Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 115 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Ochrona własności intelektualnej w erze internetu. Analiza ekonomiczna.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Analiza struktury terminowej kontraktów terminowych na zmienność (indeks VIX). Wpływ fluktuacji zmienności na zachowanie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Determinanty i makroekonomiczne skutki korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Cieślik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Wykorzystanie regionalnych deflatorów cen w empirycznej analizie regionalnych determinant płac oraz do weryfikacji założ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Właściwości rozkładów cen granicznych konsumentów a opłacalność bundlingu. Podejście symulacyjne z wykorzystaniem funkcj...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Mieczysław Sobolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. Wpływ zróżnicowania popytu na relację pomiędzy konkurencyjnością, a innowacyjnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maciej Filip Wilamowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Stanisław Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Zakres swobody prowadzenia polityki pieniężnej w kontekście integracji z UGW: przypadek krajów z derogacją

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Modele ekonometryczne przestrzenne ze stałą i zmienną strukturą sąsiedztwa. Zastosowanie do wyceny nieruchomości i lokal...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Kopczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Makarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Dobra kultury jako dobra doświadczane.

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Ewa Kukla-Gryz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Mikroekonomiczne uwarunkowania nierówności ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci: wybrane zagadnienia

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Marta Goraus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Wpływ wahań kredytu na wzrost produktywności

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzozowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Samo-selekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Smyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Zbigniew Józef Szkop

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Regionalizacja krajowych tablic przepływów międzygałęziowych w oparciu o metody nieankietowe

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Charakter nowych modeli biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju rynków tradycyjnych na przykładzie Airbnb_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kristóf Gyódi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Globalne powiązania pomiędzy rynkami surowców i instrumentami pochodnymi na surowce -- analiza danych o wysokiej częstot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Gilbert Ochieng Mbara

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Redystrybucyjny efekt transferów publicznych: dekompozycje statystyczno-ekonometryczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu - badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze st...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Czynniki determinujące poziom wynagrodzeń w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Mieczysław Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. Podatki jako czynnik kształtujący konkurencyjność firm - perspektywa makro- i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 25. Wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne w krajach UE. Nowe podejście do testowania fiskalnej teorii poziomu c...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Luka technologiczna a kryzys gospodarczy w nowej i starej Europie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. prof. UW Stanisław Tadeusz Kubielas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Skala i determinanty międzysektorowej realokacji pracowników w latach 1995-2014

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stanisław Jakub Cichocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Niepewność i stabilność preferencji w badaniach preferencji deklarowanych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Giergiczny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Makro-behawioralna analiza instrumentów polityki środowiskowej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Ewa Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Paweł Ślepaczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Innowacje, cykle koniunkturalne i wzrost gospodarczy - analiza dobrobytowa

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Paweł Bielecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Znaczenie poprawności motywacyjnej w badaniach metodą wyboru warunkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Urlopy rodzicielskie- krótkookresowe efekty reform w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Olga Zajkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Nowe metody parametrycznego modelowania heterogeniczności preferencji konsumentów

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Czajkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Teresa Celińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 38. Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jan Aleksander Baran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 39. Interakcje gospodarcze na skutek nowej polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Parametryczne modelowanie rozkładu dochodów i bogactwa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Dogonić nowowczesność. Sukcesy i niepowodzenia polityki modernizacji na ziemiach polskich od roku 1800 do dziś

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Krzysztof Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 43. Ostatni rok życia Europejczyka - analiza warunków społeczno-ekonomicznych końca życia i determinanty umieralności na pod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Modelowanie makroekonomicznych skutków reform systemów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Tyrowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 45. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kochanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Wielowymiarowe indeksy nierówności dla danych porządkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Martyna Agata Kobus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 47. Prawdziwe, ale nie zawsze uniwersalne, czyli o naturze praw ekonomicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Hardt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 48. Poszukiwanie uniwersalnej metody szacowania równania płacy dla Polski i jej zastosowania w badaniach ekonomicznych dla P...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Mieczysław Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Regionalne determinanty płac w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Cieślik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Dominacja fiskalna czy walka o stabilność pieniądza? Banki centralne stosujące strategię bezpośredniego celu inflacyjneg...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych