Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza, samoorganizacja i długodystansowe przeniesienie elektronu w samorganizujacych się amido-korolach

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Daniel Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Relacja pomiędzy dwoma wymiarami postrzegania społecznego - ciepłem i kompetencją - z perspektywy modelowania koneksjoni...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Dragon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mec...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Warzocha

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 4. Zintegrowana analiza transkryptomu oraz proteomu jako narzędzie do monitorowania jakości oraz procesów starzenia się ikr...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Daniel Żarski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 5. Uogólnione równania Langevina i dynamika ułamkowa

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Magdziarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 6. Analiza genetyczna odporności na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem wysoko-prz...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Karłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Zintegrowana analiza diachroniczna romańskich zaimków atonicznych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Nkollo

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 8. Nowe materiały o zwiększonej nieliniowości optycznej i metody określania ich parametrów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Samoć

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 9. Czy zakręt zębaty hipokampa kontroluje poszukiwanie alkoholu?

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Nowoczesne Metodologie Numeryczne w Mechanice Kwantowej

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karolina Kropielnicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 11. Błędy ułożenia w strukturze wurcytu jako źródła dyslokacji przechodzących w azotkowych heterostrukturach epitaksjalnych...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Julita Smalc-Koziorowska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 12. Molekularne podstawy tworzenia spoidła wielkiego

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Bartkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Medycyna spersonalizowana leczenia guzów litych wykorzystująca terapię celowaną w mechanizmy naprawy DNA, w oparciu o zj...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Opracowanie analizy spektroskopowej in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja w odniesieniu do funkcji bio...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Matematyczne modele kwazikryształów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Miękisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Badania egzotycznych stanów wzbudzonych w niestabilnych nuklidach z użyciem wielkoskalowych spektrometrów promieniowania...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Piotr Bednarczyk

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Badanie fundamentalnych właściwości materii jądrowej w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w CERN

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kowalski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Pietrowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 19. Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego pal...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 20. Dwie akropoleis w Nea Paphos? Topografia kultu i władzy w stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświa...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Joanna Jazowiecka-Rakus

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 22. Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tomasz Janik

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 23. Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Neochalcedoński paradygmat filozoficzny

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Zhyrkova

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 25. Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Grabowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 26. Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Andrzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 27. Wzorce migracji ludzi w Iranie od chalkolitu do czasów wielkich imperiów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 28. Nowe drogi odkrywania materiałów nadprzewodzących

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 29. Nowe obiecujące przezroczyste ceramiki optyczne oparte na wybranych aktywowanych jonami ziem rzadkich wolframianach i mo...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Guzik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 30. Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Stupakiewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 31. Struktura i reaktywność protein w fazie gazowej - na styku zaawansowanej spektrometrii mas i modelowania molekularnego

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jarosław Panek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 32. Zastosowanie konsystentnych chiralnych potencjałów jądrowych i prądów elektrosłabych do opisu reakcji trzynukleonowych i...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Roman Skibiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Czasoprzestrzenne historie - teoria i zastosowania

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Placek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX-XV w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Georgi Minczew

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

 35. Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Knauff

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 36. Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Moderski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 37. Rewersja niewydolności serca podczas mechanicznego wspomagania funkcji lewej komory - rola nukleotydów i przemian energe...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 38. Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie dzialania

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Ekspresja i rola waspiny w regulacji funkcji jajnika świni.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab Agnieszka Rak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 40. Określenie struktury i funkcji helikaz RECQL4 i BLM oraz wyjaśnienie roli nowoodkrytych zmian w genach kodujących te enz...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Trippenbach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 42. Przenoszenie skali procesu chromatografii białek

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dorota Antos

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 43. Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiow...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Szadkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Program ikonograficzny kaplic Ozyrysa w Karnaku: kuszycka kaplica Ozyrysa Ptaha Neb-anch

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 45. Relacje pierwszego państwa Piastów ze światem skandynawskim widziane poprzez depozyty srebra

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Władysław Duczko

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Społeczny i polityczny porządek miasta komunalnego na obrzeżach Europy w XII-XVI w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 47. Architektura segrosomu bakteryjnego - współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Szafran

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 48. Spontaniczna asocjacja cząsteczek cholesterolu w pobliżu błony przesyconej cholesterolem modelująca początkowe stadia pr...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 49. Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylom...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż Paweł Lisowski

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 50. Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/denso u jęczmienia (Horedeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fi...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Krajewski

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk