Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

    Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

    Kierownik: mgr inż. Edyta Wysokińska

    Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk