Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 649 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 2. Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serb...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 3. Naskórna aplikacja antygenu białkowego jako nowa metoda terapii kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy humanizowany...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 4. Algorytmiczne oceny zmian w ruchach oczu w relacji do postępującej choroby Parkinsona

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Andrzej Przybyszewski

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 5. Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Klecha-Tylec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Analiza zaufania w sieciach współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Sankowska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 7. Projektowanie, przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów (foto)elektrochemicznych do redukcji dw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Józef Kulesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 8. Udział szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem populacji komórek produkujących IL-17 w patogenezie reumatoidalnego...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ewa Helena Kuca-Warnawin

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 9. Rola białka Ttyh1 w rozwoju padaczki

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. Bezołowiowe tlenkowo-fluorkowe szkła i włókna szklane oraz materiały szklano-ceramiczne aktywowane jonami lantanowców dl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Andrzej Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kotus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchach dostaw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Krzysztof Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 13. Zwięzłe przedstawienia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 14. Poszukiwanie nowych czynników genetycznych i epigenetycznych predysponujących do choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Malwina Czarny-Ratajczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 15. Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 16. Biomimetyczne organokatalizatory: zastosowanie chiralnych amin pierwszorzędowych w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 17. Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Jerzy Sobkowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 18. Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z Elektrowni węglowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

 19. Ocena biomedyczna i chemometryczna nowej platformy analitycznej w badaniach substancji endogennych jako potencjalnych bi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Konieczna

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 20. Częściowi agoniści receptorów alfa-2-adrenergicznych jako nowa perspektywa skutecznego i bezpiecznego zmniejszania masy ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Bogumiła Dudek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 21. Aktywność lawin śnieżnych w Tatrach jako wskaźnik zmian środowiska przyrodniczego w okresie ostatnich 200 lat.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Zofia Janina Rączkowska

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 22. Modelowanie i pomiar wzrostu temperatury we wzorcach tkanek miękkich i próbkach tkanek in vitro poprzez analizę wsteczni...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Barbara Jadwiga Gambin

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 23. Ograniczanie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania b...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Domaradzki

  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Emisja akustyczna w badaniach inicjacji mikrospękań w kompozytach z włóknami węglowymi nowej generacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Jan Konsztowicz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna

 26. Termiczne siły Casimira w obecności ścianek ze strukturą geometryczną lub chemiczną oraz efektywne oddziaływania generow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. Wpływ gliceryny jako nietoksycznego i biodegradowalnego rozpuszczalnika na mechanizm utleniania fenolu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Pamin

  INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA PAN W KRAKOWIE

 28. Wpływ występowania wielu genów kodujących cis-prenylotransferazy na biosyntezę alkoholi poliizoprenoidowych u Arabidopsi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Liliana Aleksandra Surmacz

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 29. Wykrywanie lotnych markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Edward Stacewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Przepływ promieniowania w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur z relatywistycznym rozpraszaniem Komptona

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Agata Różańska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 31. Badania nad wpływem niskich temperatur na kompetencje rozwojowe zarodków poddawanych witryfikacji, jako jednej ze strate...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Małgorzata Ochota

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 32. Regulacja ekspresji białek ALKBH w nowotworach, znaczenie w terapii.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 33. Zależna od sprzężonego kwasu linolowego (CLA) aktywacja transkrypcyjna PPAR-badanie molekularnych mechanizmów potencjaln...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 34. Wpływ wybranych cieczy jonowych na ekosystemy wodne i glebowe

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Łukasz Chrzanowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 35. Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 36. Rola mikro-RNA w regulacji okołonaczyniowego stanu zapalnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i dysfunkcji naczynio...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jan Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 37. Rynek wtórny książki w Polsce: korzenie - uwarunkowania - praktyka - perspektywy_x000D_ (kształtowanie się księgarskiego...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Michał Nieć

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny

 38. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 39. Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Nowak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 40. Wykorzystanie gwiazd pulsujących do badania ewolucji gwiazd i układów gwiazdowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pigulski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 41. Klimat Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glacjału

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Makos

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 42. Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej dla rozwoju powikłań po zabiegach korekcji wad wr...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Izabela Pągowska-Klimek

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

 43. Analiza podłoża molekularnego jasnokomórkowego raka nerki oraz rola genu MCPIP1 w nowotworzeniu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jolanta Jura

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Wspólnoty wyspowe XX wieku - modelowy przypadek Spinalongi (1903-1957)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Bardel

  Collegium Civitas

 45. Interakcja językowa jako źródło normatywnych stanów rzeczy. Ujęcie naturalistyczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Maciej Stanisław Witek

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 46. Jehoshua Ozjasz Thon - Biografia intelektualna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Shoshana Ronen

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 47. Muzyka elektroniczna w orbicie wpływów Darmstadter Ferienkurse w latach 50. i 60. XX wieku: studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Maria Humięcka-Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 48. Znaczenie ścieżki sygnalnej etylenu w regulacji przyswajania siarki w roślinach Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Wawrzyńska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 49. Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jerzy Tomasz Kandziora

  Instytut Badań Literackich PAN

 50. Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją - podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku akademickim

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marzena Świgoń

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny