Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Explanation of human rights in light of contemporary analytic metaphysics

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. Wpływ nanocząstek na dynamikę oraz strukturę fazową ciekłych kryształów poddanych zmianom temperatury i ciśnienia...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Szymon Starzonek

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 3. Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 4. Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Bohaterewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Funkcjonalizowane, ceramiczne i ceramiczno-polimerowe rusztowania wytwarzane z użyciem surfaktantów do zastosowań w inży...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Ewelina Cichoń

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 6. Rola tlenu i insuliny w odpowiedzi komórek czerniaka na leki celowane in vitro

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Marta Ośrodek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 7. Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza - charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksandra Urban

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 8. Identyfikacja deregulowanych czynników transkrypcyjnych oraz miRNA - istotnych elementów regulomu w patogenezie klasyczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Julia Paczkowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 9. Sytuacja kobiet świadczących usługi seksualne w świetle teorii uznania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Plastyczność mózgu podczas nauki czytania dotykowego: podejście wielomodalne

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Matuszewski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Połączone działanie agonistów receptorów adenozynowych i antagonistów receptora P2Y12 zwiększa hamowanie funkcji płytek ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Nina Wolska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 12. Engineering multicomponent optical materials containing sulfonamides using quantum crystallography approach

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Wojnarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Szczuka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 14. Ekstremalna Biomimetyka: funkcjonalizacja odnawialnych, trójwymiarowych matryc biopolimerowych oraz ich zastosowanie jak...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Sonia Żółtowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 15. Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Iaroslav Lutsyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 16. Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu języka migowego - efekty multimodalne i specyficzne dla modalności. Badan...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Banaszkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Niedyskursywne praktyki społeczne. Próba wyjścia poza racjonalistyczny paradygmat filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Amadeusz Just

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Sylwia Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 19. Badanie zdolności oraz mechanizmów sorpcyjnych układów biokoloidalnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Agnieszka Rogowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 20. Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami z grupy fe...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Elżbieta Mierzejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Wpływ podwyższonej temperatury na cechy historii życia oraz dynamikę populacji i strukturę zgrupowań Daphnia spp.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Marcin Dziuba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Kusienicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 23. Contemporaneity of Margery Kempe. Medieval mysticism, sexuality and identity of women in the late middle ages and today

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Alicja Kowalczewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Goliszewska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 25. Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń pozna...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Pionke

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 26. Identyfikacja i właściwości niekonwencjonalnych produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Kinga Gostomska-Pampuch

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 27. Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Pels

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Zależność energetyczna produkcji mezonów pi w zderzeniach jądro-jądro

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Michał Naskręt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 29. Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a siła marki przedsiębiorstwa

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Górska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Zastosowanie metod uczenia maszynowego i symulacji molekularnych w badaniu zależności pomiędzy sekwencją, strukturą a fu...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Jan Ludwiczak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łuż...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 32. Laserowanie z pojedynczych i sprzężonych podwójnych mikrownęk polarytonowych wykonanych z tellurków i selenków

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Kompozyty termoplastyczne PP/PBT wzmocnione włóknem bazaltowym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Ignaczak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 34. Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promi...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Marta Pytlarczyk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 35. Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Donata Kuczyńska-Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 36. Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Magdalena Zboińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 37. Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektrono...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 38. Mechanizmy konwersji energii i cięcia kwantowego w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Karina Grzeszkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Wpływ N6-metyloadenozyny (m6A) wprowadzanej przez metylotransferazę (MTA) na prawidłową biogenezę mikroRNA Arabidopsis t...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Susheel Bhat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 40. Wielo-kryterialna ocena nośności ściskanych prętów cienkościennych z materiałów typu FML

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Dominik Banat

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 41. Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Arkadiusz Gertych

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 42. Rola komórek dendrytycznych w patogenezie pierwotnego łysienia bliznowaciejącego oraz zastosowanie refleksyjnej mikrosko...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Agata Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 43. Synteza analogów 1-hydroksywitaminy D3 ze zmodyfikowanym pierścieniem A

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Adrian Fabisiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Nanokompozyty metal-białko - synteza, charakterystyka oraz zastosowanie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Król

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 45. Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów i sferokrzemianów na drodze przemian katalityczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Kinga Stefanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 46. Samo-asocjacja kapsuł supramolekularnych na bazie dynamicznych wiązań iminowych i beta-diketonowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kołodziejski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 47. Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dró...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 48. Możliwości i indywidua. O naturze modalności de re i strukturze jednostkowych przedmiotów

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Lenart

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 49. Aktywność białek związanych z migracją w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 50. Fluorofosforanowe analogi (oligo)nukleotydów jako narzędzia do badań procesów biologicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Marek Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki