Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

  Konkurs: HARMONIA 7, panel: HS5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Wpływ reform przestrzennych w Medellin (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje "człowiek-przestrzeń".

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: HS6, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Ewelina Maria Biczyńska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Marta Maria Lackowska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 4. Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

  Konkurs: OPUS 9, panel: HS6, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Magdalena Mostowska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 5. Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

  Konkurs: OPUS 8, panel: HS5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Marcin Wojciech Solarz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 6. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 7. Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce

  Konkurs: OPUS 2, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. prof UW Piotr Artur Werner

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS5, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 9. Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodolog...

  Konkurs: HARMONIA 2, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 10. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

  Konkurs: OPUS 4, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Julita Łukomska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 11. Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem

  Konkurs: OPUS 1, panel: HS4, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 12. Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach.

  Konkurs: OPUS 2, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marta Joanna Derek

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 13. Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki)

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST10, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Elżbieta Rojan

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 14. Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 15. Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 16. Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami

  Konkurs: OPUS 1, panel: HS4, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 17. Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

  Konkurs: OPUS 7, panel: HS5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szlachta

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 18. Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania

  Konkurs: OPUS 6, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 19. Wykorzystanie koncepcji "ecosystem services" na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obs...

  Konkurs: OPUS 4, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Sylwia Kulczyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 20. Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST10, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Barbara Woronko

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 21. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Fra...

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Anna Grzegorczyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Polityka cookies

Partnerzy