner Ulrich

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Plastyczność ekologiczna kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce (ecoPlast)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emilia Trudnowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bożena Kolano

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Zmierzch ery gadów ssakokształtnych w Europie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sulej

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmone...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Alicja Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 34. Badania nad mechanizmami przeciwcukrzycowych właściwości glikozydów stewiolowych (indywidualnie i w połączeniu z L-argin...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr. hab Zbigniew Krejpcio

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 35. Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny,argininy i metion...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Jankowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 36. Wpływ dojrzałości plciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pecherzyków jajnikowych u loszek

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Adam Zięcik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 37. Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Marks

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Markowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 40. Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marzena Osuch

  Wydział Nauk o Ziemi

 41. Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jary

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 42. Wysokorozdzielczy globalny model jonosfery opracowany na podstawie obserwacji satelitarnych multi-GNSS, DORIS i sieci jo...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wielgosz

  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 43. Badanie zmian parametrów fizycznych górnej jonosfery wywołanych wyładowaniami elektrycznymi w atmosferze

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Błęcki

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 44. Zjawiska nierównowagowe i dynamika w układach nanoskopowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Weymann

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 45. Dynamika sieci i stabilność termodynamiczna powierzchni półprzewodników azotkowych wyliczane w oparciu o metody ab initi...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Kempisty

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 46. Krystalizacja metali amorficznych - ultraszybka analiza czasowa

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż, Ryszard Sobierajski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 47. Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykoc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Kozerski

  Narodowy Instytut Leków

 48. Funkcjonał gęstości par i gęstości elektronowej dla efektywnego opisu powierzchni energii potencjalnej stanów wzbudzonyc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: doc. dr hab. Oleg Gritsenko

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 49. Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipi...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Adam Sieradzan

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 50. W kierunku lepszego zrozumienia widm NIR

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wydział Chemii