Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilian Prałat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 2. Muzyczno-literackie perspektywy intermedialności

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Reimann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 3. Pragmatyka dialogu w komediach Plauta

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Berger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 4. Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Ziółkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 5. Aktorstwo w teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego w Polsce i we Włoszech

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Pietkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Czarne słońce polskich i francuskich romantyków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 7. Ideologiczno-estetyczne transformacje systemów reprezentacji w komunistycznej Albanii

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Rogoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 8. Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzę...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 9. Polska poezja metafizyczna i religijna w XX i XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Edyta Sołtys-Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 10. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Tradycje i widowiska pasyjne na Filipinach

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Delimata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim i bułgarskim

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Długosz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 13. Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dorota Masłej

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 14. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 15. Zakres kontynuacji i modyfikacje tradycyjnych odmian greckiej liryki w epoce hellenistycznej. Studia teoretyczno- i hist...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 16. Stulecie poetek polskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Wójcik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 17. Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku)

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Ewertowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 18. William Shakespeare - fikcja w biografiach, biografia w fikcjach

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Kowalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 19. Bośniacka diaspora - modele narodowej i kulturowej autoidentyfikacji.

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Jawoszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 20. Retoryka nadzwyczajności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Patrycja Pelc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 21. Witraż w poezji Młodej Polski - między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Rozalia Wojkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 22. Ironie romantyczne

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Hamerski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej