Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 59 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kuś

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 2. Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interperso...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fi...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowo...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otlewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 5. Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czyn...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Cierniewski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 6. Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wie...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 7. Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Horodecki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. Materiały plazmoniczne nowej generacji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Dorota Pawlak

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 9. Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemii

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 10. Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Milkiewicz

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 11. Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. David Blaschke

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 12. Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 13. Logiki dla wnioskowań jakościowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marta Miączyńska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

 15. Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 17. Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnyc...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Danielewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 18. Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 19. Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 20. Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podst...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 21. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 22. Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Króliczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 23. Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczu...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Narkiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 24. Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Skowroński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Korecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 26. Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 27. Interpretacja i modelowanie własności pulsarów w szerokim zakresie częstotliwości.

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jarosław Dyks

  CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA

 28. Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Krzysztof Ginalski

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 30. Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika....

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Limon

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 31. DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA....

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydzial Lekarski

 32. Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 34. Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 35. Grawitacja kwantowa niezależna od tła

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Ogniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz ...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 37. Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce i informatyce (dla 2D układów hallowskich - wyjaśnienie struktury złożonych ferm...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 38. Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatyw...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 39. Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkach

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 40. Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 41. Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Marciniec

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU

 42. Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 43. Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych.

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Cichy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 45. "Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomow...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 46. Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udzia...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 47. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 48. Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguł...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 49. Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 50. Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i "homingu" komórek macierzystych.

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Ratajczak

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim