Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodzi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Markiewicz

  Polska Akademia Umiejętności

 2. Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lidia Korczak

  Polska Akademia Umiejętności

 3. Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rojek

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 4. Byków k.Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. Wielokulturowe zespoły osadnicze z III - I tys. p.n.e.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Machnik

  Polska Akademia Umiejętności

 5. Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków - molekularne mechanizmy aktywności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Brocławik

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 6. Legendy o św. Katarzynie ze Sieny w literaturze francuskiej schyłku średniowiecza - edycja krytyczna tekstów i studium f...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Tylus

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 7. Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedry Sandomierskiej T. II.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Feliks Kiryk

  Polska Akademia Umiejętności

 8. Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku - typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof.dr hab. Mirosław Dymarski

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 9. Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impre...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kaczanowska

  Polska Akademia Umiejętności

 10. Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filo...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Smywińska-Pohl

  Polska Akademia Umiejętności

 11. Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t.V: dokumenty z lat 1451-1506

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Waldemar Bukowski

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 12. Badanie procesu hadronizacji poprzez analizę korelacji międzycząstkowych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Białas

  Polska Akademia Umiejętności

 13. Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Kozłowski

  Polska Akademia Umiejętności