Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola procesów asocjacyjnych i propozycjonalnych w nabywaniu postaw na drodze warunkowania ewaluatywnego

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 2. Udział Polski w misji INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory). V

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Andrzej Antoni Zdziarski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 3. Oddziaływania międzygatunkowe w zmiennym środowisku: jak czynniki biotyczne i abiotyczne wpływają na wynik interakcji po...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Zwolak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Barbara Grabowska-Lusińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 5. Wpływ przewlekłego przeciążenia mięśnia na cechy motoneuronów i jednostek ruchowych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Piotr Andrzej Krutki

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 6. Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Józef Jan Andrzejewski

  Uniwersytet Łódzki

 7. Ocena apoptozy oraz stopnia uszkodzenia oksydacyjnego cząsteczek biologicznych u myszy z tkankowo-specyficznym oraz nies...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adam Gesing

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 8. Wpływ wodopochodnych czynników chorobotwórczych we wczesnym dzieciństwie na umieralność w starszych grupach wieku

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  Szkoła Główna Handlowa

 9. Poszukiwanie molekularnych podstaw dla terapeutycznego wykorzystania sygnału histaminowego i receptorów histaminowych H1...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Marek Michał Jutel

  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wydział Lekarski

 10. Badania globalnej aktywności elektrycznej atmosfery w oparciu o międzykontynentalne obserwacje pól EM ELF z wykorzystani...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Kułak

  Uniwersytet Jagielloński

 11. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę wielohormonalnej niedoczynności przysadki (WNP)

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Bartłomiej Marcin Budny

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 12. Tłumaczenie sekularyzacji w kategoriach dynamik ewolucyjnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Wojciech Talmont-Kamiński

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Magdalena Stobińska

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 14. Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Krejtz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Opracowanie kompleksowego wieloskalowego modelu rozwoju mikrostruktury w warunkach odkształcenia na gorąco

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Maciej Pietrzyk

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 16. Wpływ CacyBP/SIP na regulację transkrypcji w komórkach neuronalnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych o właściwościach lekopodobnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 18. Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Roman Józef Płaneta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mirosław Mróz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

 20. Wpływ supresji receptorowej sygnalizacji histaminowej na przebieg i późniejsze skutki zapalenia mięśnia sercowego. Badan...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Wiesława Agnieszka Fogel

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 21. Analiza kulturologiczna i suprasegmentalna interakcji komunikacyjnych nacechowanych grzecznością i niegrzecznością

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Silvia Bonacchi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 22. PrP amyloid jako model tworzenia amyloidu u myszy transgenicznych zakażonych przewlekłą chorobą wyniszczającą, nową chor...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Paweł Piotr Liberski

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 23. Rozwój narzędzi do symulacji stochastycznych dla potrzeb fizyki wysokich energii w zderzaczu LHC

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Maciej Skrzypek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Badania nieliniowych oddziaływań laser-plazma i generacji fal uderzeniowych w plazmie dla potrzeb udarowego zapłonu term...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jan Bronisław Badziak

  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

 25. Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym (E-CONTROL)

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tomasz Włodzimierz Stobiecki

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 26. Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami.

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Maria Jolanta Bryszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAl6V4 i Ti12Mo5Zr w roztworach fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Halina Krawiec

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 28. Synteza i badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenowych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki

 29. Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Grzegorz Władysław Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 30. Wpływ geometrii cząstek na wydajność etapu inicjowania polimeryzacji ATRP inicjowanej z powierzchni

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Pietrasik

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 31. Badania porównawcze fauny Hydrozoa rejonów wrażliwych na zmiany klimatyczne (Komory i Svalbard) - bioróżnorodność, ekolo...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Ronowicz

  Instytut Oceanologii PAN

 32. Negocjowanie różnic kulturowych w erze komunikacji cyfrowej

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Garry Robson

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 33. Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie ...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 34. Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szymon Wichary

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 35. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI - VIII w.

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Teresa Wolińska

  Uniwersytet Łódzki

 36. Regulacja ekspresji genów mikroRNA Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na wybrane stresy abiotyczne: rola czynników transk...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. Układy Liego: teoria, uogólnienia i zastosowania

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Janusz Roman Grabowski

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 38. Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodolog...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 39. Nowe substraty dioxygenaz z rodziny AlkB. Właściwości kodujące, mutageneza i naprawa adduktów akroleiny do adeniny i cyt...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Monika Maciejewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 40. Rola białka Hfq w regulacji replikacji DNA w komórkach Escherichia coli

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Grzegorz Władysław Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 42. Ewaluacja i inwentaryzacja prekolumbijskiego dziedzictwa zagrożonego za pomocą technik tradycyjnych i nieinwazyjnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Paweł Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Własności neutrin i rozpady protonu - badania przy użyciu wielkiego ciekło-argonowego detektora T600 eksperymentu ICARUS...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jan Kisiel

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 44. Funkcjonalizowane nanostruktury w nieliniowym obrazowaniu optycznym i dla nanofotoniki

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marek Julian Samoć

  Politechnika Wrocławska

 45. Badania struktury defektowej i akumulacji defektów radiacyjnych w materiałach do zastosowań jądrowych metodą jonolumines...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jacek Kazimierz Jagielski

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 46. Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived ad...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Marta Lisowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 47. Pomiar Elektrycznego Momentu Dipolowego neutronu w PSI

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Kazimierz Stanisław Bodek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w ...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Roman Franciszek Świetlik

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 49. Stopy o wysokiej entropii jako nowa grupa materiałów do magazynowania wodoru

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jerzy Adam Bystrzycki

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 50. Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie m...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Henryk Zdzisław Paul

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Polityka cookies

Partnerzy