Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modele i metody matematyczne w opisie wzrostu i leczenia nowotworów.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marek Bodnar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Czynniki kontrolujące morfogenezę i biomineralizację szkieletu otwornic

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jarosław Tyszka

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 3. Dyskretne układy całkowalne - teoria i zastosowania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Doliwa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechaniz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Handzlik

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 5. Transfer chiralności w widmach oscylacyjnej spektroskopii chiralooptycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Rode

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 7. Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bauer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 8. Inżynieria odwrotna oddziałujących sygnałów w sieciach złożonych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 9. Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Michał Baczyński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Modelowanie i optymalizacja oddziaływań wirowych wektorowych wiązek optycznych z planarnymi strukturami plazmonowymi

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 11. Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 12. Badanie in-situ oraz modelowanie numeryczne symetrycznych i asymetrycznych przepływów materiałów sypkich w silosach z za...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Laurent Babout

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 13. Mikro-geometria a propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach porowatych i poro-sprężystych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Zieliński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk