Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 2. Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Białaszek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 3. Dynamic Relation between Repetitive Negative Thinking and Inhibition in Depression - Daily Process Approach

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Kornacka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 4. Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Olga Kamińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 6. Narracyjna kontrola zachowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 7. Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania - Zasoby Zawodowe: studia dzienniczkowe dynamiki afektu, radzenia sobie i d...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Beata Basińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 8. Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof nadz. dr hab. Hanna Bednarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 9. Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Joanna Sztachańska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 10. Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agata Kozłowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 11. Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szymon Wichary

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 12. Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dagmara Płońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 13. Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Jabłońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 14. Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dl...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Olszanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Leśnierowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 16. Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 17. Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Krejtz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 18. Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców - efekt minimalizacji męskiej traumy...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Studzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 19. Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Smoktunowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 20. Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Justyna Sarzyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 21. Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Kowalczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 22. Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję.

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Braniecka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 23. Wpływ starzenia się do podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mech...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii