Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ zakażenia grzybem rośliny żywicielskiej Sanguisorba officinalis na rozwój oraz immunokompetencję męskich i żeńskic...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ewa Barbara Śliwińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 2. Bioróżnorodność, a prewalencja patogenów odkleszczowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 3. Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 4. Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Natalia Małyszka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 5. Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z kariotypem 78,XX

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 6. Wykorzystanie bioaktywnego preparatu bakteriocynowego w dietach kurcząt rzeźnych jako czynnika modulującego mikrobiom je...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Andrzej Kierończyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 7. Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwen...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 8. Zdolności kognitywne a wielkość mózgu u gąsiorka Lanius collurio

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Teresa Woźna

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 9. Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Kaczmarski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 10. Wpływ speksyny na profil hormonalny i metaboliczny w mysim i szczurzym modelu cukrzycy typu 2

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paweł Antoni Kołodziejski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 11. Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmody...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Monika Dragan

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 12. Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Dariusz Dylewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 13. Zbiorowiska dendrofilnych gatunków mrówek w gradiencie urbanizacyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: lic. Michał Michlewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 14. Konsumenci nasion jako ważny element hipotezy biotycznej odporności w ograniczaniu rozprzestrzeniania się obcych i inwaz...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Dariusz Dylewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 15. Neurony KNDy a dysfunkcje układu rozrodczego u szczurzyc z indukowaną eksperymentalnie otyłością i cukrzycą typu 2

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Helena Śliwowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 16. Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Sebastian Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 17. Wpływ doświadczenia rodzicielskiego oraz warunków w okresie rozrodczym i pozarozrodczym na sukces reprodukcyjny długowie...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marcin Tobółka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 18. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Małgorzata Billert

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 19. Zastosowanie technologii CRISPR-Cas9 do wyjaśnienia czy zmiany architektury jądra interfazowego w trakcie adipogenezy są...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Izabela Maria Szczerbal

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 20. Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z wnętrostwem psów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 21. Znaczenie międzypokoleniowego transferu matczynych przeciwciał dla rozwoju i funkcjonowania odporności potomstwa ptaków ...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Martyka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 22. Działanie resweratrolu u nieotyłych szczurów z uwarunkowaną genetycznie cukrzycą typu 2.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ewa Szkudelska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 23. Rola neuropeptydu B w regulacji funkcji preadipocytów szczura i świni

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Tatiana Wojciechowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 24. Poszukiwanie polimorfizmów w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2 i LALBA konia domowego i ich związek z poziomem e...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Wodas

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 25. Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenia dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców_x000D_

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 26. Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Szydłowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 27. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 28. Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Ewa Barbara Sell-Kubiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 29. Metabolizm kwasów tłuszczowych i glukozy podczas dojrzewania in vitro oocytów bydła i jego wpływ na jakość oocytów oraz ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewelina Warzych-Plejer

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach