Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. SYNCHRONIZACJA WIRUJĄCYCH WAHADEŁ ORAZ BELEK POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ REGULARNYCH I CHAOTYCZNYCH.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zofia Joanna Szmit

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 2. Badania eksperymentalne i numeryczne zachowania ściskanych cienkościennych struktur kompozytowych o dowolnych układach w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Jacek Teter

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 3. Badanie wpływu aktywnego przepływu na siłę nośną profili lotniczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Adam Krzysztof Majczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 4. Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Marcin Hunicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 5. Wpływ efektów nieliniowych na pozyskiwanie energii z drgań mechanicznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Andrzej Litak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 6. Pozyskiwanie energii w układach mechanicznych z wykorzystaniem zjawiska magnetostrykcji

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Borowiec

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 7. Ocena możliwości odzyskiwania energii w wahadłowych tłumikach drgań

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kęcik

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 8. Efekty nieliniowe w uchu środkowym z aktywnym implantem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Sławomir Rusinek

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 9. Analiza procesów fizyko-chemicznych i cieplnych kształtujących strukturę odlewniczych biomateriałów metalowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karolina Julia Beer

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 10. Adhezja i delaminacje w laminatach metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Ewa Ostapiuk

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 11. Modelowanie zmęczenia nisko-cyklowego modyfikowanych laminatów metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Majerski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 12. Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Warmiński

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 13. Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Hubert Jacek Dębski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 14. Nieliniowa dynamika sprzężonych elektro-mechanicznych modeli belek kompozytowych w strukturach wirujących.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Warmiński

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 15. Obciskanie obrotowe - nowa metoda wyznaczania odkształcalności metali i ich stopów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Stanisław Pater

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 16. Dynamika ucha środkowego z inteligentną protezą

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Sławomir Rusinek

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 17. Znaczenie stanu termicznego oraz niejednorodności mieszaniny palnej w procesie spalania HCCI w zakresie zwiększonych obc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Marcin Hunicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 18. Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zj...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Patryk Adam Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 19. Aktywna eliminacja drgań w obróbce skrawaniem

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Piotr Weremczuk

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 20. Opracowanie warstwy pośredniej w laminacie metalowo-włóknistym w aspekcie odporności na korozję galwaniczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Surowska

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 21. Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna metod wyznaczania krytycznego współczynnika uwalniania energii w przypadk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sylwester Samborski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 22. Analiza efektu mostkowania i charakterystyk zmęczeniowych hybrydowych laminatów metalowo włóknistych o złożonej struktur...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Dadej

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 23. Badania numeryczne i doświadczalne ściskanych kompozytowych płyt z centralnym wycięciem

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Falkowicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny