Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 147 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Różnorodność i pochodzenie słodkowodnych Amphipoda wysp Morza Śródziemnego

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Kamil Hupało

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Wpływ warstw hybrydowych na trwałość narzędzi kuźniczych.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Widomski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 3. Dynamika topologiczna uogólnionych układów B-wolnych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Aurelia Dymek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500-1650.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Konrad Bielecki

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 5. Populacja dorzecza górnej Wisły od 2 połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologic...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Osobliwości przekształceń harmonicznych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Michał Miśkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych ...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Aleksandra Pilch-Wróbel

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Charakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis x Lolium perenne

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Majka

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 9. Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Agnieszka Majer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 10. "Zodiacus vitae" Marcella Palingenia Stellata jako dzieło renesansowego humanizmu. Monografia historycznoliteracka.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewelina Drzewiecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 11. Synteza, badania spektroskopowe i ocena aktywności biologicznej pochodnych związków pochodzenia naturalnego - monenzyny ...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Greta Klejborowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 12. Rola dioksygenaz E. coli AlkB i ludzkiej ALKBH3 oraz glikozylazy AlkA E. coli w naprawie adduktów akroleiny do adeniny i...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Małgorzata Dylewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 13. Projektowanie i badanie układów nanofotonicznych przy wykorzystnaiu metapowierzchni

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST7

  Kierownik: Vishal Vashistha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 14. Hydrożele zawierające trehalozę - badania nad syntezą, charakterystyką oraz wykorzystaniem biomedycznym

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Burek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 15. Graphitization of SiC surfaces in Si flux

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Piotr Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Prokardiomiogenne i proangiogenne właściwości mikropęcherzyków komórkowych pochodzących z ludzkich indukowanych pluripot...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Katarzyna Kmiotek-Wasylewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 17. Dekoherencja i zanik splątania centrów NV z zastosowaniem do spektroskopii szumu środowiskowego

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST3

  Kierownik: Damian Kwiatkowski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 18. Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: Monika Toma

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Paulina Marona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 20. Many body localization of cold atoms

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Piotr Sierant

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Przedmioty osobiste wykonane z kości datowane na wczesny okres epoki brązu: materialność i znaczenie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Kinga Winnicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata)...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: Paweł Kaczmarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Piotr Biłgorajski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 24. Koncepcja otoczenia regulacyjnego a stosunki prawne nawiązywane w gospodarce współpracy

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 25. Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewa Uniejewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 26. Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Katarzyna Siudzińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Psychofizjologiczne przejawy dysfunkcji kory przedczołowej oraz pętli czołowo-ciemieniowej jako czynniki wyjaśniające zm...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Kołodziej

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 28. Jeńcy i internowani ukraińscy z Galicji Wschodniej w polskich obozach w latach 1918 - 1921

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Wiktor Węglewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 29. Badania przyczynowości we współczesnej ekonomii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Mariusz Maziarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Mróz

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej

 31. Rola białek wiążących aktynę w procesie spermiogenezy ssaków

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Przemysław Zakrzewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Radykalizm polistopadowy wobec procesów modernizacji: ewolucja postaw głównych przedstawicieli (1832-1888)

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Nowe Bayesowskie metody kombinowania modeli z uwzględnieniem niepewności modelu: Zastosowanie do cen wybranych surowców ...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Małżeństwo w systemie wartości mazurskich staroobrzędowców

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wąsiewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 35. The water, the sand and the folk: understanding the role of water in the social life of the oasis-cities of Shan Shan Ki...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Kasper Hanus

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 36. Programowanie dynamiczne z gwarancjami

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST6

  Kierownik: Karol Węgrzycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Synteza chiralnych 3,3-dipodstawionych alkoholi allilowych oraz ich wykorzystanie w syntezie czwartorzędowych alliloamin...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Aleksandra Narczyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Katalizowane palladem, tandemowe addycje jodków perfluoroalkilowych do alkinów z następczym sprzęganiem ze związkami bor...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Sylwester Domański

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 39. Toksykokinetyka i toksyczność nanocząstek cynku u dżdżownicy Eisenia andrei

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Zuzanna Świątek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 40. Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: Witold Postek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Problem uzasadnienia kryminalizacji zastępczej: analiza ekonomiczna

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Bystranowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Kamil Fulawka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 43. Przypadki ultraperyferyczne w zderzeniach ołów-ołów w danych z Run2 w eksperymencie CMS

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Marek Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkow...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Katarzyna Rodzik

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 45. Budowa chemiczna i stereostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Jakub Grynda

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 46. Mapa świata z jarmarcznej ulotki - czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Maciej Mętrak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu beta a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w kontekści...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Ewelina Stefaniak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu ilościowych zależności struktura-właściwość (QSPR) dla wybranych substanc...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: Mikołaj Mizera

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 49. Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS4

  Kierownik: Weronika Dragan

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 50. Rola kompleksu NEXT w biogenezie mikroRNA

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Mateusz Bajczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii