Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Barbacka-Bóka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 2. Rola adhezyn i sekrecjonowanych proteaz Candida albicans w powstawaniu neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) - ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maria Rąpała-Kozik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

 3. System wspomagania śródoperacyjnej lokalizacji guzów w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 4. Matematyczne i obliczeniowe modele regulacji cyklu komórkowego i przestrzennej parakrynnej regulacji w komórkach biologi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 5. Wielomodalne, nieradialne i modulowane oscylacje gwiazd RR Lutni i Cefeid

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Radosław Smolec

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 6. Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 7. Analiza gwiazd zmiennych w gromadach gwiazdowych: parametry absolutne gwiazd; odległości, wiek i dynamika gromad.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Różyczka

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 8. Analiza harmoniczna związana z półgrupami operatorów liniowych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziubański

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Unikatowe złoże skamieniałości ("Fossil Lagerstatte") w albskim horyzoncie fosforytowym Annopola i jego znaczenie paleob...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marcin Machalski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 10. Wpływ stanu zapalnego na skłonność mózgu do napadów epileptycznych. Pozapalne zmiany struktury tkanki nerwowej jako wyzn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Teatr dramatyczny w Lublinie w latach 1944-1989

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jarosław Cymerman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 12. Metaloorganiczne inhibitory polimeryzacji tubuliny. Synteza, właściwości przeciwnowotworowe oraz powinowactwo do tubulin...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 13. Badania porównawcze proteomów kolejnych stadiów rozwojowych (onkosfera, cysticerkoid, dorosłe) modelowego gatunku tasiem...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Daniel Młocicki

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 14. Modele matematyczne zawierające pochodne ułamkowe

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Dłotko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 15. Immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych jako model do badań nad epigenetycznymi mechanizmami immunotolerancji induko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Sąsiadek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 16. Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki a...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zalewski

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 17. Estetyka i polityka północnoamerykańskich pamiętników kobiecych (od 1990 r. do współczesności) w perspektywie wielokultu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rzepa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 18. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 19. Sąd konstytucyjny jako podmiot współkształtujący warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Analiz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Bainczyk

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 20. Analiza ekspresji wybranych genów, próba korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Szemraj

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

 21. Próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilac...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dżamila Bogusławska

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych

 22. Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 23. Morfologia i wygląd ręki jako wskaźniki jakości biologicznej u człowieka

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Kościński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wójcik

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 25. Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marta Libik-Konieczny

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowania w nieliniowych równaniach różniczkowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Rybicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Badanie mechanizmów powstawania ekstremalnych fal morskich i zjawisk falowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Sulisz

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN

 28. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 29. Wielowymiarowa analiza danych niemetrycznych w badaniu sytuacji osób dorosłych w kontekście przemian demograficznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 30. Internacjonalizacja a rozwój przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 31. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 32. Badanie struktury stanów wzbudzonych związków chiralnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Indukcja elektromagnetyczna w nitkach z nanorurek węglowych jako skuteczna metoda tłumienia pola elektromagnetycznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 34. "Krainy pamięci, królestwa pisma, imperia druku: wedyjska 'ars memorativa' i tradycyjne systemy wiedzy na przełomie wiek...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Cezary Galewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 35. "Francuski wiek" i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Rosales Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 36. Homeostaza żelaza a odpowiedź zapalna u karpia.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Patrycja Jurecka

  Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

 37. Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne. Modyfikac...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Roszak

  Instytut Slawistyki PAN

 39. Detekcja sztucznych powierzchni nieprzepuszczalnych z zastosowaniem obrazów satelitarnych zawierających pokrywę śnieżną...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Kotarba

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 40. Nanomateriały kompozytowe wytwarzane metodą elektrochemiczną

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sobiecki

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 41. Nanocząsteczki wodorotlenku magnezu jako związki opóźniające degradacje papieru

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Wójciak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 42. Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Iga Rudawska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 43. Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Majdański

  Instytut Geofizyki PAN

 44. Transformacje powierzchni zwartych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 45. Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Van der Lubbe

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 46. Problem tożsamości prawa i wspólnej kultury prawnej w teorii prawa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 47. Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 48. Efektywne harmonogramowanie zadań w cyklicznych systemach wytwarzania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Bożejko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 49. Paramecium jenningsi - struktura gatunku i charakterystyka syngenów w oparciu o krzyżówki genetyczne, badania cytologicz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Przyboś-Razowska

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 50. Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk) w świetle analizy szczątków Cladoc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska

  Instytut Nauk Geologicznych PAN