Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 68 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przeżywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dominika Włoch-Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Genomika ochrony dorsza bałtyckiego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wenne

  Instytut Oceanologii PAN

 3. Wykorzystanie badania ekspresji genów w leczeniu alergii na jady owadów, rozpoznaniu i ocenie zagrożenia anafilaksją u c...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marek Niedoszytko

  Gdański Uniwersytet Medyczny

 4. Masywne amorficzne stopy alumnium uzyskane drogą konsolidacji proszków po mechanicznej syntezie, rozpylaniu z cieczy lub...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 5. Możliwy udział zmian aktywności systemu kalpainy-kalpastatyny w procesach starzenia się ludzkich limfocytów T - porównan...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Witkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydzial Lekarski

 6. Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Rutkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 7. Struktura i ewolucja masywnych gwiazd - badanie za pomocą pierwszego polskiego satelity BRITE-PL1 "Lem" będącego częścią...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 8. Ekologia a osadnictwo w warunkach wysokogórskiego stepu andyjskiego. Analiza rozwoju urbanistyki andyskiej na stanowisku...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako stre...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Kośko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 10. Rytm w mowie - badanie regularności czasowej w percepcji mowy za pomocą synchronizacji sensomotorycznej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Simone Dalla-Bella

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 11. Hydrolizaty białek serwatkowych mleka jako potencjalne modulatory ekostystemu jelitowego w aspekcie otyłości

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Dominika Świątecka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 12. Codzienne funkcjonowanie poznawcze osób w starszym wieku. Kompensowanie osłabienia pamięci prospektywnej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Niedźwieńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. T2K-eksperyment neutrinowy drugiej generacji

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Rondio

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 14. Znalezienie rozwiązania problemu masy w oddziaływaniach elementarnych przy wykorzystaniu wczesnych danych z LHC

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Estymacja zasobów węgla organicznego w zawiesinie w oceanie globalnym na podstawie danych satelitarnych koloru morza

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Malgorzata Stramska

  Uniwersytet Szczeciński

 16. Rola mitochondriów w zaburzeniach różnicowania prekursorów oligodendrocytów

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Percepcja czasu jako kategorii językowej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 18. Związek pomiędzy aktywnością kinaz GSK3α oraz GSK3β w plastyczności neuronalnej pod wpływem chronicznego stresu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Iwona Cymerman

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 19. Hybrydowe systemy dostarczania czynników wzrostu wspomagające procesy regeneracji tkanki kostnej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Inżynierii Materiałowej

 20. Ogólnopolski Rejestr Cukrzyc Monogenowych: zastosowanie innowacyjnych podejść w poszukiwaniu wad genetycznych zaangażowa...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Maciej Borowiec

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 21. Nowe peptydy angiotensynowe - powstawanie i rola w tkance tłuszczowej w szczurzym modelu otyłości i oporności na działan...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Olszanecki

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 22. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge w eksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych tech...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Grzegorz Zuzel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 23. Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie wyników badania "Europejski Sondaż Społeczny", szósta edycja

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Sztabiński

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 24. Studia nad ceramiką z grobowców nomarchów z Asjut (Egipt).

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Teodozja Rzeuska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 25. Realizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ostrowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 26. Symetrie i uniwersalność w układach mezoskopowych III.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kuś

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 27. Ścieżka sygnalizacyjna prowadząca od uszkodzeń DNA do starzenia komórek nowotworowych

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Sikora

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 28. Zapobieganie potranslacyjnym modyfikacjom białek

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Katedra Biofizyki Molekularnej

 29. BADANIE SUMOYLACJI NA POZIOMIE CAŁEGO ORGANIZMU W NICIENIU CAENORHABDITIS ELEGANS

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Dadlez

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 30. Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń wielkiej skali (HPC) w Europie.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Norbert Meyer

  INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN - POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

 31. Nanozeolity jako nośniki radionuklidów radu w celowanej terapii.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 32. Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii - Szkodrze

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 33. Identyfikacja i charakterystyka cząsteczek miRNA odpowiedzialnych za procesy odbudowy uszkodzeń nabłonka oddechowego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Aleksandra Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 34. Syntezy i badania strukturalne nowych "chiralnych materiałów" oparte na funkcjonalizowaniu fulerenu C60 podstawnikiem po...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 35. Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: zdefiniowanie szczegółowych celów naukowych i sposobu prowadzenia obserwacji n...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 36. Reakcje przeniesienia wodoru i protonu jako mechanizmy kontroli transportu elektronowego w złączu molekularnym: Teoria, ...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sobolewski

  Instytut Fizyki PAN

 37. "Zielone" nanokompozyty poliamid 4,10/fibrylarna celuloza wytworzone z surowców odnawialnych dla nowych zastosowań opako...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 38. Onkogenny wpływ antygenów Heligmosomoides bakeri na limfocyty T.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Eksperyment COMPASS - badanie struktury nukleonu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sandacz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 40. Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 - 65 oC oraz ΔHf, ΔGf, ΔS i Cp dla apatytów w szeregach ...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Manecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 41. ChemiX: opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interh...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Marek Siarkowski

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 42. Zbadanie właściwości termomechanicznych i emisji akustycznej poliuretanu i kompozytu z pamięcią kształtu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 43. Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach usługowych

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Sikorski

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 44. Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 45. Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowania

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 46. Wpływ ultrastruktury na anizotropię pęcznienia drewna sosnowego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Olek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 47. Kontrolowane wiązanie białek i komórek na powierzchniach zawierających polimery superhydrofilowe

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Teresa Basińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 48. Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w nanomedycynie

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 49. Badanie własności strukturalnych, dynamicznych i magnetycznych nanocząstek, wielowarstw, cienkich warstw i powierzchni z...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Piekarz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 50. Sztuczne błony, jako układy modelowe w badaniach molekularnych mechanizmów adaptacji okrzemek do zmiennych temperatur

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii