Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 2. Identyfikacja różnych typów pyłów atmosferycznych wraz z oceną ich oddziaływań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 3. Wpływ transportu lotniczego na zmiany kompozycji atmosfery w górnej troposferze i dolnej stratosferze

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Porębska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 4. Oszacowanie, weryfikacja i korekcja błędów w emisjach EMEP na podstawie danych satelitarnych z SCIAMACHY i OMI dla NO2 o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karol Szymankiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 5. Wpływ zmian klimatu na jakość i zanieczyszczenie powietrza w Europie Środkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Joanna Strużewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska