Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola autofagii i mechanizmów kontroli jakości mitochondriów w ochronnym działaniu PGC-1alfa przed indukowanymi przez str...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska